Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Thạch Thành 3, Thanh Hóa

MÃ ĐỀ 001 - Trang 1/6
Câu 1. Cho hàm s
y f x
có bng bi
Hàm s ng bin trong kho
A.
2;
. B.
;1
. C.
0;
. D.
0;2
.
Câu 2. Hình v  th ca hàm s nào ?
A.
3
31y x x
B.
42
23y x x
C.
D.
32
31y x x
Câu 3. a hàm s nào?
A.
42
21y x x
. B.
42
21y x x
. C.
42
41y x x
. D.
42
41y x x
.
Câu 4. Hình v  th ca hàm s nào ?
A.
42
1y x x
B.
42
1y x x
C.
42
1y x x
D.
2
21y x x
x
y
O
1
1
2
S GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT THCH THÀNH 3
***
T TOÁN - TIN
ĐỀ THI KHO SÁT CHẤT LƯỢNG LP 12 - LN 1
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN : TOÁN Thi gian : 90 phút
( 50 câu trc nghim )
H tên hc sinh:
Mã đề thi 001
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
MÃ ĐỀ 001 - Trang 2/6
Câu 5. Cho hàm s
y f x
 th  bên .
Hàm s m cc tiu trên khong
;ab
?
A.
4
. B.
2
.
C.
7
. D.
3
.
Câu 6. Hình v  th ca hàm s nào ?
A.
1
1
x
y
x

B.
3
32y x x
C.
1
x
y
x
D.
42
21y x x
Câu 7. Cho hàm s
y f x
có bng bi
Giá tr cc tiu ca hàm s
y f x
là : A.
4
. B.
2
. C.
0
. D.
8
3
.
Câu 8. Cho hàm s
()y f x
có bng bi
Hàm s t ci tm : A.
4x
B.
3x
C.
2x
D.
1x
Câu 9. Giá tr ln nht ca hàm s
32
2 4 1y x x x
n
1;3
bng :
A.
7
. B.
2
. C.
4
. D.
11
.
Câu 10.  thhàm snào i xng ?
A.
31
1
x
y
x
B.
3
37y x x
C.
42
22y x x
D.
1
x
y
x
Câu 11. Tìm s tim cn c th hàm s :
2
2
56
4
xx
y
x

A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
4
.
Câu 12. Hàm s
y f x
 th  .
S nghim c
2 3 0fx
là:
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
4
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
MÃ ĐỀ 001 - Trang 3/6
Câu 13. th hàm s m cn to vi hai trc t mt t giác có din tích bng 10
A.
51
21
x
y
x
B.
2019 5
2
x
y
x
C.
5 2019
2
x
y
x
D.
21
51
x
y
x
Câu 14. S giá tr nguyên ca
m
 hàm s
32
1
5 36 2020
3
f x x mx m x
ng bin trên
R
là:
A.
13
. B.
12
. C. vô s . D.
14
.
Câu 15. Cho hàm s
y f x
o hàm
3
2
' 3 2 1 .f x x x x
S m cc trca hàm s 
A.
4
. B.
3
. C.
2
. D.
1
.
Câu 16. S giá tr nguyên ca
m
 hàm s
23xm
fx
xm

nghch bin trên
1; 
là:
A.
4
. B.
3
. C.
2
. D. vô s .
Câu 17. Cho hàm s
y f x
có bng bi.
Khong cách gim ci c th hàm s
2020g x f x
là:
A.
4
. B.
2020
. C.
5
. D.
7
.
Câu 18. Cho hàm s
y f x
o hàm trên
R
.
 th hàm s
'y f x
.
Hàm s
3
2
2
3
x
g x f x x x
t ci ti :
A.
1x 
B.
1x
C.
2x
D.
0x
Câu 19. Mt công ty mun làm mng ng dn
du t kho A trên b bin mt v tB trên
mo cách b bin
6km
.Gi C
m trên b sao cho BC vuông góc vi b bin.
Khong cách t A n C
9km
i ta cn xác
nh mt v trí D trên AC  lp ng dng
gp khúc ADB . Tính khong cách AD  s tin chi
phí thp nht, bit r lt mi
km
ng
ng trên b nc
ng.
A.
6,5km
B.
7,5km
C.
7km
D.
6km
Câu 20. Cho hàm s
2
43f x x x
. Có bao nhiêu giá tr nguyên ca
m
  
2
6 5 0f x m f x m
có 6 nghim phân bit?
A.
1
B.
4
C.
2
D.
3
Câu 21. Vi
a
là s thn
3
.P a a
c :
A.
6
7
Pa
B.
7
6
Pa
C.
11
6
Pa
D.
5
6
Pa
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Thạch Thành 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Thạch Thành 3, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập môn Toán nhé. Đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Thạch Thành 3, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 6 trang gồm có 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khắc quan, thí sinh làm trong thời gian 90 phút. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Thạch Thành 3, Thanh Hóa, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nói riêng và thi THPT Quốc gia môn Toán nói chung. Ngoài ra mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12...

Đánh giá bài viết
1 98
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm