Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

u 1. n c vào Atlat Đa Vit Nam trang 6 – 7, y cho biết: ng có đưng
b bin dài, b chia ct mnh nht c ta là
A. Bc Trung B
.
B. Duyên hi Nam Trung B.
C. Đông Nam B.
D. Đồng bng sông Hng.
u 2. Căn c vào Atlat Đa lý Vit Nam trang 8, hãy cho biết: Min Nam Trung B
và Nam B giàu khoáng sn nào?
A. Than đá, du khí.
B. Du khí, bôxi
t.
C. Vt liu xây d
ng, apatit.
D. Than đ
á, apatit, chì, km.
Câu 3. Căn c vào Atlat đa lý Vit Nam trang 9, hãy cho biết: Vùng có tình trng
khô hn nng n và kéo dài nht nưc ta là
A. Các thung lũng đá vôi min Bc.
B. Duyên hi cc Nam Trung B.
C. Các cao nguyên phía nam Tây Nguyên.
D. Đông Nam B và Đng bng sông Cu Long.
Câu 4. Căn c vào Atlat Đa lí Vit Nam trang 10, hãy cho biết: Đi t Bc xung
Nam tương ng là các h thng sông ln:
A. S. Hng, sông C, S. Đng Nai, S. Đà Rng.
B. S.Hng, , S. Đà Rng, S. C, S. Đng Nai.
C. S.Hng, S. Đng Nai, S C, S. Đà Rng.
D. S.Hng, S. C, S. Đà Rng, S. Đng Nai.
KÊNH GIÁO DỤC QUỐC GIA
VTV7
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ
Năm học: 2017 - 2018
Thi gian làm bài: 90 phút;
(40 câu trc nghim)
----------
Câu 5. n c vào Atlat đa lí Vit Nam trang 11, hãy cho biết: Loi đt chiếm t l
ln nht cn phi ci to đồng bng S Cu Long là
A
. Đt
phèn.
B
. Đt
mn
.
C. Đt
xám bc màu.
D. Đt cát bin.
Câu 6. Căn c vào Atlat Đa lý Vit Nam trang 13 -14, hãy cho biết: Các cánh cung
Sông Gâm, Ngân Sơn, Bc Sơn, Đông Triu thuc vùng núi nào ca nưc ta?
A. Đông Bc
B
.
y Bc
C. Trưng Sơn Bc
D. Trưng Sơn Nam.
Câu 7. Căn c vào Atlat Đa lý Vit Nam trang 20, hãy cho biết: Vùng có giá tr sn
xut thy sn thp nht trong tng giá tr sn xut nông lâm thy sn c ta
A.Trung du min núi Bc B.
B. Đồng bng sông Hng.
C.Tây Nguyên.
D. Duyên hi Nam Trung B.
Câu 8. Căn c vào Atlat Đa lý Vit Nam trang 21, hãy cho biết: Khu vc có mc đ
tp trung công nghip vào loi cao nht c ta là
A
. Tr
ung du và min núi Bc B
B. Đồng bng sông Hng và vùng ph cn.
C. Đông Nam B.
D
. Đng
bng sông Cu Long.
Câu 9. Căn c vào Atlat Đa lý Vit Nam trang 25, hãy cho biết: Vùng có nhiu hang
động đá vôi nht c ta là
A.
T
rung du min núi Bc B.
B. Đông Nam B.
C. Duyên hi Nam Trung B.
D. Tây Nguyên.
Câu 10. Cho biu đ: GDP PHÂN THEO THÀNH PHN KINH T CA C
TA, GIAI ĐON 2006 - 2014
Ch
o biết biu đ trên th hin ni dung nào sau đây ?
A. Giá tr GDP phân theo thành phn kinh tế ca nưc ta, giai đon 2006 - 2014.
B. Quy mô GDP phân theo thành phn kinh tế ca nưc ta, giai đon 2006 - 2014.
C. Tc đ tăng trưng GDP phân theo thành phn kinh tế ca c ta, giai đon
2006 - 2014.
D. Chuyn dch cu GDP phân theo thành phn kinh tế ca c ta, giai đon
2006 - 2014.
Câu 11. Cho bng s liu:
S NG BÒ CA TRUNG DU VÀ MIN NÚI BC B, TÂY NGUYÊN
GIAI ĐON 2005 - 2014 ơn v: nghìn con)
Năm
2005
2009
2011
2014
Trung du và min
núi Bc B
899,8
1057,7
946,4
926,7
Tây Nguyên
616,9
716,9
689,0
673,7

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, chắc chắn qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ có kết quả cao hơn trong học tập.

-------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 767
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm