Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Chuyên Quốc Học Huế lần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ & ĐT
  
  
  
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:
Câu 1:        
          
        
A.        B.       
C.      D.     
Câu 2:                  
         
A.        B.      
C.        D.         
Câu 3:              
A.   B.       
C.   D.     
Câu 4:                 
A.             
B.                  
C.                 
D.                     
Câu 5:                   
A.     B.     C.     D.    
Câu 6:                     
                      
         
A.     B.     C.    D.   
Câu 7:              
A.   B.   C.   D.  
Câu 8:            
A.  B.  C.  D. 
Câu 9:                
                  
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
                
                       
                 
A. B. C. D.
Câu 10:                    
         
             
         
         
        
A. B. C. D.
Câu 11:                   
                      
                     
           
A.   
         
B.  
                    
      
C.   
              
D.   
              
Câu 12:                   
  không đúng
A.         B.        
C.       D.       
Câu 13:                    
                  
                      
     
                    
  
                    

                       
   
A. B. C. D.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 14:                     
     
A.  B.  C.  D. 
Câu 15:                 
A.                     
     
B.               
C.                       
       
D.                    
          
Câu 16:             
        
        
        
             
A. B. C. D.
Câu 17:                
                  
                  
      
          
              
A. B. C. D.
Câu 18:         
Ab
aB
           
       
A.  B.  C.  D.   
Câu 19:                   
    
A.  B.  C.  D. 
Câu 20:                      
    
A.
Ab Ab
ab aB
B.
AB ab
ab ab
C.
AB AB
ab ab
D.
AB Ab
ab aB

Đề thi thử môn Sinh học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Sinh học 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Chuyên Quốc Học Huế lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Chuyên Quốc Học Huế lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 457
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm