Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa

Tran
g1/7-Mãđề001
SỞGD&ĐTTHANHHÓA
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN THI THPT QG
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: TOÁN - Lớp 12
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
001
Câu 1. Trong
cácđồthịdướiđây,đồthịnàolàđồthịcủahàmsố
4 2
2 3
y x x
?
A. Hình1. B. Hình3. C. Hình2. D. Hình
4.
Câu 2. Cóbaonhiêuloạikhốiđadiệnđều?
A. 20. B. Vôsố. C. 3. D. 5.
Câu 3. Trongcácphươngtrìnhsauđây,phươngtrìnhnàocónghiệm?
A.
1
8
1 0
x
. B.
1
3
1 0 x
.
C.
1
1
6 4
( 1) 0
x
x
. D.
2 6 0 x
.
Câu 4. Kếtluậnnàolàđúngvềgiátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhấtcủahàmsố
2
y x
x
?
A. Cógiátrịlớ
nnhấtvàcógiátrịnhỏnhất.
B. Cógiátrịnhỏnhấtvàkhôngcógiátrịlớnnhất.
C. Khôngcógiátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhất.
D. Cógiátrịlớnnhấtvàkhôngcógiátrịnhỏnhất.
Câu 5. GọiM,Nlàgiaođiểmcủađườngthẳng
1y x
vàđườngcong
2
3 1y x
x
.Khiđó
hoànhđộtrungđiểmIcủađoạnthẳngMNbằng:
A.
5
2
.
B. 2.
C.
3
2
.
D. 4.
Câu 6. S
ốcạnhcủamộtkhốichópbấtkìluônlà:
A. Mộtsốlẻ. B. Mộtsốchẵnlớnhơnhoặcbằng4.
C. Mộtsốlẻlớnhơnhoặcbằng5. D. Mộtsốchẵnlớnhơnhoặcbằng6.
Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết
SA A
BCD
 và
3SA a
.Thểtíchc
ủakhốichópS.ABCDlà:
Hình1
Hình2
Hình3 Hình4
ĐỀ CHÍNH THỨC
Gồm có 7 trang
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Tr
ang2/7-Mãđề001
A.
3
3
12
a
. B.
3
3a
. C.
3
4
a
. D.
3
3
3
a
.
Câu
8. Chohàmsố
3
4y
x x
.
Sốgiaođiểmcủađồthịhàmsốvàtrục
Ox
bằng:
A. 1.
B. 2. C. 0. D. 3.
Câu
9. .Hàmsốnàosauđâycóbảngbiếnthiênnhưhìnhbên:
A.
2 3
2
x
y
x
. B.
2 3
2
x
y
x
. C.
3 5
2
x
y
x
. D.
3
2
x
y
x
.
Câu
10. Biểuthức
7
(
1)
x
xác
địnhtrêntậpnàosauđây?
A.
1
. B.
\
1
. C.
\
0
. D.
.
Câu
11. Chohàmsố
3
2
6 2 y x x
.
Tìmkhẳngđịnhđúng.
A. Hàmsốnghịchbiếntrênkhoảng(0;4).
B. Hàm
sốnghịchbiếntrênkhoảng(-
;0)
.
C. Hàmsốcóđiểmcựcđại
4x
. D. Hàmsốđồngbiếntrênkhoảng(0;+
).
Câu 12. Giátrịnhỏnhấtcủahàmsố
3
3
2019 y x x
trên
đoạn
0;2
A.
2015. B. 2016. C. 2017. D. 2019.
Câu 13. Đồthịhàmsốnàosauđâycótiệmcậnđứng:
A.
2
3
2
1
x x
y
x
. B.
2
2
1
1
x
y
x x
. C.
2
1
1
x x
y
x
. D.
1
1
x
y
x
.
Câu
14. Đồthịởhìnhbênlàđồthịcủahàmsốnàosauđây:
A.
3
3
1 y x x
. B.
3
2
2
2
x
x
y x
.
C.
3 2
3 1 y x x x
. D.
3 2
3 1y x x x
.
Câu 15. Chohàmsố
4
1
2
x
y
x
.
Tìmkhẳngđịnhsai?
A. Đồthịhàmsốcótiệmcậnđứngx=2.
B. Đồthị
hàmsốcótiệmcậnngang
4y
.
C. Đồ
thịhàmsốcó2đườngtiệmcận.
D. GiaođiểmcủahaiđườngtiệmcậnlàđiểmM(4;2).
Câu 16. Choalàmộtsốdương,biểuthức
2
3
.
a
a
viếtdớidạngluỹthừavớisốmũhữutỷlà:
A.
1
1
6
a
. B.
7
6
a
. C.
5
6
a
. D.
6
5
a
.
Câu
17. Rútgọnbiểuthức: ,tađược:
A.
2
9 a
b
B.
2
9 a b
. C.
2
9
a b
. D. Kết
quảkhác.
+ ∞
- ∞
2
2
y
y'
x 2
- ∞
+
-1
-
1
1
3
1
y
x
O
4
2
8
1a b
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Tran
g3/7-Mãđề001
Câu 18. Mệnh
đềnàosauđâylàđúng?
A.
3 4
4 2 4
2
. B.
3 4
2 2 2
2
.
C.
4 5
3 2 3
2
. D.
6 7
11 2
11 2
.
Câu 19. Mộtkhốihộpchữnhật
H
cócáckíchthướclà
, ,a b
c
.Khốihộpchữnhật
H
cócáckích
thướctươngứnglầnlượtlà
2 3
, ,
2
3 4
a b c
.Khiđótỉsốthểtích
V
H
V
H
là:
A.
1
12
. B.
1
4
. C.
1
2
. D.
1
24
.
Câu 20. Chohình
chóp cóđáy làtamgiácvuôngtại ,
, 3AB
a BC a
,
vuônggócvớimặtphẳngđáy.Biếtgócgiữa và bằng .
Tínhthểtíchkhốichóp
. ?S A
BC
A.
3
3a
. B.
3
3
3
a
. C.
3
3a
. D.
3
a
.
Câu 21. Tron
gmộthộpđựng7bixanh,5biđỏvà3bivàng.Lấyngẫunhiên3viênbi,tínhxácsuất
để3bilấyracùngmàu.
A.
48
455
. B.
44
455
. C.
45
455
. D.
46
455
.
Câu 22. Chohàmsố .
Chọnkhẳngđịnhđúngtrongcáckhẳngđịnhsau?
A. Hàmsốgiánđoạntạix=2. B. Hàmsố liêntụctạix=-2.
C. Hàmsốkhôngliêntụctrêntập
. D. Hàmsốc
ótậpxácđịnhlà
\ 2
.
Câu 23. Cho
hìnhchópS.ABCDcóđáylàhìnhvuôngcạnha.ĐườngthẳngSAvuônggócvớimặt
phẳngđáy,SA=a.GócgiữađườngthẳngSCvàmặtphẳng(ABCD)là,khiđótannhậngiátrị
nàotrongcácgiátrịsau?
A.
tan 2
. B.
tan
1
. C.
3
tan
. D.
1
2
tan
.
Câu 24.
ChohìnhchópS.ABCDcóđáyhìnhvuôngcạnh3a.ĐườngthẳngSAvuônggócvớimặt
phẳngđáy,SA=2a.GọiMlàtrungđiểmcủaCD.KhoảngcáchtừMđến(SAB)nhậngiátrịnào
trongcácgiátrịsau?
A.
. 2
2
a
. B.
2a
. C.
3a
D.
2
a
.
Câu 25. Chohình
chópđềuS.ABCcócạnhđáylàa;SA=2a.ThểtíchkhốichópS.ABClà:
A.
3
2 3
3
a
. B.
3
3
3
a
. C.
3
11
12
a
. D.
3
3 3
7
a
.
Câu 26.
Đồ thị sau đây là của hàm số
4 2
3 3
y x x
. Với
giá trị nào của m thì phương trình
4 2
3 3 0 x x m
cóbang
hiệmphânbiệt?
S.A
BC ABC
B
SA SC
ABC
0
60
3
8
2
4 8
3
2
x
khi x
f x
x
khi x
f x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Lê Lợi

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 77
Thư viện Đề thi Xem thêm