Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018, trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018, trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh. Bộ tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Toán 12 một cách nhanh và chính xác nhất.

SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH

ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM HỌC 2017 ‐ 2018
Môn thi: Toán

Ngày thi: 26 tháng 11 năm 2017

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Câu 2: Tìm tập xác định của hàm số y =\ \left(-x^2+3x+4\right)^{\frac{1}{3}}

A. D = (-1;2]

B. D = (-1; 2]

C. D = (-oo;2]

D. D = (-1; 2).

Câu 3: Gọi M , N là giao điểm của đường thẳng y = x + 1 và đường cong y\ =\ \frac{2x+4}{x-1}. Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng:

A. 2

B. -1

C. -2

D. 1

Câu 4: Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 6 học sinh đi lao động, trong đó 2 học sinh nam?

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Câu 6: Cho các số thực dương a;b .Mệnh đề nào sau đây đúng?

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

Câu 7: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y = -x3 + 3x2 - 1 trên đoạn [-3;1] lần lượt là:

A. 1;-1

B. 53;1

C. 3;-1

D. 53;-1

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M là trung điểm SB và G là trọng tâm của tam giác SBC . Gọi V, V ' lần lượt là thể tích của các khối chóp M.ABC và G.ABD. Tính tỷ số V/V'.

A. V/V '= 3/2

B. V/V'= 4/3

C. V/V'= 5/3

D. V/V' = 2/3

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các đỉnh hoặc các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng

A. Lớn hơn hoặc bằng 4

B. Lớn hơn 4

C. Lớn hơn hoặc bằng 5

D. Lớn hơn 5

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho véctơ v = (-1; 2) , điểm A(3; 5). Tìm tọa độ của

A. A ' (2; 7).

B. A ' (-2; 7).

C. A ' (7; 2).

D. A ' (-2;-7).

Các bạn học sinh thân mếm! Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018, trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, ngoài rèn luyện giải bài tập Toán, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi thpt quốc gia môn Vật lý mà VnDoc đã tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 743
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm