Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018, trường chuyên Hùng Vương, Bình Dương

1 888

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018, trường chuyên Hùng Vương, Bình Dương, với bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 50 câu và kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Câu 1. Cho tập hợp A có n phần tử (n ≥ 4). Biết rằng số tập con của A có 8 phần tử nhiều gấp 26 lần số tập con của A có 4 phần tử. Hãy tìm k ∈ {1, 2,3,..., n} sao cho số tập con gồm k phần tử của A là nhất.

A. k = 20

B. k = 11

C. k =14

D. k =10

Câu 2. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên các cạnh AA'; BB ';CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho sBiết mặt phẳng (MNP) cắt cạnh DD ' tại Q. Tính tỉ số D'Q/D'.

A. 1/6 

B. 1/3

C. 5/6 

D. 2/3

Câu 3. Một cấp số cộng có số hạng đầu u1 = 2018, công sai d = -5. Hỏi bắt đầu từ số hạng nào của cấp số cộng đó thì nó nhận giá trị âm.

A. u406

B. u403

C. u405

D. u404

Câu 4. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y\ =\frac{\sqrt{2018-x^2}}{x\left(x-2018\right)} là?

A. 2

B. 0

C. 1

D. 3

Câu 5. Cho hàm số y = ln (x2 - 3x). Tập nghiệm S của phương trình f '(x) = 0 là:

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Câu 6. Cường độ của ánh sáng I khi đi qua môi trường khác với không khí , chẳng hạn như sương mù hay nước, ... sẽ giảm dần tùy theo độ dày của môi trường và một hằng số m gọi là khả năng hấp thu ánh sáng tùy theo bản chất môi trường mà ánh sáng truyền đi và được tính theo công thức I = I .e-mx với x là độ dày của môi trường đó và tính bằng mét, I0 là cường độ ánh sáng tại thời điểm trên mặt nước. Biết rằng nước hồ trong suốt có m = 1, 4 . Hỏi cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần khi truyền trong hồ đó từ độ sâu 3m xuống đến độ sâu 30m ( chọn giá trị gần đúng với đáp số nhất)

A. e30 lần

B. 2, 6081.1016 lần

C. e27 lần

D. 2, 6081.10-16 lần

Câu 7. Biết rằng các số thực a,b thay đổi sao cho hàm số luôn f (x) =-x3 +(x + a)3 +(x + b)đồng biến trên khoảng (-oo;+oo). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a2 + b2 - 4a - 4b + 2 

A. -4

B. -2

C. 0

D. 2

Câu 8. Cho tam giác ABC cân tại A. Biết rằng độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và độ dài cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội q. Tìm công bội q của cấp số nhân đó.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Câu 9. Một cấp số cộng có tổng của n số hạng đầu Sn số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng đó. tính theo công thức S = 5n2 + 3n,(n ∈ N*). Tìm?

A. u1 = -8; d = 10

B. u1 = -8; d = -10

C. u1 = 8; d = 10

D. u1 = 8; d = -10

Câu 10. Trên mặt phẳng Oxy ta xét một hình chữ nhật ABCD với các điểm A(-2;0), B(-2; 2),C(4; 2), D(4;0). Một con châu chấu nhảy trong hình chữ nhật đó tính cả trên cạnh hình chữ nhật sao cho chân nó luôn đáp xuống mặt phẳng tại các điểm có tọa độ nguyên( tức là điểm có cả hoành độ và tung độ đều nguyên). Tính xác suất để nó đáp xuống các điểm M (x; y) mà x + y < 2.

A. 3/7

B. 8/21

C.1/3

D.4/7 

-------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018, trường chuyên Hùng Vương, Bình Dương. Để có kết quả học tập cao hơn, VnDoc.com mời bạn đọc tham khảo tài liệu thi thpt Quốc gia môn Toán, thi thpt Quốc gia môn Hóa học mà VnDoc.com đã sưu tầm, tổng hợp.

Đánh giá bài viết
1 888
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm