Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 2)

2 369
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh
(Lần 2)
Câu 1:     
A.            
B.             
C.            
D.            
Câu 2:           
A.     B.   C.   D.  
Câu 3:          
A.  B.   C.    D.  
Câu 4:             không đúng
A.            
B.                  
C.              
D.                      

Câu 5:                
A.  B.   C.   D. 
Câu 6:                 
A.     B.  C.   D.  
Câu 7:            
A.  B.  C.  D.    
Câu 8:                     
            
A.    B.    C.    D.   
Câu 9:                 
A.     B.     C.     D.      
Câu 10:           
A.   B.  
C.     D.    
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 11:         
A.                 
B.          
C.          
D.          
Câu 12:        
A.      B.     
C.      D.    
Câu 13:               
                    

               
            
A.  B.  C.  D.   
Câu 14:     không      
A. 
    
B.               
C.          
D.         
Câu 15:                  
A.    B.    C.    D.   
Câu 16:                  
    
A.     B.     C.    D.  
Câu 17:               
                  
                 
                  
         
A.

 B.

 C.

 D.


Câu 18:       
   
  
A.      B.      
C.         D.      
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 19:         
A.        B.       
C.         D.     
Câu 20:                  
   
                  
   
               
                    
    
                   
  
A. B. C. D.
Câu 21:                  
          
A.   B.

 
C.
 
 
D.  
Câu 22:                 
     
A.            
B.         
C.       
D.            
Câu 23:         
A.         
B.         
C.         
D.            
Câu 24:               
            
               

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 2), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, đề thi có lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 369
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm