Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum

S GD&ĐT KON TUM
TRƯNG THPT CHUYểN
NGUYN TẤT THÀNH
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
NĂM HỌC 2019-2020
Ngày kim tra: 30/5/2020
(Đề thi gồm 50 câu/ 06 trang)
Môn: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Đ I
Câu 1: Đồ th hàm s nào sau đây khôngđưng tim cn đứng?
A.
2
1
x
y
x
. B.
21
3
x
y
x
. C.
2
21
4
xx
y
x

. D.
3
y
x
.
Câu 2: Cho hàm s
y f x
. Hàm s
y f x
đồ th như hình dưới. Hi hàm s
y f x
bao nhiêu đim cc tr?
A.
. B.
0
. C.
3
. D.
2
.
Câu 3: Nếu mt khi đa din đều loi {p; q} tha mãn
43pq
thì khi đa din đó là
A. Khi 12 mt đều. B. Bát din đều. C. Khi lp phương. D. T din đều.
Câu 4: Cho hàm s
logyx
. Khng định nào sau đây khng định sai?
A. Hàm s có tp xác định là
0;
. B. Hàm s có tp giá tr
0;
.
C. Hàm s đồng biến trên khong
0;
. D. Đồ th hàm s nhn trc
Oy
làm tim cn
đứng.
Câu 5: Phn o ca s phc
23zi
A.
3
. B.
2
. C.
3i
. D. 3.
Câu 6: Trong không gian Oxyz, khong cách gia hai mt phng
( ): 3 2 5 0P x y z
( ): 3 2 19 0Q x y z
bng
A.
14
. B. 0 C. 14. D.
23
.
Câu 7: Trong các dãy s
n
u
cho dưới đây dãy s nào là dãy s b chn ?
A.
2
2020.
n
un
B.
1 . 2 .
n
n
un
C.
3
2
.
1
n
n
u
n
D.
2
.
1
n
n
u
n
Câu 8: Cho khi chóp S.ABCSA, SB, SC đôi mt vuông góc và SA = 2SB =3SC = n. Khi đó, th
tích ca khi chóp S.ABC bng
A.
3
12
n
. B.
3
6
n
. C.
3
n
. D.
3
36
n
.
Câu 9: Phương trình
cos2 cos 0xx
có bao nhiêu nghim thuc khong
;

?
A.
4
. B.
. C.
3
. D.
2
.
Câu 10: Hàm s
2 x
y x e
nghch biến trên khong
Mã đ 132
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV Y QGRF F RP
A.
;2
. B.
2;0
. C.
0;
. D.
;0
.
Câu 11: Gi
S
là tp hp các nghim nguyên dương ca bt phương trình
2
6
1
3
3
x
xx




.
Tìms phn t ca
S
.
A.
6
. B.
4
. C.
5
. D.
3
.
Câu 12: Trong mt phng Oxy, cho hình phng (H) được gii hn bi các đưng thng
xa
,
xb
(a<b)
0y
đồ th (C) ca hàm s
()y f x
. Th tích ca khi tròn xoay sinh bi (H) quay quanh
trc Ox được tính bi công thc
A.
2
()
b
a
f x dx
. B.
()
b
a
f x dx
. C.
2
b
a
f x dx
. D.
2
b
a
f x dx
.
Câu 13: S đim chung ca đồ th hàm s
4
2
44
2
x
yx
đưng thng
4y 
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 14: Cho hàm s
3
31y x x
đồ th là (C) như hình v bên. Xác định tt c các giá tr ca
m
để phương trình
3
30x x m
có ba nghim phân bit.
A.
31m
. B.
1 3.m 
C.
12m
. D.
22 m
.
Câu 15: Rút gn biu thc
2
4log 3
a
Aa
vi
01a
ta được kết qu
A.
4
3
. B.
9
. C.
8
3
. D.
8
.
Câu 16: Trong mt phng Oxy, dim biu din cho s phc liên hp ca s phc
32zi
có ta độ
A.
( 2;3).
B.
( 3;2).
C.
(3; 2).
D. (3; 2).
Câu 17: Tìm tp nghim
S
ca bt phương trình
3
2
2
12
1
2.
4
x
x



A.
( 1; ).S  
B.
( ; 1).S  
C.
(1; ).S
D.
( ;1).S 
Câu 18: Trong không gian Oxyz, tích vô hướng ca hai véc tơ
( 2;3; 2), (1;1;2)ab
bng
A.
3
. B. 3. C. 7. D.
1
.
Câu 19: Cho t din
ABCD
G
trng tâm
ABD
M
đim trên cnh BC sao cho
2.BM MC
Đưng thng
MG
song song vi mt phng nào sau đây:
A.
mp ABC
. B.
mp ABD
. C.
mp ACD
D.
mp BCD
.
Câu 20: Đưng cong trong hình sau là đồ th ca hàm s nào?
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV Y QGRF F RP
x
-4
y
-2
O
1
A.
3
26y x x
. B.
32
34y x x
. C.
42
26y x x
. D.
32
34y x x
.
Câu 21: đun ca s phc
3zi
bng
A. 2. B.
2
. C. 4. D.
31
.
Câu 22: Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau:
Hi hàm s đã cho có my cc tr?
A. Hàm s có mt cc tr. B. Hàm s có ba cc tr.
C. Hàm s không có cc tr. D. Hàm s có hai cc tr.
u 23: Cho hàm s
3
32y x x
đồ th
()C
. Đồ th
()C
đi qua đim nào sau đây?
A.
1;4 .
B.
1; 4
. C.
1;4 .
D.
1; 4 .
Câu 24: Cho hàm s
21
1
x
y
x
. Khng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm s đồng biến trên các khong
;1
1; 
.
B. Hàm s đồng biến trên .
C. Hàm s nghch biến trên .
D. Hàm s nghch biến trên các khong
;1
1; 
.
Câu 25: Din tích xung quanh ca hình nón có bán kính đáy
1r
và chiu cao
2h
bng
A.
3
. B.
2
. C.
3
3
. D.
2
3
.
Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho véc tơ
3 4 5u k j i
, khi đó, ta độ ca véc tơ
u
A.
( 5;4;3)
. B.
(3;4; 5)
. C.
(4;3; 5)
. D.
( 5;3;4)
.
Câu 27: Tìm nguyên hàm F(x) ca hàm s
3
( ) 2 1f x x x
, biết rng
( 1) 3F 
.
A.
52
12
( ) 10 4 6
5
F x x x
. B.
52
12
( ) 10 4 6
5
F x x x
.
C.
52
2 12
()
55
F x x x
. D.
52
2 12
()
55
F x x x
.
Câu 28: Trong không gian Oxyz, mt véc tơ ch phương ca đưng thng
5 3 2
:
2 1 3
x y z
ta độ
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm