Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên

Trang
1
/
9
- đề 330
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 1
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (đề thi 50 u)
(Đề thi 9 trang)
Họ tên: …………………………………………………….. Số báo danh: …………..
đề 330
Câu 1: Cho
, ,a b c
   湰 ng 湰 1 n湰  n   đ 湰  湰 
log , log , log
a b c
y x y x y x= = =
湰ng đn湰 n a đ  đng
A.
a c b< <
. B.
b a c> >
. C.
b a c< <
. D.
a b c< <
.
Câu 2: Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
1
x
y
x
+
=
-
.
A.
. B.
0y =
. C.
1y =
. D.
1y = -
.
Câu 3: Cho hình lập phương
.ABCD A B C D
,I J
tương ứng trung điểm của
,BC BB
¢
.
Góc giữa hai đường thẳng
,AC IJ
bằng
A.
0
30
. B.
0
120
. C.
0
60
. D.
0
45
.
Câu 4:
T  đn湰 a 湰 
( )
2
2
log 3 2y x x= - -

A.
( 1;1)D = -
. B.
(0;1)D =
. C.
( 1;3)D = -
. D.
( 3;1)D = -
.
Câu 5: Cho hàm số
( )
y f x=
2
lim 2; lim 0
x
x
y y
+
® - ¥
®
= =
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang
2x =
tiệm cận đứng
.
B. Đồ thị hàm số không tiệm cận ngang và tiệm cận đứng
2x =
.
C. Đồ thị hàm số tiệm cận ngang
không tiệm cận đứng.
D. Đồ thị hàm số tiệm cận ngang
tiệm cận đứng
2x =
.
Câu 6: Tìm tập xác định của hàm số
( )
2
2
3
3 4y x x= + -
.
A.
{ }
\ 0D = ¡
. B.
( )
4;1D = -
. C.
( ) ( )
; 4 1;D = - ¥ - È + ¥
. D.
D = ¡
.
Trang
2
/
9
- đề 330
Câu 7: 湰 湰 
1
1 ln
y
x x
=
+ +

湰 đ
2
'y
y
-
ng
A.
1
1 ln
x
x x
+
+ +
. B.
1 ln
x
x x+ +
. C.
. D.
.
Câu 8: Với
k
n
hai s nguyên dương tùy ý thỏa mãn
k n£
, mệnh đề nào dưới đây
đúng?
A.
!
( )!
k
n
n
A
n k
=
-
. B.
!
k
n
A n=
. C.
!
!( )!
k
n
n
A
k n k
=
-
. D.
!
k!
k
n
n
A =
.
Câu 9: Cho hàm số
( )
y f x=
đồ thị như hình vẽ. Tìm khoảng đồng biến của hàm số đã cho.
A.
( )
0;3
. B.
( )
0;4
. C.
( )
2;3-
. D.
( )
2;0-
.
Câu 10: Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
3
3y x x= -
. B.
3
3y x x= +
. C.
3
3y x x= - +
. D.
3
3 1y x x= - +
.
Câu 11: Cho hàm số
( )
ln
2
x
f x x= -
. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
  đng n rn 湰ng
( )
0;1
.
B.   đng n rn 湰ng
( )
0;+ ¥
.
C.
  đng n rn 湰ng
( )
2;+ ¥
.
D.   đng n rn  湰ng
( )
;0- ¥

( )
2;+ ¥
.
Câu 12: Hàm số nào trong các hàm số sau đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng?
Trang
3
/
9
- đề 330
A.
sinxy x=
. B.
2020
sin x+ 2019
cos
y
x
=
.
C.
tany x=
. D.
2
sinx.cos tany x x= +
.
Câu 13: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
6.
B.
2.
C.
8.
D.
4.
Câu 14: Cho hình chóp
.S ABCD
SA
vuông góc với mặt phẳng
( )
,ABCD
đáy
ABCD
hình thang vuông ti
A
B
,
, 3 ,AB a AD a= =
.BC a=
iết
3,SA a=
tnh thể
tch khối chóp
.S BCD
theo
.a
A.
3
3
.
6
a
B.
3
3
.
4
a
C.
3
2 3
.
3
a
D.
3
2 3 .a
Câu 15: Cho hàm số
( )
y f x=
bảng biến thiên như hình vẽ
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
3
CD
y =
. B.
3
CT
y = -
. C.
1
CT
y =
. D.
4
CD
y =
.
Câu 16: iến đi
4 7
3
2
3 3
. . ,( 0)x x x x >
thành dng ly tha với số m hữu t罐 ta đưc:
A.
13
3
x
. B.
13
27
x
. C.
11
9
x
. D.
56
27
x
.
Câu 17: Cho đường thẳng
2
d
cố định, đường thẳng
1
d
song song và cách
2
d
một khoảng cách
không đi. Khi
1
d
quay quanh
2
d
ta đưc:
A. Hình tròn. B. Khối trụ. C. Mặt trụ. D. Hình trụ.
Câu 18: Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau t 23 số nguyên dương đầu tiên, xác suất để chọn
đưc hai số tch một số lẻ là:
A.
11
23
.
B.
12
23
.
C.
6
23
.
D.
1
2
.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được xây dựng theo cấu trúc của đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên là đề thi tổng hợp kiến thức về môn Toán lớp 12. Cấu trúc đề thi được xây dựng giống như đề thi các năm về trước gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm được làm trong vòng 90 phút. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, mong rằng đây là tài liệu hữu ích để bạn đọc có thể ôn tập tốt lớp môn Toán 12 cũng như thi THPT Quốc gia Môn Toán. Ngoài ra bạn đọc có thể thâm khảo thêm kiến thức các môn Ngữ Văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 710
Thư viện Đề thi Xem thêm