Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh, tài liệu kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử có đáp án

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Môn: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút

Câu 1: Vì sao sau khi tiền vào Đông Dương (9-1940), phát xít Nhật vẫn giữ nguyên bộ máy chính quyền của thực dân Pháp?

A. Vì muốn sử dụng chính quyền thực dân Pháp để bóc lột và cai trị

B. Vì chưa đủ sức để lật đổ hoàn toàn chính quyền thực dân Pháp

C. Vì đã kí với Pháp một bản hiệp định không xâm phạm lẫn nhau

D. Vì thực dân Pháp và tay sai còn mạnh, đủ sức để chống lại phát xít Nhật

Câu 2: Tại sao ngày 23-8-1939, Đức kí với Liên Xô bản “Hiệp ước Xô - Đức không xâm phạm lẫn nhau”?

A. Đức cho rằng Liên Xô rất mạnh, Đức không thể đánh thắng

B. Liên Xô có thái độ bạc nhược, Đức không cần bận tâm

C. Liên Xô không phái là mục tiêu tiến công của Đức

D. Tránh trường hợp cùng lúc phải chống lại cả ba cường quốc

Câu 3: Mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành xâm lược Việt Nam năm 1858 là gì?

A. Giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn

B. Để truyền đạo Thiên Chúa

C. Tìm kiếm thuộc địa, mở rộng thị trường

D. “Khai hóa” văn minh cho nhân dân

Câu 4: “Bao giờ người Tây nhổ hết cổ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của danh nhân lịch sử nào ở Việt Nam?

A. Nguyễn Hữu Huân

B. Trương Định

C. Trương Quyền

D. Nguyễn Trung Trực

Câu 5: Vì sao nói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) có tác dụng quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam tiến lên?

A. Vì đã hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp

B. Vì đã quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng riêng

C. Vì đã đề ra được đường lối kháng chiến của cả ba nước Đông Dương

D. Vì đã đánh dấu bước trưởng thành về tư tưởng và tổ chức của Đảng

Câu 6: Nhân dân Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “Ngày đồng tâm” nhằm giải quyết khó khăn nào sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Giải quyết nạn dốt

B. Giải quyết nạn đói

C. Chuẩn bị kháng chiến

D. xây dựng chính quyền mới.

Câu 7: Năm 1823, Mĩ đưa ra học thuyết Mơn-rô: “Châu Mĩ của người châu Mĩ” nhằm mục đich gì?

A. Giúp đỡ nhân dân các nước Mĩ Latinh giành độc lập

B. Độc chiếm Mĩ Latinh, biến Mĩ Latinh thành sân sau

C. Chống lại các nước thực dân châu Âu xâm lấn châu Mĩ

Câu 8: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai?

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Lê Hồng Phong

C. Nguyễn Văn Cừ

D. Trần Phú

Câu 9: Ý nào sau đây không phải mục đích hoạt động của Liên hợp quốc (UN)?

A. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới

B. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước

C. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc

D. Phân chia thành quả thắng lợi sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 10: Sự kiện nào dưới dấu bước tiến mới của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm 1919 - 1925?

A. Cộng hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn

B. Công nhân Ba Son bãi công

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời

D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập

Câu 11: Đi đầu trong quá trình xâm lược Ấn Độ từ thế kỉ XVII là thực dân

A. Hà Lan và Mĩ

B. Pháp và Mĩ

C. Anh và Pháp

D. Anh và Hà Lan

Câu 12: Liên Xô là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người vì là quốc gia đầu tiên

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo

B. Đưa con người bay vòng quanh Trái Đất

C. Đưa con người lên Mặt Trăng

D. Đưa con người lên Sao Hỏa

Câu 13: Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Đông Dương trong những năm 1936 - 1939 là?

A. Bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới

B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít

C. Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày

D. Tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô chấm dứt sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Thành lập Tổ chức Hiệp ước Vacsava (5-1955)

B. Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được thành lập (4-1949)

C. Ngoại trưởng Mĩ đề ra kế hoạch Macsan (6-1947).

D. Thông điệp Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (12-3-1947).

Câu 15: Lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là tổ chức chính trị nào?

A. Đảng Bôn-sê-vích

B. Đảng Công nhân nước Nga

C. Đảng Nhân dân Nga

D. Đảng Men-sê-vích

Câu 16: Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất của nhân dân đồng bằng Bắc Bộ (Việt Nam) trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX?

A. khởi nghĩa Bãi Sậy

B. Khởi nghĩa Ba Đình

C. Khởi nghĩa Yên Thế

D. Khởi nghĩa Hương Khê

Câu 17: Tính chất xã hội Việt Nam dưới chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp là

A. Phong kiến nửa thuộc địa

B. Thuộc địa nửa phong kiến

C. Nửa thuộc địa nửa phong kiến

D. Phong kiến chuyên chế

Câu 18: Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong Hiệp định Giơ-ne-vơ về kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương (21-7-1954)?

A. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc co bản của nhân dân ba nước Đông Dương.

B. Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình

C. Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào các nước Đông Dương

D. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng các cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7-1956

Câu 19: Tổ chức cách mạng nào dưới đây đã đưa tới thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam?

A. Việt Nam Quốc dân đảng

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

C. Tân Việt Cách mạng Đảng

D. Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 20: Phiđen Cátxtơrô là lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân nước nào?

A. Cuba

B. Vênêxuêla

C. Áchentina

D. Côlômbia.

Câu 21: Khi thực dân Pháp huy động 12.000 quân tiến công Việt Bắc (10-1947), Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì?

A. Phát động toàn quốc kháng chiến

B. Thực hiên vừa kháng chiến vừa kiến quốc

C. Thực hiện kháng chiến trường kì, tự lực cánh sinh

D. Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp

Câu 22: Vì sao từ hè năm 1953 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch quân sự Nava ở Đông Dương?

A. Pháp ngày càng sa lầy và muốn dựa vào Mĩ, muốn giành thắng lợi quyết định kết thúc chiến tranh

B. Chi phí chiến tranh Đông Dương lớn phải dựa chủ yếu vào Mĩ, phải thực hiện yêu cầu của Mĩ

C. Đây là kế hoạch toàn diện, hoàn hảo của thực dân Pháp để kết thúc chiến tranh thắng lợi.

D. Nhằm dọn đường cho Mĩ chuẩn bị thay thế chân mình tiến hành xâm lược các nước Đông Dương

Câu 23: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” là nội dung của

A. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941)

B. Bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh (2-9-1945)

C. “Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (3-1945).

D. Bản “Quân lệnh số 1” của ủy ban khởi nghĩa toàn quốc (13-8-1945).

Câu 24: Tại sao tại kì họp đầu tiên (2-3-1946), Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng ý cho các đảng Việt Quốc và Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội?

A. Việt Quốc và Việt Cách là những đảng phái yêu nước cách mạng

B. Việt Quốc và Việt Cách có nhiều người yêu nước, có địa vị chính trị

C. Nhằm hạn chế sự phá hoại của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai

D. Nhằm tập hợp hai lực lượng này để tiến hành kháng chiến chống Pháp

Câu 25: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chấp nhận nhân nhượng cho quân Trung Hoa Dân quốc và Việt Quốc, Việt Cách sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trong đó, chủ yếu

A. Nhân nhượng cho Trung Hoa Dân Quốc về kinh tế và cho Việt Quốc, Việt Cách về chính trị

B. Nhân nhượng cho Trung Hoa Dân Quốc về quân sự và cho Việt Quốc, Việt Cách về chính trị

C. Nhân nhượng cho Trung Hoa Dân Quốc về chính trị và cho Việt Quốc, Việt Cách về quân sự

D. Nhân nhượng cho Trung Hoa Dân Quốc về chính trị và cho Việt Quốc, Việt Cách về kinh tế

Câu 26: Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946) có viết “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lân tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!” (SGK Lịch sử 12, trang 131).

Nội dung chính của đoạn trích trên nêu rõ vấn đề gì?

A. Dã tâm xâm lược nước Việt Nam của thực dân Pháp ngày càng trắng trợn

B. Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

C. Thiên chí hòa bình của Chính phủ và nhân dân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

D. Tội ác cướp nước Việt Nam của thực dân Pháp ngày càng bị phơi bày

Câu 27: về phương diện pháp lí, Chính phủ Pháp đã công nhận yếu tố nào trong các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam khi kí Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhưng trên thực tế chúng ta không thực hiện?

A. Yếu tổ thông nhất.

B. Yếu tố toàn vẹn lãnh thổ.

C. Yếu tố độc lập

D. Yếu tố chủ quyền

Câu 28: Chiến tranh lạnh gây ra hâu quả nặng nề nhất là gì trong suốt diễn trình của nó?

A. Kinh tế các nước bị thiệt hại nặng nề

B. Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang

C. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu

D. Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu

Câu 29: Sự kiện nào dưới đây chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin tưởng đi theo con đường cách mạng vô sản?

A. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari

B. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản tại Mátxcova

C. Đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa”.

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp

Câu 30: Tập hợp, đoàn kết dân tộc là chức năng chính tổ chức chính trị nào ở Việt Nam hiện nay?

A. Đàng Cộng sản Việt Nam

B. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

D. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 31: Điểm giống nhau về tình hình Việt Nam và Nhật Bản giữa thế kỉ XIX là

A. Chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc

B. Bị các nước đế quốc xâu xé, bóc lột và thống trị tàn bạo

C. Mầm móng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng

D. Chế độ phong kiến ổn định và đang phát triển mạnh mẽ

Câu 32: “Quân Nhật ớ Đông Dương đã rệu rã. Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến ” (SGK Lịch sử 12, trang 115). Điều kiện khách quan thuận lợi được đề cập đến trong đoạn trích cần được hiểu là

A. Quần chúng đã sẵn sàng nổi dậy đấu tranh

B. Các lực lượng vũ trang đã vào vị trí chiến đấu

C. Kẻ thù duy nhất của nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn gục ngã

D. Quân Đồng minh đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam tiến hành tổng khởi nghĩa

Câu 33: Nôi dung nào sau đây là ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929?

A. Chuẩn bị tất yếu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

B. Là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa

C. Là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa

D. Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 34: Nhận xét nào đây đúng nhất về phong trào đấu tranh của tư sản và tiểu tư sản Việt Nam những năm 1919- 1925?

A. Tư sản chỉ nhằm mục tiêu kinh tế, không chống phong kiến; tiểu tư sản đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến, đòi các quyền tự do, dân chủ

B. Tư sản chủ yếu nhằm mục tiêu kinh tế, mang tính cải lương, tiểu tư sản đấu tranh đòi các quyền tự do, dân chủ, có ý thức giành độc lập

C. Tư sản đấu tranh đòi độc lập, khi thực dân Pháp nhượng bộ thì thỏa hiệp; tiểu tư sản đấu tranh chống đế quốc, đòi quyền lợi kinh tế, dân chủ.

D. Tư sản đấu tranh giành độc lập dân tộc, đòi quyền tụ do kinh doanh; tiểu tư sản đấu tranh nhằm cải thiện đời sống, chống khinh rẻ miệt thị

Câu 35: Điểm giống nhau cơ bản về tình thế của Pháp khi tiến hành kế hoạch Rơve, kế hoạch Đờ lát Đờtátxinhi và kế hoạch Nava trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) là gì?

A. Pháp lâm vào thế bị động, phòng thủ trên toàn chiến trường Đông Dương

B. Pháp tiếp tục giữ vững thế chiến lược tiến công

C. Pháp đã bị thất bại trong các kế hoạch quân sự trước đó

D. Pháp được Mĩ giúp sức, lực lượng rất mạnh

Câu 36: Ý nào sau đây không phải là yếu tố chi phối đến đặc điểm “đế quốc phong kiến quân phiệt” của Nhật Bản ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

A. Tiến lên xây dựng chủ nghĩa tư bản, tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng

B. Giới cầm quyền ở Nhật Bản chủ trương xây dựng đất nước bằng sức mạnh quân sự

C. Giới tư sản nắm độc quyền về kinh tế, bóc lột nặng nề đối vói công nhân và nhân dân lao động

D. vẫn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, tầng lóp quý tộc Samurai có ưu thế lớn

Câu 37: Ý nghĩa lớn nhất đối vói nước Nga khi thực hiện chính sách kinh tế mói (NEP) là gì?

A. Có sức mạnh kinh tế, chính trị để đánh bại các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng

B. Phát huy năng lực, sức sáng tạo của nhân dân, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế

C. Tạo nên biến đổi nhiều mặt, xây dựng được lực lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ Tổ quốc

D. Phục hồi được các thành phần kinh tế, phá võ chính sách bao vây, cấm vận của đế quốc

Câu 38: Nhận định nào sau đây phản ảnh sự chuyển biến về tính chất xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp?

A. Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến

B. Từ xã hội thực dân phong kiến chuyển sang xã hội tư bản chủ nghĩa

C. Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến

D. Từ xã hội tư bản chủ nghĩa chuyển sang xã hội xã hội chủ nghĩa

Câu 39: Ý nghĩa lớn nhất của cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ đối vói cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam là gì?

A. Đánh dấu cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi hoàn toàn

B. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch quân sự lớn nhất của Pháp

C. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương

D. Góp phần quyết định đến thắng lợi ở Hội nghị Gionevo

Câu 40: Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam diễn ra

A. Từ nông thôn đến thành thị; thắng lợi ở thành thị có ý nghĩa quyết định

B. Từ thành thị đến nông thôn; thắng lợi ở nông thôn có ý nghĩa quyết định

C. Kết hợp giữa thành thị và nông thôn; thắng lợi ở thành thị có ý nghĩa quyết định

D. Kết hợp giữa thành thị và nông thôn; thắng lợi ở nông thôn có ý nghĩa quyết định

Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử

1-A

2-D

3-C

4-D

5-A

6-B

7-B

8-D

9-D

10-B

11-C

12-B

13-D

14-D

15-A

16-A

17-B

18-B

19-B

20-A

21-D

22-A

23-B

24-C

25-A

26-B

27-A

28-C

29-D

30-C

31-A

32-C

33-D

34-B

35-C

36-C

37-B

38-A

39-D

40-C

Lời giải chi tiết

Câu 1: Đáp án A

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Thực dân Pháp đã xâm lược Việt Nam từ năm 1858 và xây dụng bộ máy thống trị ở đây từ lâu. Chính vì thế, Pháp nắm chắc từng vẫn đề ở Việt Nam. Trong khi đó, phát xít Nhật mới đặt chân lên Đông Dương, chưa có cơ sở quan trọng nào để thực hiện bóc lột và cai trị. Chính vì thế, Nhật cần giữ nguyên bộ máy chính quyền của thực dân Pháp để bóc lộc và cai trị dễ dàng hơn

Câu 2: Đáp án D

Phương pháp: Sgk 11 trạng 92, suy luận.

Cách giải:

Trước chiến tranh thế giới bùng nổ, Đức đã đề nghị đàm phán với Liên Xô để phòng khi chiến tranh bùng nổ phải chống lại ba cường quốc trên cả hai mặt trận (Anh - Pháp ở phía tây và Liên Xô ở phía đông). Trong khi đó Liên Xô chủ trương đàm phán với Đức, vì đây là giải pháp tốt nhất để tránh một cuộc chiến tranh và bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập bất giờ.

=> Bản Hiệp ước Xô - Đức không xâm phạm lẫn nhau đã được kí kết ngày 23-8-1945.

=> Mục đích của Đức kí Hiệp ước này để tránh trường hợp cùng lúc phải chống lại cả ba cường quốc

Câu 3: Đáp án C

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Vào giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản Pháp phát triển nên cần nhiều thị trường và thuộc địa. Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyên và nguồn nhân công rẻ mạt. Trong khi đó chế độ phong kiến lại đang rơi vào khủng hoảng, sa sút. Chính vì thế, Việt Nam đã trở thành con mồi ngon béo bở của thực dân Pháp. Các đáp án A và B là cái cớ để Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam.

=> Mục đích thực sự của Pháp khi xâm lược Việt Nam là: tìm kiếm thuộc địa, mở rộng thị trường

Câu 4: Đáp án D

Phương pháp: Sgk 11 trang 114

Cách giải:

Nguyễn Trung Trục đấu tranh lại sự xâm lược của Pháp, ông đã lập căn cứ ở Hòn Chông (Rạch Giá). Khi bị giặc bắt đem đi hành hình, ông đã khẳng khái nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Câu 5: Đáp án A

Phương pháp: Sgk 12 trang 140, suy luận.

Cách giải:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) đã hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp:

- Thông qua hai bản báo cáo quan trọng:

+ Báo cáo chính trị do Hồ Chủ tịch trình bày tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các thòi kỳ, khẳng định đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

+ Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày, nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng VN là đánh đuổi đế quốc, tay sai, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn, thực hiện “Người cày có ruộng “ phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây dựng co sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Tách Đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập ở VN, Lào, Cam-pu-chia mỗi nước một Đảng Mác - Lênin riêng phù hợp vói từng dân tộc.

- Ở Việt Nam, lập Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng hoạt động công khai.

- Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới; xuất bản báo Nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng. => Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) có tác dụng quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam tiến lên

Câu 6: Đáp án B

Phương pháp: Sgk 12 trang 124

Cách giải:

Chỉnh phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều biện pháp để giải quyết nạn đói. Trong đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên khắp cả nước, nhân dân ta lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “Ngày đồng tâm”, không dùng gạo, ngô, khoai, sắn,... để nấu rượu

Câu 7: Đáp án B

Phương pháp: Sgk 11 trang 30

Cách giải:

Năm 1823, vì muốn độc chiếm vùng lãnh thồ giàu có này (Mĩ Latinh), Mĩ đã đưa ra học thuyết Mơn-rô: “Châu Mĩ của người châu Mĩ”

Câu 8: Đáp án D

Phương pháp: Sgk 12 trang 94, suy luận

Cách giải:

Trong hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm tổng bí thư và thông qua Luận cương chính trị của Đảng.

Trong khi đó, đây là hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời lần thú nhất => Trần Phú là Tống bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 9: Đáp án D

Phương pháp: Sgk trang 7, loại trừ

Cách giải:

Mục đích hoạt động của UN là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tụ quyết của các dân tộc

Câu 10: Đáp án B

Phương pháp: Sgk 12 trang 81, suy luận

Cách giải:

Trong thời gian trước tháng 8-1925: công nhân đấu tranh đòi lợi kinh tế bằng cách phá hoại máy móc của chủ xưởng, đòi tăng lương, giảm giờ làm,..

- Đến tháng 8-1925 đã đánh dấu mốc giai cấp công nhân bước đầu đi vào đấu tranh tự giác. Thợ máy xưởng Bason tại cảng Sài Gòn đã bãi công, không chịu sửa chữa chiếm hạm Misơlê của Pháp trước khi chiếm hạm này chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Câu 11: Đáp án C

Phương pháp: Sgk 11 trang 8

Cách giải:

Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu. Lợi dụng thời cơ này, các nước tư bản phương Tây, chủ yếu là Anh và Pháp, tranh nhau xâm lược Ấn Độ. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ẩn Độ

Câu 12: Đáp án B

Phương pháp: Sgk 12 trang 11

Cách giải:

Năm 1961, Liên Xô đã phóng thành công tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ I.Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

Câu 13: Đáp án D

Phương pháp: Sgk 12 trang 100

Cách giải:

Hội nghị tháng 7-1936 đã đề ra nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là: chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình

Câu 14: Đáp án D

Phương pháp: Sgk 12 trang 58

Cách giải:

Từ quan hệ đồng minh trong chiến tranh, sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Liên Xô và Mĩ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu và đi tới tình trang chiến tranh lạnh.

Sự kiện mở đầu tình trạng Chiến tranh lạnh là thông điệp của tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ ngày 12-3- 1947. Trong đó, tổng thống Mĩ khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho hai nước Hi Lạp và Thồ Nhĩ Kì.

=> Sự kiện đánh dấu quan hệ đồng minh của Mĩ và Liên Xô bị phá vỡ chính là sự kiên khởi đầu chiến tranh lạnh.

Câu 15: Đáp án A

Phương pháp: Sgk 11 trang 50

Cách giải:

Lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là đảng Bôn -sê-vích đứng đầu là Lê-nin

Câu 16: Đáp án A

Phương pháp: đánh giá, phân tích

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy có căn cứ Bãi Sậy (vùng lau sậy rậm rạp thuộc các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mĩ của tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra còn có căn cứ Hai Sông ở kinh môn Hải Dương do Đốc Tít phục trách.

Khởi nghĩa Bãi Sậy đã có sự phiên chế thành những đội quân lớn mà phiên chế thành những phân đội nhỏ từ 20 đến 25 người. Cuộc khởi nghĩa đã đẩy lui được nhiều cuộc càn quét của địch.

=> Khởi nghĩa Bãi Sậy là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của nhân dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Sai lầm và chú ý:

- Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương.

- Khởi nghĩa Yên Thế thuộc phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân vùng núi Yên Thế.

Câu 17: Đáp án B

Phương pháp: phân tích

Cách giải:

Chế độ thuộc địa nửa phong kiến là chế độ mà ở đó tồn tại đan xen cả hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa, khi ở đó có sự phát triển kinh tế tư bản, có giai cấp tư sản, công nhân và có sự tồn tại (không mất đi) của hình thái xã hội phong kiến khi giai cấp phong kiến, địa chủ vẫn còn nắm quyền thống trị (dù chỉ là hình thức) và bóc lột nông dân. Điển hình là xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

Câu 18: Đáp án B

Phương pháp: Sgk 12 trang 154, loại trừ

Cách giải:

Những nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 bao gồm:

- Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia; không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước.

- Các bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

- Thực hiện di chuyển, tập kết quân đội ở hai vùng:

+ Ở Việt Nam, lấy vĩ tuyến 17 (dọc theo sông Bến Hải - Quảng Trị) làm giới tuyến quân sự tạm thời cùng với một khu phi quân sự ở hai bên giới tuyến.

+ Ở Lào, tập kết ở Sầm Nưa và Phong Xa - lì.

+ Ở Cam-pu-chia, lực lượng kháng chiến phục viên tại chỗ, không có vùng tập kết.

- Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Đông Dương, không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương. Các nước Đông Dương không được tham gia liên minh quân sự và không để cho nước khác dùng lãnh thổ vào việc gây chiến tranh hoặc xâm lược.

-Việt Nam sẽ tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước vào tháng 07/1956 dưới sự kiểm soát của một ủy ban quốc tế do Ấn Độ làm Chủ tịch.

Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc về những người ký Hiệp định và những người kế tục họ

Sai lầm và chú ý:

Đáp án B là nội dung của Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946)

Câu 19: Đáp án B

Phương pháp: Sgk 12 trang 86

Cách giải:

Cuối tháng 3-1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì họp tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) đã lập ra Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, gồm 7 đảng viên

Câu 20: Đáp án A

Phương pháp: Sgk 12 trang 39

Cách giải:

Phiđen Cátxtorô là lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Cuba chống lại chế độ độc tài thân Mĩ

Câu 21: Đáp án D

Phương pháp: Sgk 12 trang 133

Cách giải:

Ngày 7-10-1947, thực dân Pháp huy động 12000 quân và hầu hết máy bay ở Đông Dương, mở cuộc tiến công Việt Bắc .

Khi địch vừa tiến công lên Việt Bắc, Đảng ta đã có chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”.

Câu 22: Đáp án A

Phương pháp: Sgk 12 trang 145, 146, suy luận

Cách giải:

- Sau 8 năm xâm lược VN, Pháp thiệt hại ngày càng lớn, bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 39 vạn quân, tốn hơn 2.000 tỉ phrăng, vùng chiếm đóng bị thu hẹp, ngày càng lâm vào thế phòng ngự, bị động.

- Trước sự sa lầy của Pháp, Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, ép Pháp phải kéo dài, mở rộng chiến tranh, tích cực chuẩn bị thay thế Pháp.

Ngày 07/05/1953, với sự thỏa thuận của Mỹ, Pháp cử Na-va làm Tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương, đề ra kế hoạch trong 18 tháng sẽ giành thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”, (kế hoạch Nava)

Câu 23: Đáp án B

Phương pháp: Sgk 12 trang 118

Cách giải:

“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” là nội dung của bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh (2-9-1945)

Câu 24: Đáp án C

Phương pháp: Sgk 12 trang 127, suy luận.

Cách giải:

Nhằm hạn chế sự phá hoại của quân Tam Hoa Dân quốc và tay sai, tại kì họp đầu tiên (2-3-1946), Quốc hội khóa I đồng ý nhường cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong quốc hội thông qua bầu cử cùng với 4 ghế bộ trưởng trong chính phủ liên hiệp

Câu 25: Đáp án A

Phương pháp: Sgk 12 trang 127

Cách giải:

Nhằm hạn chế sự phá hoại của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai, tại kì họp đầu tiên (2-3-1946), Quốc hội khóa I đồng ý nhường cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong quốc hội thông qua bầu cử cùng với 4 ghế bộ trưởng trong chính phủ liên hiệp. Đồng thời nhân nhượng cho quân Trung Hoa Dân quốc một số quyền lợi kinh tế như: cung cấp một phần lương thực, thực phẩm, phương tiện giao thông vận tải, cho phép lưu hành tiền Trung Quốc trên thị trường.

=> Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chấp nhận nhân nhượng cho quân Trung Hoa Dân quốc và Việt Quốc, Việt Cách sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trong đó, chủ yếu nhân nhượng cho Trung Hoa Dân Quốc về kinh tế và cho Việt Quốc, Việt Cách về chính trị

Câu 26: Đáp án B

Phương pháp: Suy luận

Cách giải:

Đoạn trích trên nói đến nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là do thái độ thiến chí của ta đối lập với hành động bạo ngược của Pháp.

Những hành động của Pháp:

- Tiến công các phòng tuyến của ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

- Tháng 11/1946, Pháp khiêu khích ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn.

- ơ Hà Nội, Pháp nổ súng, đốt nhà Thông tin, chiếm đóng Bộ tài chính, tàn sát đẫm máu ở phố hàng Bún, Yên Ninh.

Đặc biệt, ngày 8/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu để Pháp giữ gìn trật tự ở Hà Nội, nếu không, chậm nhất sáng 20/12/1946, Pháp sẽ chuyển sang hành động

Câu 27: Đáp án A

Phương pháp: Sgk 12 trang 155, 157, suy luận

Cách giải:

Theo điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ, Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào tháng 7-1956 dưới sự kiểm soát và giám sát một ủy ban quốc tế (gồm Ấn Độ làm Chủ tịch, cùng hai thành viên là Ba Lan và Canada).

Tuy nhiên, giữa tháng 5-1956, Pháp đã rút khỏi miền Nam khi chưa thực hiện cuộc Hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam - Bắc theo điều khoản trên.

=> Trên thực tế, Pháp đã không thực hiện yếu tố thống nhất

Câu 28: Đáp án C

Phương pháp: phân tích, đánh giá

Cách giải:

Hệ quả của chiến tranh lạnh đến quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:

- Sự đối đầu giữa hai phe gây ra tình trạng căng thẳng kéo dài.

- Xác lập cục diện hai cực hai phe... nội dung này đã trở thành nhân tố chủ yếu chi phối tác động thế giới nửa sau thế kỉ XX.

- Chiến tranh lạnh dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang nhiều năm, nhiều quốc gia bị lôi kéo.

- Gây ra tình trạng chia cắt cục bộ, chạy đua vũ trang, gây bất ổn ở nhiều khu vực.

Kinh tế Mĩ và Liên Xô suy giảm là nguyên nhân đưa tói hai nước tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh và là hậu quả của riêng hai cường quốc này.

=> Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy co bùng nổ chiến tranh thế giới mới

Câu 29: Đáp án D

Phương pháp: Sgk 12 trang 81, 82, suy luận

Cách giải:

Giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản.

Tiếp đó, tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện miền tin với con đường cách mạng vô sản khi đứng về phía đa số đại biểu Đại hội bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và gia nhập Đảng Cộng sản Pháp

Câu 30: Đáp án C

Phương pháp: liên hệ

Cách giải:

Sau khi Việt Nam thống nhất, các lãnh đạo của 3 tổ chức chính trị ngoại vi hợp pháp đang tồn tại ở Việt Nam gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam đã thành lập Ban trù bị Mặt trận Dân tộc thống nhất từ mùa thu năm 1976, gồm đại biểu của 3 tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình Việt Nam để bàn việc thống nhất thành một tổ chức chính trị thống nhất. Trong kỳ họp từ 31 tháng 1 đến 4 tháng 2 năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh thống nhất ba tổ chức này thành một tổ chức chính trị duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chức năng chính của tổ chức này là đoàn kết rộng rãi toàn dân, .. xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Câu 31: Đáp án A

Phương pháp: so sánh

Cách giải:

- Tình hình Nhật Bản và Việt Nam giữa thế kỉ XIX:

+ Nhật Bản: giữa thế kỉ XIX, chế độ Mạc Phủ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. Đây là thời kì trong lòng xã hội phong kiến Nhật Bản chứa đựng nhiều mâu thuẫn ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Việt Nam: giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng: nông nghiệp sa sút, công thương nghiệp đình đốn, chính sách đối ngoại có nhiều sai lầm.

=> chế độ phong kiến khủng hoảng sâu sắc

Câu 32: Đáp án C

Phương pháp: Sgk 12 trang 115, suy luận

Cách giải:

Sau khi Nhật đảo chính Pháp, chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định Nhật là kẻ thù duy nhất.

Ngày 15-8-1945, Nhật hàng tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện. Quân Nhật ở Đông Dương đã rệu rã. Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến. => Kẻ thù duy nhất của ta là Nhật đã hoàn toàn gục ngã

Câu 33: Đáp án D

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là tiền đề cho sự thống nhất thành một đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam => đó là sự chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của đảng

Câu 34: Đáp án B

Phương pháp: Phân tích, đánh giá

Cách giải:

Phong trào của tư sản:

- Mục tiêu đấu tranh nhằm vào mục tiêu kinh tế: tẩy chay tư sản Hoa Kiều, vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của Việt Nam, “chấn hứng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”; chống độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kif.

- Tính cải lương: khi được Pháp nhượng bộ một số quyền lợi lại thỏa hiệp vói chúng.

Phong trào của tiểu tư sản:

Mục tiêu đấu tranh: sôi nổi đấu tranh đòi các quyền tự do, dân chủ. Thành lập các tổ chức chính trị tiến bộ, các tờ báo cả tiếng Việt và tiếng Pháp, nhà xuất bản tiến bộ

Câu 35: Đáp án C

Phương pháp: phân tích

Cách giải:

Tên kế hoạch quân sự

Chiến thắng của ta trước đó

Kế hoạch Rơve

Chiến thắng Việt Bắc thu- đông (1947)

Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxihhi

Chiến thắng Biên giới thu - đòng (1950)

Kế hoạch Nava.

- Chiến thắng ở trung du đồng bằng Bắc Bộ (từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951)

- Chiến dịch Hòa Bình đông - xuân 1951 - 1952.

- Chiến dịch Tây Bắc thu - đông năm 1952.

- Chiến dịch Thượng Lào xuân - hè năm 1983.

Câu 36: Đáp án C

Phương pháp: Sgk 11 trang 7, loại trừ

Cách giải:

Mặc dù tiến lên chủ nghĩa tư bản, song Nhật Bản vẫn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến. Tầng lớp quý tộc, đặc biệt là giới võ sĩ Samurai, vẫn có ưu thế về chính trị rất lớn. Họ chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự (tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng). Tình hình đó làm cho đế quốc Nhật có đặc điểm là “chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt”

Câu 37: Đáp án B

Phương pháp: phân tích, đánh giá

Cách giải:

Với chính sách kinh tế mới, nhân dân Xô Viết đã vượt qua được khó khăn lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

- Chính sách kinh tế mới (NEP) phát huy năng lực, sức sáng tạo của nhân dân khi đẩy mạnh kinh tế nhiều thành phần trong công nghiệp; nhân dân được toàn quyền sử dụng số lương thực thừa sau khi đã đóng thuế và tự do bán ra thị trường (nông nghiệp); tự do buôn bán, trao đổi, mở các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn (thương nghiệp và tiền tệ).

Chính sách kinh tế mới (NEP) hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nền kinh tế quốc dân của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn

Câu 38: Đáp án A

Phương pháp: Phân tích, đánh giá

Cách giải:

Chế độ thuộc địa nửa phong kiến là chế độ mà ở đó tồn tại đan xen cả hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa, khi ở đó có sự phát triển kinh tế tư bản, có giai cấp tư sản, công nhân và có sự tồn tại (không mất đi) của hình thái xã hội phong kiến khi giai cấp phong kiến, địa chủ vẫn còn nắm quyền thống trị (dù chỉ là hình thức) và bóc lột nông dân. Điển hình là xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

=> Tính chất xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp chuyển từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến

Câu 39: Đáp án D

Phương pháp: đánh giá, nhận xét

Cách giải:

Xét trong mối quan hệ giữa chiến thắng trên mặt trận quân sự và chiến thắng trên mặt trận ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chiến thắng trên mặt trận quân sự góp phần quyết định đến thắng lợi trên mặt trận ngoại giao và ngược lại thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thể hiện chiến thắng về quân sự.

Cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm xoay chuyển cục diện của chiến tranh, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi. Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của hai chiến thắng quân sự này

Câu 40: Đáp án C

Phương pháp: đánh giá, phân tích

Cách giải:

Cách mạng tháng Tám diễn ra có kết hợp giữa thành thị và nông thôn, trong đó diễn ra ở nông thôn trước (Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, đồng bằng châu Thồ sông Hồng), thành thị sau (Hà Nội, Huế, Sài Gòn). Sau đó, cuộc khởi nghĩa ở ba thành phố này đã tác động mạnh đến các địa phương trong cả nước. Nhiều nơi, từ rừng núi, nông thôn đến thành thị nối tiếp nhau khởi nghĩa.

Khởi nghĩa ở thành thị có ý nghĩa quyết định vì đó là những nơi tập trung cơ quan đầu não của địch: Phủ Khâm sai, Sở Cảnh sát Trung ương, sỏ' Bưu điện,... đặc biệt nhất là thủ đô Hà Nội.

=> Cách mạng tháng Tám diễn ra có sự kết hợp giữa thành thị và nông thôn; thắng lợi ở thành thi có ý nghĩa quyết định.

----------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lịch sử lớp 12, Địa lý lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm