Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang (Lần 3)

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang (Lần 3), chắc chắn tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1. Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6cm, chiều cao trong lòng cốc là 10cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

A. 240cm3

B. 240p cm3

C. 120cm3

D. 120p cm3

Câu 2. Giả sử có khai triển (1- 2x)n = a0 + a1x + a2x2 + ... + anxn. Tìm a biết a + a + a = 71.

A. -672

B. 672

C. 627

D. -627

Câu 3. Cho hàm số y = f (x) liên tục trên đoạn [a;b]. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f (x), trục hoành và hai đường thằng x = a, x = b (a < b). Diện tích hình phẳng D được tính bởi công thức.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 4. Cho hàm số y = mx - 2m - 3/x-m với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên khoảng (2; +oo). Tìm số phần tử của S.

A. 3

B. 4

C. 5

D. 1

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình 32x> 3x+6 là:

A. (0; 64)

B. (-oo;6)

C. (6; +oo)

D. (0; 6)

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 842
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm