Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Hùng Vương - Bình Phước (Lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD& ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2017-2018 - MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 609
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Giả sử: Điều tra bộ về cầu lượng nh trong dịp Tết Trung thu năm 2017 6 triệu
tấn. Trong đó: Công ty bánh Đồng Khánh cung cấp 2,5 triệu tấn, công ty nh Kinh Đô cung
cấp 1,8 triệu tấn, các công ty bánh khác cung cấp 1,2 triệu tấn. Điều s xảy ra?
A.
Giá bánh giữ ổn định
B.
Giá bánh giảm xuống
C. Giá bánh tăng lên D. Nhà sản xuất thu hẹp
Câu 2:
Một trong những phương hướng bản của chính sách dân số nước ta gì?
A. Nâng cao hiểu biết của người dân B. Nâng cao đời sống nhân dân
C. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân D. Tăng cường nhận thức, thông tin
Câu 3:
Do u thuẫn từ việc thanh toán tiền thuê nhà P chủ nhà đã khóa trái cửa nhà
lại, giam lỏng hai bạn K,L gần 3 tiếng đồng hồ, sau đó họ mới được giải thoát nhờ sự can
thiệp của công an phường. P cho rằng đây nhà của thì quyền khóa lại chứ
không phải nhốt K, L. nh vi của P đã xâm phạm đến quyền?
A. Bất khả m phạm về thân thể của công n.
B.
Bất khả xâm phạm về chỗ của công dân.
C. Pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân.
D.
Pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
Câu 4: Phát hiện một sở kinh doanh cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, T
đã báo với quan chức năng để kiểm tra kịp thời ngăn chặn. T đã thực hiện hình thức
A. tuân thủ pháp luật. B. sử dụng pháp luật.
C. áp dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật
Câu 5:
Kinh tế nhân cấu bao gồm:
A. kinh tế thể, tiểu chủ kinh tế tập thể
B.
kinh tế bản nhân bản nhà nước.
C. kinh tế tập thể kinh tế có vốn đầu ớc ngoài
D. kinh tế thể, tiểu chủ kinh tế bản nhân
Câu 6:
Giám đốc công ty Y quyết định cho chị X sang làm công việc nặng nhọc, thuộc danh
mục pháp luật quy định"không được sử dụng lao động nữ" trong khi công ty vẫn lao
động nam để làm công việc này. Quyết định của giám đốc công ty đã xâm phạm tới quyền
nào dưới đây?
A.
Quyền ưu tiên lao động nữ.
B. Quyền lựa chọn việc làm của lao động nữ.
C.
Quyền bình đẳng giữa người lao động người sử dụng lao động.
D. Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
Câu 7:
Ông V trốn thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình không thực hiện
hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.
C.
Thi hành pháp luật.
D.
Sử dụng pháp luật.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: Việc tr० m được cấp th० bảo hiểm y tế min phí để khám và chữa bệnh nội dung
của quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền khỏ mạnh. B. Quyền phát triển.
C.
Quyền ng tạo.
D.
Quyền học tập.
Câu 9: Nói đến chất lượng n số nói đến tiêu chí nào sau đây?
A.
Yếu tố cân bằng giới tính.
B.
Yếu tố sức khỏ sinh sản.
C. Yếu tố thể chất, trí tuệ tinh thần. D. Yếu tố chất ợng cuộc sống.
Câu 10: Anh Y đánh người gây thương tích 11% . Vậy anh Y phải chịu trách nhiệm gì?
A.
Kỉ luật.
B.
Hành chính.
C.
Dân sự
D.
Hình sự.
Câu 11: Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật dân sự ?
A.
Người mua hàng không trả tiền đúng hạn cho người bán.
B. Tham ô i sản của Nhà nước.
C. Học sinh đi học muộn không do chinh đáng.
D.
Nhân viên công ty thường xuyên đi làm muộn.
Câu 12: E đang học lớp 12 nhưng đã đua x trái phép để biết cảm giác mạnh. Nếu bạn của
E, m sẽ lựa chọn cách xử sự nào cho phù hợp với pháp luật?
A. Khuyên E không đua x đó hành vi trái luật.
B.
Xin E đi tho đua x cùng cho vui.
C. Không quan tâm đó chuyện của E
D. Chửi E việc E tham gia đua x.
Câu 13:
Mạng di động T khuyến mãi 50% giá trị th० nạp, một tuần sau mạng di động M N
cũng đưa ra chương trình khuyến mãi tương tự. Hiện ợng này phản ánh quy luật nào dưới
đây của thị trường:
A. Quy luật cung –cầu B. Quy luật lưu thông tiền tệ
C. Quy luật canh trạnh D. Quy luật giá trị
Câu 14:
Ông Nguyn Văn U đến y ban nhân dân huyện để nộp h đăng kinh doanh đồ
điện tử (không thuộc ngành nghề pháp luật cấm kinh doanh). Hồ của ông hợp lệ đáp
ứng đầy đủ quy định của pháp luật. Thông qua việc y ông U đã
A. chủ động lựa chọn nghề trong kinh doanh.
B.
thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.
C. thể hiện mong muốn của mình trong kinh doanh.
D. thúc đẩy kinh doanh phát triển.
Câu 15:
Các lĩnh vực của đời sống hội thể hiện sự bình đẳng của các n tộc
A. Kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo dục B. Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục
C.
Kinh tế, n hóa, khoa học, an ninh
D.
Chính trị, quốc phòng, văn hóa, giáo dục
Câu 16: Văn bản pháp luật phải chính xác, d hiểu để người n bình thường cũng thể hiểu
được là đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A.
Tính xác định chặt chẽ về nh thức.
B.
Tính ng chế.
C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính quyền lực bt buộc chung.
Câu 17:
Bất ng dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm
của mình phải bị xử tho quy định của pháp luật là
A. bình đẳng về và nghĩa vụ. B. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
C. bình đẳng về chính trị. D. bình đẳng về quyền.
Câu 18:
Chỉ quan, công chức n nước thẩm quyền mới được
A. thi hành pháp luật. B. sử dụng pháp luật.
C.
tuân thủ pháp luật.
D.
áp dụng pháp luật.
Câu 19: Trong đời sống hội, vai trò của pháp luật được xm xét từ hai góc độ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. quản và bảo vệ. B. hội công dân.
C.
tổ chức hội nhân.
D.
Nhà nước công dân.
Câu 20: Người uống rượu say y ra hành vi vi phạm pháp luật được xm
A.
không lỗi.
B.
bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lí.
C. bị mất kh năng kiểm soát hành vi. D. không năng lực trách nhiệm pháp lí.
Câu 21:
Sau khi tốt nghiệp Đại học ng nghệ thông tin, H đã xin mở Công ty máy tính
được quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc làm của H biểu hiện của hình thức thực hiện
pháp luật nào dưới đây ?
A.
Sáng kiến pháp luật.
B.
Sử dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật. D. Thực hành pháp luật.
Câu 22:
Anh K ý định thành lập một doanh nghiệp. Trong bối cảnh khi nước ta gia nhập
WTO, anh K cần phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng như thế nào để thu được nhiều lợi nhuận?
A. Tốn ít nhân công để sản xuất. B. khả năng cạnh tranh cao.
C.
Cần ít vốn đầu tư.
D.
nguồn nguyên liệu dồi dào.
Câu 23: . Thấy cửa ng bán quần áo may sẵn của F ít khách nên M đã gợi ý đăng tải lên fac
book để quảng cáo. P giúp F chia s० bài viết cho nhiều người khác. Anh K cũng buôn bán
quần áo trên mạng facbook nên đã nhờ ch R Y i xấu F trên fac book. L chia s bài
viết của R L cho H. Trong trường hợp này, hành vi của những ai cạnh tranh không nh
mạnh?
A. Anh K, R, Y và L. B. Chị R Y. C. Mình K. D. Anh K, R Y.
Câu 24:
Mục đích cuối cùng của cạnh tranh
A. giành được nhiều khách hàng nhất.
B.
bán được nhiều sản phẩm nhất.
C. giành nhiều lợi nhuận nhất về mình.
D. giành ưu thế về các dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Câu 25:
sao công bằng hội trong giáo dục vấn đ mang ý nghĩa nhân văn sâu sc của
sự nghiệp giáo dục nước ta?
A.
Đảm bảo nghĩa vụ của công dân
B. Tạo điều kiện để mọi người hội học tập phát huy tài năng
C.
Đảm bảo quyền của công dân
D. Để công n nâng cao nhận thức
Câu 26: Bt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi căn cứ để cho rằng người
đó
A. đang chuẩn bị tội phạm rất nghiêm trọng B. đang lên kế hoạch thực hiện tội phạm
C.
đang ý định phạm tội
D.
đang họp bàn thực hiện tội phạm
Câu 27: Hình thức chịu trách nhiệm kỉ luật nào sau đây không đúng đối với công nhân khi vi
phạm kỉ luật?
A.
Khiển trách
B.
Hạ bậc lương
C.
Phạt
D.
Chuyển ng tác
Câu 28: Tho công bố của Ngân ng nhà nước Việt Nam ngày 10/03/2017: 1 đôla Mỹ đổi
được 22.850 Việt Nam đồng. Tỷ lệ y được gọi gì?
A.
Tỷ lệ trao đổi.
B.
Tỷ giá giao dịch.
C.
Tỷ giá hối đoái.
D.
Tỷ giá trao đổi.
Câu
29: Cảnh t giao thông xử phạt S khi S vi phạm luật giao thông thể hiện đặc trưng nào của
pháp luật?
A.
Tính cưng chế.
B.
Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính quyền lực bt buộc chung.
Câu 30:
Độ tuổi nào khi vi phạm pháp luật được áp dụng nguyên tc giáo dục chủ yếu để
họ sửa chữa sai lầm, thành công dân ích?

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tơi bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Hùng Vương - Bình Phước (Lần 1), với bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 40 câu, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Hùng Vương - Bình Phước (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 920
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm