Đề thi thử số 6 THPT Quốc gia môn Hóa

2 1.069

Đề thi thử số 6 THPT Quốc gia môn Hóa là một trong những tài liệu luyện thi đại học chuẩn theo cấu trúc đề thi Bộ Giáo hay mà VnDoc muốn gửi tới các bạn tiếp sau đề 2, 3, 4, 5. Đây là tài liệu ôn luyện cho ôn thi tốt nghiệp cũng như ôn thi đại học môn Hóa rất hữu ích mà các bạn nên tham khảo.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA

ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015

Đề thi thử số 6 – THPT Quốc gia năm 2015

Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Sn = 119, Ba = 137.

Câu 1: Hợp chất nào sau đây không chứa liên kết cộng hóa trị trong phân tử?

A.HCl             B.HNO3             C.NH3                D.NaF

Câu 2: Để hoà tan một mẩu kẽm trong dung dịch HCl ở 20oC cần 27 phút. Cũng mẩu kẽm đó tan hết trong dung dịch axit nói trên ở 40oC trong 3 phút. Để hoà tan hết mẫu kẽm đó trong axit nói trên ở 45oC thì cần bao nhiêu thời gian?

A. 103,92 giây     B. 60,00 giây        C. 44,36 giây         D. 34,64 giây

Câu 3: Dung dịch X gồm 0,2 mol Na+, a mol Ba2+, và b mol NH4+. Dung dịch Y gồm 0,1 mol CO32- và 0,7 mol OH-. Trộn hai dung dịch X và Y vào nhau, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng cho khí bay ra hết. Sau đó thêm lượng dư dung dịch FeSO4 thì thu được 41,3 gam kết tủa. Tỉ số a : b có giá trị nào sau đây?

A. 1 : 2         B. 2 : 3        C. 3 : 2       D. 5 : 4

Câu 4: Cho mô hình thí nghiệm điều chế và thu khí như hình vẽ sau:

    Phương trình hóa học nào sau đây không phù hợp với mô hình thu khí trên?

A. CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2          B. CH3COONa + NaOH →Na2CO3 + CH4
C. CaCO3 + HCl →CaCl2 +CO2 + H2O       D. NH4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 + H2O

Đánh giá bài viết
2 1.069
Luyện thi đại học khối A Xem thêm