Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Quỳ Hợp 2 - Nghệ An

2 191
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2
   
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ THPTQG NĂM 2018
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên thí sinh: …………………………………………….. Số báo danh: …………………..
              
         
Câu 1.
   không       
A.
 
B.
 
C.

D.

Câu 2.
           
A.
 
B.
 
C.
 
D.

Câu 3.
        
A.

B.

C.

D.

Câu 4.
         
A.
 
B.
 
C.
 
D.
 
Câu 5.
         
A.


B.


C.

D.

 
Câu 6.
             
A.
  
B.
  
C.
 
D.
  
Câu 7.
                 
A.

B.

C.

D.

Câu 8.
        
A.
 
B.
 
C.

D.

Câu 9.
            

A.

B.

C.
 
D.

Câu 10.
           
A.
   
B.
   
C.
 
D.
 
Câu 11.
                
                     
                      
                   
                  
A.

B.

C.

D.

Câu 12.
                   
          
A.
  
B.
    
C.
   
D.
         
Câu 13.
    
 

    
 
 
    
  
  

 

   

       
Đề: 002
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.

B.

C.

D.

Câu 14.
     
         
A.

B.
 
C.
 
D.

Câu 15.
       
         
A.

B.
 
C.
 
D.

Câu 16.
          
A.
    
B.
      
C.
   

       

D.
      
Câu 17.
              
A.
B.
C.
D.
Câu 18.
   
               
         
      
     
          
    
A.
B.
C.
D.
Câu 19.
                
     
          
A.
          
B.
             
C.
             
D.
             
Câu 20.
    
     
  
  
 
            
                
               
   
           

  
    
           
   n 
A.
B.
C.
D.
Câu 21.
         
         
A.
  
B.
  
C.
 
D.
  
Câu 22.


     
A.
B.
C.
D.
Câu 23.
      X        
            X     
   X   
A.

B.

C.

D.

Câu 24.
       
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.

B.
 
C.
 
D.
 
Câu 25.
                 
         
         
  
A.

B.

C.

D.

Câu 26.
                   
                   

A.

B.

C.

D.

Câu 27.
         

    
     
          
A.

B.

C.

D.

Câu 28.
                    
                     
     
A.

B.

C.

D.

Câu 29.
               
   
A.

B.

C.

D.

Câu 30.
    X     

        
           X            
A.
B.
C.
D.
Câu 31.
           
  
   
                      
   
A.

B.

C.

D.

Câu 32.
                 

                 
A.

B.

C.

D.

Câu 33.
        
 
       
           
         
       
             
        䁠ần nhất 
A.

B.

C.

D.

Câu 34.
  X    
 
   X        
Y     Z 

    Z     
   
 
        Y        
A.

B.

C.

D.

u 35.
                
                  
 x 
   
  
              
             䁠ần nhất  x 
A.

B.

C.

D.

Câu 36.
                 
                  
  
                    
                     

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

Để giúp các bạn học sinh có kết quả tốt hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Quỳ Hợp 2 - Nghệ An, tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Hóa học nhanh và chính xác hơn.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Quỳ Hợp 2 - Nghệ An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 191
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm