Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc.com mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên. Bộ tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèo theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo để giải bài tập Toán 12 hiệu quả hơn.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên

Câu 1:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018

Hình vẽ trên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. y = x2 +1

B. y = x4 + 2x2 +1

C. y = x2 + 2| x | +1

D. y =| x3 | +1

Câu 2: Khẳng định nào sau đây SAI?

A. Hàm số y\ =\frac{1}{3}x^3-x^2-x^2+x+2017 không có cực trị.

B. Hàm số y = ΙxΙ có cực trị.

C. Hàm số \sqrt[3]{x^2} không có cực trị

D. Hàm số y = 1/x2 có đồng biến, nghịch biến trong từng khoảng nhưng không có cực trị.

Câu 3: Tìm số thực k để đồ thị của hàm số y = x4 - 2kx2 + k có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác nhận điểm G (0; 1) làm trọng tâm?

A. k = 1, k = 1/3

B. k = -1, k = 1/2

C. k = 1/2 , k = 1

D. k = -1, k = 1/3

Câu 4: Cho hàm số bậc bay = f (x) có đồ thị (C) tiếp xúc với trục hoành như hình vẽ.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018

Phương trình nào dưới đây là phương trình tiếp tuyến của ( C ) tại điểm uốn của nó?

A. y = 3x + 2

B. y = -3x + 2

C. y = -2x + 2

D. y = -x + 2

Câu 5: Xét đồ thị ( C ) của hàm số y\ =\ \frac{x-2}{x-1}. Khẳng định nào sau đây SAI?

A. Đồ thị cắt tiệm cận tại một điểm.

B. Hàm số giảm trong khoảng (1; 2)

C. Đồ thị ( C ) có 3 đường tiệm cận.

D. Hàm số có một cực trị.

Câu 6: Cho hàm số y = sin2 x . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 2y'+y'' = 2 cos(2x - \frac{\pi}{4})

B. 2y + y'. tan x = 0

C. 4 y - y'' = 2

D. 4y'+y''' = 0

Câu 7: Nhà xe khoán cho hai tài xế ta-xi An và Bình mỗi người lần lượt nhận 32 lít và 72 lít xăng. Hỏi tổng số ngày ít nhất là bao nhiêu để hai tài xế chạy tiêu thụ hết số xăng của mình được khoán, biết rằng bắt buột hai tài xế cùng chạy trong ngày ( không có người nghỉ người chạy) và cho chỉ tiêu một ngày hai tài xế chỉ chạy đủ hết 10 lít xăng?

A. 20 ngày

B. 15 ngày

C. 10 ngày

D. 25 ngày

Câu 8: Giá trị tham số thực k nào sau đây để đồ thị hàm số y = x3 - 3kx2 + 4 cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

A. -1 < k < 1

A. k > 1

B. k < 1

C. k ≥ 1

Câu 9: Cho hàm số f (x).Đồ thị hàm số y = f '(x) nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng như hình vẽ bên.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018

Khẳng định nào sau đây SAI?

A. Đồ thị hàm số y = f (x) có ba điểm cực trị.

B. Đồ thị hàm số y = f (x) nhận trục tung làm trục đối xứng.

C. Đồ thị hàm số y = f (x) cắt trục hoành tại 4 điểm.

D. Đồ thị hàm số y = f (x) có hai điểm uốn.

Câu 10: Cho hàm số y\ =\frac{x\ +1}{\sqrt{ax^2+}1} có đồ thị (C). Tìm giá trị a để đồ thị của hàm số có đường tiệm cận và đường tiệm cận đó cách đường tiếp tuyến của (C) một khoảng bằng \sqrt{2} -1?

A. a > 0

B. a = 2

C. a = 3

D. a = 1

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên. Để có kết quả tốt hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu thi THPT Quốc gia môn Toán, thi thpt quốc gia môn Vật lý đã được VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 986
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm