Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 5)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD& ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
ĐỀ: 101
(Đề thi gồm 04 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 5
Năm học 2017 - 2018
Môn: GDCD 12
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian giao đề)
Câu 81: Vào một y đẹp trời hạt trưởng hạt kiểm m huyện A H đã đòi công ty Y phải chi 30 triệu đồng mới
làm thủ tục vận chuyển 350m3 gỗ quí. Phía công ty đồng ý, hai bên hẹn gặp nhau tại quán phê R. Giám đốc
công ty Y đưa cho H phong đựng 10 triệu hẹn vài ngày sau sẽ đưa tiếp 20 triệu đồng, tình khi đồ uống
ra anh K đã nghe thấy câu chuyện kể lại cho chủ quán. Chủ quán nghe xong liền mắng anh K về tội mò.
Hành vi của ai sẽ bị tố cáo?
A. K chủ quán. B. Giám đốc công ty K.
C. Giám đốc công ty H. D. Anh H K.
Câu 82: Sự ổn định phát triển bền vững của chế độ XHCN Nhà nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt nam, s
bất khả xâm phạm độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là
A. quốc phòng. B. bảo vệ an ninh quốc gia.
C. xâm phạm an ninh quốc gia. D. an ninh quốc gia.
Câu 83: Trong buổi ngoại khóa của trường với chủ dề” vấn sức khỏe sinh sản”bạn T đã đưa thắc mắc về tuổi
dậy t của mình nhờ vấn viên giải đáp. Trong trường hợp này bạn T đã thực hiện quyền tự do bản nào của
công dân?
A. Tự do thông tin. B. Tự do ngôn luận.
C. Áp đặt ý kiến. D. Tham gia quản hội.
Câu 84: B tổ chức họp dân để bàn về việc tu sửa lại đình làng. Đến dự họp đại diện các hộ gia đình trong xã.
Ông A tích cực đưa ra ý kiến đóng góp nhằm góp phần tu sửa đình làng, Anh C thì liên tục phải nghe điện thoại
nên không ý kiến nào, còn chị X t đem tranh ra rủ mấy chị cùng thêu. Anh G chăm chú lắng nghe. Chủ trì
cuộc họp ghi chép cẩn thận ý kiến của từng người cũng đưa ra ý kiến nhân. Ai đã thực hiện chưa đúng quyền
dân chủ trong lĩnh vực chính trị?
A. Chị X. B. Anh C, vị chủ trì. C. Anh G. D. Anh C, Chị X.
Câu 85: Trong Hiến pháp Pháp luật nước ta ghi: quyền vị trí quan trọng nhất không tách rời đối với
mỗi công dân
A. quyền dân chủ. B. quyền bình đẳng. C. quyền tự do bản D. quyền được sống.
Câu 86: Thời gian gần đây một tổ chức lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để truyền những ởng phản động
làm lung lay lòng tin của một số quần chúng nhân dân với Đảng. trước tình hình đó, lực ợng công an đã huy động
tối đa nhân lực áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chăn dẹp ngay hoạt động của tổ
chức đó. Chức năng nào của nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa đã được thực hiện ?
A. Đảm bảo quyền tự do dân chủ của công dân.
B. Xây dựng tổ chức các lĩnh vực của đời sống hội.
C. Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh.
D. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn hội.
Câu 87: Việc qui định điểm ưu tiên cho các thí sinh con thương binh, con liệt trong tuyển sinh đại học thể hiện
trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm
A. quyền được phát triển của công dân. B. quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
C. quyền nghĩa vụ của công dân trước pháp luật. D. quyền sáng tạo của công dân.
Câu 88: Trường hợp nào ới đây được phép khám chỗ của người khác?
A. Khi căn cứ cho rằng người đó đã thực hiện tội phạm xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được.
B. Khi căn cứ cho rằng chỗ của người nào đó phương tiện thực hiện tội phạm.
C. Khi căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
D. Khi thấy trên người đó dấu vết phạm tội.
Câu 89: Một bác sau khi khám cho bệnh nhân đã phát hiện bệnh nhân đó nhiễm HIV, bác đó đã thông báo
cho mọi người về tình hình sức khỏe của bệnh nhân khi chưa được sự đồng ý của họ. Bác đã sử dụng sai quyền
nào trong các quyền dưới đây?
A. Quyền tự do thông tin. B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền tự do báo chí. D. Quyền tham gia các vấn đề hội.
Câu 90: Thuận mua vừa bán” qui tắc xử sự được nhà nước thừa nhận qui định thành nguyên tắc bản của
pháp luật đã góp phần bảo vệ lợi ích trật t công cộng. Thể hiện bản chất nào của pháp luật?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. hội. B. Giai cấp. C. Cộng đồng. D. Thống trị.
Câu 91: Hai bạn K Q ( học sinh lớp 12) cùng nhau đi xe máy điện đến trường, K vừa điều khiển xe vừa sử
dụng thiết bị âm thanh để nghe nhạc. Q ngồi sau không đội bảo hiểm. K đã đâm vào anh B đi xe máy em X
( 13 tuổi) đi xe đạp lao từ trong ngõ ra không quan sát. Cảnh sát giao thông yêu cầu cả 4 người dừng xe để xử
vi phạm. Trong trường hợp này những chủ thể nào dưới đây bị xử phạt hành chính?
A. Anh B, K, Q. B. Anh B K. C. Anh K Q. D. Anh B, em X Q.
Câu 92: Công ty TNHH X có lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoạt động
thương mại. Trong quá trình hoạt động công ty đã mở tổng đài vấn giá đất cho khách. Vậy công ty đã thực hiện
không đúng
A. nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. B. mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
C. nộp thuế đối với Nhà nước. D. kinh doanh đúng nghành, nghề đã đăng kí.
Câu 93: Anh S chị V cùng học chung lớp đại học. Từ khi ra trường do điều kiện hoàn cảnh nên mỗi người một
nơi. Nhân dịp chuyến đi công tác anh S đã ghé thăm chị V. Biết tin anh H người yêu chị V đã rủ mấy người bạn
của mình K, G M đến tìm hội đánh K. Đến nơi nhìn thấy 2 người bạn lâu ngày gặp nhau ngồi nói chuyện thân
mật anh H nổi cơn ghen đã cùng M lao vào đánh S. làm S phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong trường hợp này
việc làm của ai không nên?
A. Anh K, anh G anh H. B. Anh H anh M.
C. Anh H, anh K, anh G M. D. Anh S, anh K anh M
Câu 94: Đạo diễn X sản xuất bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Cuộc đời” của nhà văn R. Trong đó có sự điều
chỉnh về kết thúc chuyện không xin phép nhà n R. Đạo diễn X đã vi phạm
A. quyền sản xuất. B. quyền tác giả. C. quyền sở hữu. D. quyền sáng tác.
Câu 95: Trong tổ chức thực hiện nhà nước ta kế thừa phát huy những truyền thống , bản sắc tốt đẹp của dân
tộc. Chính sách dân tộc đó thể hiện
A. tính cộng đồng. B. quyền bình đẳng. C. tính dân tộc. D. tính nhân dân.
Câu 96: Bệnh viện X đã nâng cấp hệ thống xử lí rác thải đạt chuẩn theo qui trình của Nhật bản . Bệnh viện đã thực
hiện tốt chính sách bảo vệ môi trường như thế nào?
A. Áp dụng công nghệ hiện đại trong xử chất thải, buị, tiếng ồn.
B. Chủ động phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm môi trường.
C. Cải thiện môi trường bảo tồn thiên nhiên.
D. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học công nghệ.
Câu 97: Đâu không phải nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh?
A. Bảo vệ môi trường.
B. Tuân thủ các qui định về quốc phòng an ninh.
C. Phối hợp hiệu quả hoạt động an ninh với đối ngoại.
D. Nộp thuế đầy đủ theo qui định của pháp luật.
Câu 98: Chủ tịch HCM nhắc nhở cán bộ, những công bộc của dân” phải gần gũi n, học hỏi dân, luôn cảnh
giác với căn bệnh: Miệng t nói dân chủ nhưng làm việc thì học theo lối quân chủ”
Lời nhắc nhở của bác thể hiện?
A. Trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền dân chủ.
B. Ý nghĩa của quyền tham gia quản nhà nước.
C. Mong muốn của bác đối với các đại biểu Quốc hội.
D. Trách nhiệm của nhà nước trong việc thực hiện quyền dân chủ.
Câu 99: Học sinh lớp 11A ý kiến khác nhau khi thảo luận về lí do Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ
nghĩa hội. Ý kiến nào em tán thành?
A. Phù hợp với nguyện vọng của thế giới. B. Phù hợp với nguyện vọng của của nhân dân.
C. Do ý muốn chủ quan của giai cấp thống trị. D. Do tác động của nh hình thế giới.
Câu 100: Gia đình anh X một khu chăn nuôi gia súc, thường xuyên xả thải ra đường cống chung của con,
gây tắc cống mùi hôi thối. Thay mặt con anh T hàng xóm liền vách đã sang nhà anh X. Gặp chị V vợ X
anh T đã nói đầu đuôi ngọn ngành về ý kiến của con yêu cầu gia đình n đường ống dẫn thải riêng.
Lúc đó anh X đi đâu về , chút hơi men nên đã lớn tiếng cầm đòn gách đánh anh T trọng thương.Ai đã thực
hiện không đúng nội dung của pháp luật về bảo vệ môi trường?
A. Anh X Anh T. B. Chỉ mình anh X.
C. Anh T con hàng xóm. D. Anh X chị V.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 101: Những người xử sự không đúng với qui định của pháp luật sẽ bị quan Nhà nước thẩm quyền áp
dụng các biện pháp để buộc họ phải tuân theo thể hiện
A. tính quyền lực bắt buộc chung. B. tính qui phạm phổ biến.
C. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. D. tính qui phạm bắt buộc chung.
Câu 102: Công dân thực hiện quyền học tập thông qua việc quyền học từ thấp đến cao, thể học bất cứ ngành
nghề nào, học bằng nhiều hình thức thể hiện
A. áp dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật. C. sử dụng pháp luật. D. tuân thủ pháp luật.
Câu 103: Nhà nước coi trọng việc nâng cao chất lượng, tăng ờng sở vật chất, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong
nghiên cứu khoa học công nghệ
A. tăng cường hợp tác quốc tế. B. tạo thị trường cho khoa học công nghệ.
C. xây dựng tiềm lực cho khoa học công nghệ. D. tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.
Câu 104: Để tiền biếu bố đẻ chữa bệnh. Chị V đã bán chiếc xe máy trước khi kết hôn bây giờ chị vẫn sở
hữu. Chị V đang thực hiện quyền
A. tự do đối xử với tài sản riêng của mình. B. định đoạt tài sản riêng của mình.
C. sử dụng tài sản riêng của mình. D. chiếm hữu tài sản riêng của mình.
Câu 105: Một hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh thể hiện nội dung bản nào của chế
độ hội chủ nghĩa nước ta đang xây dựng?
A. Đặc trưng. B. Tính chất. C. Nội dung. D. Ý nghĩa.
Câu 106: Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ Hôn nhân gia đình?
A. Dân chủ, bình đẳng, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
B. Dân chủ, tự do, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
C. Dân chủ, công khai, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
D. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
Câu 107: Công n thể học hệ chính qui hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung,
học ban ngày hoặc buổi tối, thể hiện nội dung nào của quyền học tập?
A. Quyền học không hạn chế. B. Quyền học từ thấp đến cao.
C. Quyền học bất cứ ngành nghề nào. D. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.
Câu 108: Sinh ra lớn lên làng nghề chuyên sản xuất đồ gỗ. Tốt nghiệp đại học anh X không xin vào làm
trong nhà nước để ổn định hay các doanh nghiệp nước ngoài lương cao như bạn mình mà anh trở về cùng với
gia đình phát triển mở rộng sở sản xuất của gia đình. Người yêu của anh thì tích cực tham gia chương trình
khởi nghiệp, anh bạn thân thì lựa chọn học thêm một chuyên ngành khác để đi xuất khẩu lao động, bạn thân
cùng bàn t về nhà lấy chồng. Ai thực hiện đúng phương hướng bản của chính sách giải quyết việc làm?
A. Anh X, L người yêu. B. bạn thân L.
C. Người yêu bạn thân. D. Anh X người yêu.
Câu 109: Đâu không phải trách nhiệm của công n trong việc góp phần tích cực thực hiện chính sách
đối ngoại của nhà nước.
A. Chiếm lĩnh kiến thức khoa học. B. Nâng cao khả năng giao tiếp.
C. Luôn quan tâm đến tình hình thế giới. D. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết .
Câu 110: Tỉnh VP vừa được đầu xây dựng dự án công viên vĩnh hằng với số vốn lên 1500 tỷ đồng. Đây một
dự án được đánh giá mang tầm khu vực. Dự án được đầu hệ thống đốt bằng công nghệ TaBo của Thủy Điển,
sẽ giúp cho quá trình đốt không phát sinh khói bụi, mùi thời gian được rút ngắn. Tỉnh VP đã thực hiện đúng việc
bảo vệ môi trường như thế o?
A. Bảo tồn sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên. B. Bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh.
C. Phục hồi sự ô nhiễm môi trường. D. Quản tốt chất thải.
Câu 111: Các bạn G, H, K, L cùng học chung một lớp, chung một bàn, do gia đình khó khăn nên K định
đi làm ngay sau khi tốt nghiệp lớp 12, khi nào ổn định sẽ thi học trường mình thích sau, còn G do
lực học tương đối đều các môn nên e ấy định thi vào trường tốp cao, H lực học thấp hơn nên chọn thi
trường điểm chuẩn thấp phù hợp với khả năng của mình Chỉ có L nghĩ rằng đi làm nghĩa còn
đường học tập chấm dứt. Những ai đã thực hiện hội hóa sự nghiệp giáo dục ?
A. Bạn H, G. B. Bạn H, L, K. C. Bạn G, K, L. D. Bạn G, H, K.
Câu 112: Kế toán trưởng D của tập đoàn chuyên kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu. Lợi dụng chức vụ, quyền
hạn được giao đã móc nối với một số đối tác để làm chứng từ khống thu lợi bất chính. Anh K cùng phòng tình
nghe lén điện thoại nên biết chuyện nên đã yêu cầu D phải chuyển 50 triệu cho mình. Chị H vợ K khi nghe chồng
nói chuyện đã khuyên ngăn chồng không nên làm vậy. Việc làm của D phải chịu trách nhiệm pháp gì?

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 5), tài liệu kèm theo đáp án chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 5). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 900
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm