Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Thạch Thành 2, Thanh Hóa

Trang 1/8 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH 2
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 KHỐI 12 NĂM 2019-2020
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
Họ và tên thí sinh: ..................................................................................... SBD: ....................
Câu 1: Biết rằng đường thẳng
2 2
y x
= +
cắt đồ thị hàm số
3
2
y x x
= + +
tại điểm duy nhất; hiệu
(
)
0 0
x y
là tọa độ của điểm đó. Tìm
0
y
A.
0
0
y
=
B.
0
1
y
=
C.
0
4
y
=
D.
0
2
y
=
Câu 2: Cho hàm số
(
)
y f x
=
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số
(
)
y f x
=
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
(
)
;2
B.
(
)
0;2
C.
(
)
2;0
D.
(
)
0;
+∞
Câu 3: Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
4
y x
x
= +
trên khoảng
(
)
0;
+
.
A.
( )
0;
min 5
y
+∞
=
B.
( )
0;
min 3
y
+∞
=
C.
( )
0;
min 4
y
+∞
=
D.
( )
0;
min 8
y
+∞
=
Câu 4: Trong không gian, qua một điểm
O
cho trước bao nhiêu đường thẳng vuông góc với mặt
phẳng
(
)
α
cho trước?
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D. Vô số.
Câu 5:m giá trị nhỏ nhất
m
của hàm số
2
2
y x
x
= +
trên đoạn
1
;2
2
.
A.
17
4
m
=
B.
5
m
=
C.
10
m
=
D.
3
m
=
Câu 6: Cho khối chóp .
S ABC
SA
vuông góc với đáy,
4
SA
=
,
6
AB
=
,
10
BC
=
8
CA
=
. nh
thể tích
V
của khối chóp .
S ABC
.
A.
=
24
V
B.
32
V
C.
=
192
V
D.
40
V
Câu 7: Gọi
S
tập hợp tất c các giá trị thực của tham số
m
để đồ thị hàm số
( )
3 2 2
1
1
3
y x mx m x
= +
có hai điểm cực trị
,
A B
sao cho
,
A B
nằm khác phía cách đều đường thẳng
5 9
y x
=
. Tính tổng tất cả các phần tử của
S
.
A.
0
.
B.
6
.
C.
6
.
D.
3
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/8 - Mã đề thi 132
Câu 8: Cho hàm số
(
)
y f x
= c định, liên tục trên đoạn
[
]
2;2
có đồ thị là đường cong trong nh
vẽ bên. Hàm số
(
)
f x
đạt cực đại tại điểm nào dưới đây?
A.
2
x
=
. B.
1
x
=
. C.
2
x
=
. D.
1
x
=
.
Câu 9: Cho đường cong hình vẽ bên đồ thị của một hàm strong bốn m số được liệt bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
A.
2 3
1
x
y
x
+
=
+
B.
2 1
1
x
y
x
=
+
C.
2 2
1
x
y
x
=
D.
2 1
y
1
x
x
+
=
Câu 10: Cho biểu thức
4
3
2 3
. .
P x x x
=
, với
0
x
>
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
13
24
P x
=
B.
1
2
P x
=
C.
2
3
P x
=
D.
1
4
P x
=
Câu 11: Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ
25
số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai
số có tổng là một số chẵn bằng
A.
12
25
. B.
313
625
. C.
13
25
. D.
1
2
.
Câu 12: Cho hàm số
3 2
= + + +
y ax bx cx d
có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
0, 0, 0, 0
< > > <
a b c d
B.
0, 0, 0, 0
< < > <
a b c d
.
C.
0, 0, 0, 0
> < < >
a b c d
D.
0, 0, 0, 0
< > < <
a b c d
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/8 - Mã đề thi 132
Câu 13: Cho hàm số
( )
=
y f x
. Hàm số
'( )
=
y f x
đồ thị như hình bên. m s
(2 )
=
y f x
đồng biến
trên khoảng nào dưới đây?
A.
(
)
1;3
B.
(
)
2;1
C.
(
)
2;
D.
(
)
; 2
−∞
Câu 14: Cho khối chóp có đáy hình vuông cạnh
a
chiều cao
4
a
. Thể tích của khối chóp đã cho
bằng
A.
3
4
3
a
. B.
3
16
3
a
. C.
3
4
a
. D.
3
16
a
.
Câu 15: Cho hàm s
(
)
y f x
=
đạo hàm
( ) ( )
2
2 ,f x x x x
= +
. Số điểm cực trị của hàm số đã
cho là.
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 16: Cho hàm số
(
)
y f x
=
bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị của m số đã cho
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
1
B.
3
C.
2
D.
4
Câu 17: Đường cong trong hình bên là đồ thị của mộtm số trong bốn hàm số
được liệt kê ở bốn phương án
, , ,
A B C D
dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
3
3 1
y x x
= +
B.
3
3 1
y x x
= + +
C.
2
1
y x x
= +
D.
4 2
1
y x x
= +
Câu 18: Ông X dự định sử dụng hết
2
5
m
nh để làm một bể bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật
không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép kích thước không đáng kể). Bể có dung tích
lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?
A.
3
1,51
m
. B.
3
1,01
m
. C.
3
0,96
m
. D.
3
1,33
m
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Thạch Thành 2

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Thạch Thành 2, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được xây dựng theo cấu trúc giống đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Thạch Thành 2, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 90 phút. Đề thi tổng hợp kiến thức môn Toán lớp 12 cả 2 phần đại số và hình học. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Thạch Thành 2, Thanh Hóa. Mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nói riêng và thi THPT Quốc gia môn Toán nói chung. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12...

Đánh giá bài viết
1 59
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm