Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2020 trường THPT Lục Nam, Bắc Giang

1 348
Trang 1/7 - đề thi 101
SỞ GD & ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT LỤC NAM
(Đề thi gồm: 05 trang)
KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2019 - 2020 - LẦN 1
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi: 101
Họ tên thí sinh: ……………………………………………………………
Số báo danh: ………………………………………………………………
Câu 1: Cho khi chóp có din tích đáy là B, chiu cao là h, khi đó th tích khi chóp là:
A.
3Bh
. B.
1
3
Bh
. C.
1
2
Bh
. D.
Bh
.
Câu 2: Cho hàm số
có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1; 3
. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
(
)
;1−∞
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1; +∞
. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1; 1
.
Câu 3: Cho hình chóp
.S ABC
ASB ASC=
60BSC= = °
2
SA =
;
3SB =
;
7SC =
. Tính thể tích
V
của khối chóp.
A.
72
3
V
=
. B.
42V =
. C.
72V =
. D.
72
2
V
=
.
Câu 4: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
34
21
x
y
x
=
−+
là:
A.
3
0
2
+=
x
. B.
20y
−=
. C.
3
0
2
y +=
. D.
20x −=
.
Câu 5: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của
2
3
x1
x 2x 1
lim
2x 2
→−
++
+
là:
A.
0
. B.
−∞
. C.
+∞
. D.
1
2
.
Câu 6: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để biu thc
( )
2
2019
log 2 4= −+B x mx
xác định
∀∈x
.
A.
22
m−< <
. B.
2m >
. C.
2m <−
. D.
2
2
m
m
>
<−
.
Câu 7: Cho hàm số
3
yx
=
khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
B. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.
FINAL
Trang 2/7 - đề thi 101
D. Đồ thị hàm số cắt trục
Ox
.
Câu 8: Cho hàm số
( )
y fx=
có đạo hàm
( )
( ) ( )( )
fx x xx
=+ −+
2
12 3
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng
( )
;−∞ 3
( )
;+∞2
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(
)
;32
.
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
( )
;−−31
( )
;+∞2
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
;32
.
Câu 9: Cho
a
một số dương, biểu thức
aa .
3
2
viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là
A.
3
4
a
. B.
.
3
1
a
. C.
6
1
a
. D.
7
6
a
.
Câu 10: Cho hàm số
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau:
Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực
m
sao cho phương trình
( )
10 +=
fx m
có ba
nghiệm thực phân biệt.
A.
( )
3;1
. B.
[ ]
3;1
. C.
( )
4;0
. D.
15<<m
.
Câu 11: Tìm tập xác định
D
của hàm số
( )
2
3
1yx=
.
A.
( )
;1D = −∞
.
B.
(
]
;1D
= −∞
. C.
D (1; )= +∞
.
D.
(
) { }
; \1D
= −∞ +∞
.
Câu 12: Tọa độ đỉnh của parabol
2
3 61y xx= +−
A.
( )
1; 2I
. B.
( )
2; 25I −−
. C.
( )
1; 10
I −−
. D.
( )
2; 1I
.
Câu 13: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số
21
1
x
y
x
+
=
+
là đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (; 1) và (–1; +).
B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên
{ }
\1
.
C. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên
{ }
\1
.
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (; 1) và (–1; +).
Câu 14: Hàm số
42
21yx x=−+
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
0
. B.
3
. C.
2
. D.
1
.
Câu 15: Hàm số
()y fx=
liên tục bảng biến thiên trên đoạn
[ 1; 3]
cho trong hình bên. Gọi
M
là giá trị lớn nhất của hàm số
( )
y fx=
trên đoạn
[ ]
1; 3
. Tìm mệnh đề đúng?
FINAL
Trang 3/7 - đề thi 101
A.
( )
3Mf=
. B.
(0)Mf=
. C.
(2)Mf=
. D.
( 1)
Mf
=
.
Câu 16: Cho hình chóp
.
S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
B
. Biết
SAB
tam giác đều và
thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng
( )
ABC
. Tính theo
a
thể tích khối chóp
.S ABC
biết
AB a=
,
3AC a=
.
A.
3
6
4
a
.
B.
3
4
a
. C.
3
6
12
a
. D.
3
2
6
a
.
Câu 17: Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số
32
2 41yx x x=+ −+
đường thẳng
2y =
.
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.
Câu 18: Tìm các giá trị của
m
để phương trình
32
6 93 0
xxx m + −− =
ba nghiệm thực phân biệt
trong đó hai nghiệm lớn hơn
2
.
A.
31m
< <−
.
B.
13<<m
. C.
11
m
−< <
. D.
31
m
−< <
.
Câu 19: 40TĐội văn nghệ trường THPT Lục nam 40Tcó 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi cô Liên có bao
nhiêu cách chọn: 4 học sinh làm tổ trưởng của 4 nhóm nhảy khác nhau sao cho trong 4 học sinh
được chọn có cả nam và nữ.
A. 1267463. B. 1164776. C. 1107600. D. 246352.
Câu 20: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
2
. B.
6
. C.
4
. D.
9
.
Câu 21: Cho hình chóp đều
.S ABCD
có chiu cao bng
6
2
a
, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng
o
60
. Tính
thể tích của khối chóp
.S ABCD
theo
a
.
A.
3
6
6
a
. B.
3
3
6
a
. C.
3
6
12
a
. D.
3
6
2
a
.
Câu 22: Khối đa diện đều loại
{ }
4;3
là:
A. Khối 12 mặt đều. B. Khối lập phương. C. Khối tứ diện đều. D. Khối bát diện đều.
Câu 23: Hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
và có bảng biến thiên dưới đây.
.
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
2x =
. B. m số đạt cực tiểu tại
1x =
.
C. Hàm số đạt cực đại tại
0x =
. D. Hàm số có ba điểm cực trị.
FINAL

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2020 trường THPT Lục Nam, Bắc Giang có kèm theo đáp án gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm là tài liệu tham khảo giúp các em ôn tập thật tốt trong kỳ thi THPT Quốc gia.

Đề thi được biên soạn theo hình thức tương tự với đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 vừa qua có kèm theo đáp án, hệ thống lại những kiến thức quan trọng các em đã được học như: Hàm số và đồ thị, khối đa diện và thể tích của chúng,..... Các em có thể tham khảo thêm tài liệu Trắc nghiệm Toán 12 để đạt hiệu quả cao.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2020 trường THPT Lục Nam, Bắc Giang có kèm theo đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích đồng hành cùng các em trong quá trình ôn tập. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu hay khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Hóa học 12,...

Đánh giá bài viết
1 348
Thư viện Đề thi Xem thêm