Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Phụ Dực, Thái Bình lần 5

Trang 1/7 - Mã đề thi 101
SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 5 NĂM 2020
MÔN TOÁN
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh.................................................................... Số báo danh. .............................
Câu 1. Thể tích khối bát diện đều có các cạnh bằng
2
là .
A.
82
. B.
16 2
3
. C.
82
3
. D.
16
3
.
Câu 2. Tìm
để giá tr nhỏ nht ca hàm s
32
69y x x x m= + +
trên
0;2
bằng
4
.
A.
8
. B.
4
. C.
0
. D.
4
.
Câu 3. Đồ th hàm số
42
3 5 2020y x x=
cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?
A.
2
. B.
4
. C.
3
. D.
0
.
Câu 4. Cho cp số cộng
()
n
u
có số hạng đầu
1
2u =
và công sai
3d =−
. Tính tổng ca
16
số hạng đầu
tiên ca cp số cộng.
A.
43
. B.
328
. C.
392
. D.
47
.
Câu 5. Trong không gian
( )
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )
:0P x z−=
. Vectơ nào dưới đây một vectơ
pháp tuyến ca
( )
P
.
A.
( )
3
1; 1;0n =−
. B.
( )
1
1;1;0n =−
. C.
( )
2
1;0;1=−n
. D.
( )
4
1;0;1n =
.
Câu 6. Cho hàm số
()fx
đạo hàm
2 3 2
( ) ( 1) ( 2)( 3 2),
= + + + + f x x x x x x x
. Số điểm cực tr
ca hàm số đã cho là .
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 7. Cho hai số phức
1
12=−zi
,
2
33zi= +
. Khi đó số phức
12
zz
có phần thực là
A.
4
. B.
1 i−+
. C.
5i
. D.
4
.
Câu 8. Tập nghiệm ca bt phương trình
2
22
log log 6 0xx
A.
)
1
0; 8;
4
S

= +

. B.
2;3S =−
.
C.
)
8;S = +
. D.
(
)
; 2 3;S = − +
.
Câu 9. Cho đồ th hàm s
( )
42
0y ax bx c a= + +
như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh
đề sau.
x
y
-1
1
O
-1
1
A.
0, 0, 1abc =
. B.
0, 0, 1a b c =
. C.
0, 0, 1abc =
. D.
0, 0, 1a b c =
.
MÃ ĐỀ 101
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/7 - Mã đề thi 101
Câu 10. Cho các số dương
, , .abc
Biểu thức
ln ln ln
a b c
M
bca
= + +
bằng
A.
1.
B.
0.
C.
( )
ln .abc
D.
ln .
a b c
b c a

++


Câu 11. Trong không gian
( )
Oxyz
, mặt phẳng
( )
:0y
=
vuông góc với
A. trục
Oz
. B. mặt phẳng
()Ozx
. C. trục
Oy
. D. trục
Ox
.
Câu 12. Tổng số đường tiệm cận đứng đường tiệm cận ngang ca đồ th hàm số
2
7 2020
87
=
−+
x
y
xx
?
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 13. Cho hàm số có bảng biến thiên sau
1
-
-
+
+
+
-
-
x
f'(x)
f(x)
-1
0
2
0
+
+
2
Trong các phát biểu sau có bao nhiêu mệnh đề sai?
1) Hàm số đồng biến trong khoảng
( )
;0−
.
2) Hàm số nghch biến trên khoảng
( )
2;+
.
3) Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
;1
( )
1;2
.
4) Hàm số đồng biến trên khoảng
(
;1−
.
A.
3
. B.
4
. C.
1
. D.
2
.
Câu 14. Nếu tích phân
( )
2021
2020
2022=
f x xd
thì tích phân
( )
1
0
2020+
f x xd
bằng
A.
2020
. B.
4041
. C.
2019
. D.
2022
.
Câu 15. Cho hình nón độ dài đường sinh bằng
3
đường kính đáy bằng
4
. Diện ch xung
quanh ca hình nón đã cho bằng
A.
12
. B.
24
. C.
6
. D.
36
.
Câu 16. Cho hàm s
( )
y f x=
hàm phân thức bậc nht chia bậc nht đồ th như hình vẽ
bên. Số nghiệm ca phương trình
( )
1fx=
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/7 - Mã đề thi 101
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 17. Diện tích ca mặt cầu có đường kính bằng
4
là .
A.
8
. B.
64
. C.
16
3
. D.
16
.
Câu 18. Cho hàm số
( )
y f x=
có bảng biến thiên như sau.
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm
A.
0x =
. B.
1x =
. C.
2x =−
. D.
1x =−
.
Câu 19. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây điểm biểu diễn số phức liên hợp ca số phức
( ) ( )
2 3 1z i i= + +
?
A.
( )
2; 3N
B.
( )
3; 2M −−
C.
( )
3; 2P
D.
( )
3;2Q
Câu 20. Nghiệm ca phương trình
21
0
27
3
1
−=
x
A.
2x =−
. B.
1x =
. C.
5x =
. D.
1x =−
.
Câu 21. Tập xác đnh ca hàm số
2020
=yx
A.
.
B.
.
C.
*
.
D.
*
.
+
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
( )
2 2 2 2
: 2 4 2 2 0S x y z x my z m+ + + + + =
(với m
là tham số thực). Tìm các giá tr ca tham số
m
để phương trình mặt cầu
( )
S
có bán kính
5R =
.
A.
5m =
. B.
5m =
. C.
5m =−
. D.
5m =
.
Câu 23. Cho khối lăng trụ diện tích đáy bằng
2
a
và khoảng cách giữa hai đáy bằng 3
a
. Tính thể
tích
V
ca khối lăng trụ đã cho.
A.
3
3.Va=
B.
3
3
.
2
Va=
C.
3
9.Va=
D.
3
.Va=
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Phụ Dực, Thái Bình lần 5

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Phụ Dực, Thái Bình lần 5 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Phụ Dực, Thái Bình lần 5 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Phụ Dực, Thái Bình lần 5, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 399
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm