Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình (Lần 2)

185:ABAABAABDC ACDCB DCCAACAAADCC BDDCDDBCCD ACABBBCCBBAA A
Đề : 001 Trang 1 / 6
SỞ GD & ĐT TỈNH THÁI BÌNH THI THỬ THPTQG LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THPT NAM TIỀN HẢI
MÔN TOÁN
( Đề có 6 trang )
Thi gian làm bài 90 phút (50 câu trc nghim)
Họ Tên :....................Số báo danh :.......
Mã Đề : 001
Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án của mỗi câu.
Câu 01: Cho . Kết quả
A. 34. B. 36. C. 40. D. 32.
Câu 02: Khối chóp , , , cố định chạy trên đường thẳng song song vi
. Khi đó thể tích khối chóp sẽ:
A. Giảm phân nửa. B. Giữ nguyên.
C. Tăng gấp đôi. D. Tăng gấp bốn.
Câu 03: Cho hình lăng trụ đứng đáy tam giác vuông; , cạnh
bên là trung điểm của . Tính tang của góc giữa với .
A. . B. . C. . D. .
Câu 04: Trong không gian với hệ toạ độ , cho điểm , gọi hình chiếu vuông
góc của trên trục , khi đó trung điểm có toạ độ là:
A. . B. .
C. .
D. .
Câu 05: Trong không gian với h tọa độ phương trình nào dưới đây phương trình mặt
phẳng đi qua điểm và vuông góc với đường thẳng ?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 06: Cho hàm số liên tục trên đoạn . Gọi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
hàm số , trục hoành hai đường thẳng , . Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi
quay quanh trục hoành được tính theo công thức.
A. . B. .
C. . D. .
Câu 07: Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng và có thiết diện qua trục là hình vuông. Diện
tích toàn phần của hình trụ bằng:
A. .
B. . C. . D. .
Câu 08: Tích phân có giá trị là:
A. . B. . C. . D. .

5
2
d10fx x

2
5
24 d?
f
xx

.S ABCD
A
B
C
D
S
A
C .S ABCD
.'' '
A
BC A B C
A
BC 2
A
BBC a==
'2,AA a M
BC
'
M
()
A
BC
10
5
22
3
3
3
210
5
Oxyz
2; 4;6K
'
K
K
Oz 'OK

0;0;3
1; 0; 0
1; 2; 3

0; 2; 0
Oxyz
(3; 1;1)M
233
:
321
x
yz

32 120xyz 32 120xyz
32 80xyz  2330xyz

yfx
1;2
D

yfx
1
x
2x
D

2
2
1
dVfxx

2
2
1
2dVfxx

2
2
1
2
dVfxx

2
2
1
dVfxx
4
6
10
8
12
2
1
I2.dxx
2
3
14
185:ABAABAABDC ACDCB DCCAACAAADCC BDDCDDBCCD ACABBBCCBBAA A
Đề : 001 Trang 2 / 6
Câu 09: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số có hai điểm cực tiểu.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3. D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.
Câu 10: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (− ∞; 0) và đồng biến trên khoảng (0; + ∞).
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (− ∞; + ∞).
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (
− ∞; + ∞).
D. Hàm số đồng biến trên khoảng (− ∞; 0) và nghịch biến trên khoảng (0; + ∞).
Câu 11: Tìm nguyên hàm của hàm số
A. . B. .
C. . D. .
Câu 12: Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 14: Tập nghiệm của phương trình
3
log 1 2x  ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 15: Gọi là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình . Tìm ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ cho mặt phẳng . Điểm nào
dưới đây thuộc ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 17: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
25
3
x
y
x
?
A. . B. . C. .
D. .
()yfx
3
262yx x
() cos5
f
xx
sin5
cos5
5
x
x
dx C
sin5
cos5
5
x
x
dx C

cos5 5sin 5
x
dx x C
cos5 sin 5
x
dx x C
32zi
23zi 2zi
2z 
2
2
23
9
x
x
y
x

3
10;2
4; 2
3; 2
0
z
2
2650zz
0
iz
0
13
22
iz i
0
13
22
iz i
0
13
22
iz i
0
13
22
iz i
Oxyz ():3 2 5 0Pxyz
()
P
(3;2;5)N  (0;0; 5)P (3; 2;1)Q (1;1; 4)M
2x
3x 3x
3y
185:ABAABAABDC ACDCB DCCAACAAADCC BDDCDDBCCD ACABBBCCBBAA A
Đề : 001 Trang 3 / 6
Câu 18: Đường cong hình bên đồ thị của một trong bốn m số dưới đây. Hàm số đó hàm số
nào?.
A. . B. .
C. . D. .
Câu 19: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0; 2].
A. . B. . C. . D. .
Câu 20: Cho phương trình 92.330
xx
 . Khi đặt ta được phương trình nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 21: Tập xác định của hàm số .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 22: Tìm tập nghiệm của bất phương trình
A. B. C. D.
Câu 23: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số .
A. . B. . C. . D. .
Câu 24: Cho số phức thỏa mãn . Tính
A. . B. . C. . D. .
Câu 25: Cho khối chóp có đáyhình chữ nhật có chiều rộng , chiều dài . Chiều cao
của khối chóp là
. Thể tích khối chóp tính theo là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 26: Cho hàm số có đồ thị . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. cắt trục hoành tại hai điểm. B. cắt trục hoành tại ba điểm.
C. cắt trục hoành tại một điểm. D. không cắt trục hoành.
32
1yx x
32
31yxx
42
21yxx
42
1yxx
m
32
7112yx x x
2m  11m 0m 3m
3
x
t
2
230tt
21
12 3 0
x

2
230t 
2
30tt
D

3
log 2 1yx
1
;
2
D





0;D 
1
;
2
D




1
;
2
D







x
1
2.
2

,1.

1, .
 ,1.
1, .
S
2
2yx=+
3
y
x=
1
6
S =
2S =
3S =
1
2
S
=
,( , )zabiab
13 0zizi
3Sa b
5S 
7
3
S
7
3
S 
5S
.S ABCD 2a 3a
4a .S ABCD
a
3
24Va
3
9Va
3
40Va
3
8Va
2
24yx x

C

C

C

C

C

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình (Lần 2), nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 231
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm