Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 5)

Trang 1/6 - Mã đề thi 102
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
ĐỀ THI THỬ THPTQG Lần 5
Môn : Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
102
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................
Câu 1: Từ tập hợp
A= 1, 5, 6, 7
lập được bao nhiêu số tự nhiên có
4
chữ số đôi một khác nhau
A.
256
B.
12
C.
D.
Câu 2: Tổng các nghiệm của phương trình
24
log (2 ).log (4 ) 1xx
A.
B.
9
.
8
C. 10. D. 9.
Câu 3: Cho a là số thực dương,
a1
3
3
a
P log a .
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
1
P.
3
B.
P 9.
C.
P 3.
D.
P 1.
Câu 4: Cho hàm số
y f x
. Biết
fx
đạo hàm
fx
hàm số
y f x
đồ thị như hình
vẽ bên. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng
;2
.
B. Hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng
4;
.
C. Hàm số
y f x
chỉ có hai điểm cực trị.
D. Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng
1;3
.
Câu 5: Số phức liên hợp của số phức
23zi
A.
3 2 .i
B.
2 3 .i
C.
3 2 .i
D.
2 3.i
Câu 6: Cho hình nón chiều cao bằng 2 và đường sinh hợp với trục một góc bằng
45
. Diện tích xung
quanh của hình nón là:
A.
4 2 .
B.
2
C.
43
D.
3
Câu 7: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng nối hai
điểm
(2;1;3), ( 2;1; 1)AB
A.
1 0.xz
B.
1 0.xz
C.
2 0.yz
D.
2 0.xz
Câu 8: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau
x

3

y'
0
0 +
y
9


2
Đồ thị hàm số
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị
O
1
2
3
4
5
x
y
Trang 2/6 - Mã đề thi 102
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 9: Trong không gian Oxyz, một véctơ chỉ phương của đường thẳng
1
: 2 3
1
xt
d y t
zt


A.
4
(1; 3;1).u
B.
2
(1;2;1).u
C.
3
(1;3;1).u
D.
1
(1;2; 1).u
Câu 10: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
y
x
tại điểm có hoành độ
1x 
A.
3 6.yx
B.
3 6.yx
C.
3 6.yx
D.
3.yx
Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(1;2;3) mặt phẳng
P :2x 2y z 4 0.
Mặt cầu tâm I tiếp xúc với (P) tại điểm H. Tìm tọa độ H.
A.
H 1;4;4 .
B.
H 3;0; 2 .
C.
H 1; 1;0 .
D.
H 3;0;2 .
Câu 12: Cho hàm số
xm
y
x1
(m là tham số thực) thỏa mãn
2;4
min y 3.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
3 m 4.
B.
m 1.
C. m > 4. D.
1 m 3.
Câu 13: Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy và cạnh bên đều bằng a
A.
.
2
a
R
B.
3
.
6
a
R
C.
21
.
6
a
R
D.
3
.
3
a
R
Câu 14: Số hạng chứa
5
x
trong khai triển nhị thức Newton




7
2
1
2
x
P
x
với
0x
A.
35
.
16
B.
5
16
.
35
x
C.
5
35
.
16
x
D.
16
.
35
Câu 15: Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng
x 1, x 3;
biết rằng khi cắt vật thể
bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm hoành độ x
1 x 3
tđược thiết diện một hình
chữ nhật có độ dài hai cạnh là 3x và
2
3x 2.
A.
V 32 2 15.
B.
V 32 2 15 .
C.
124
V.
3
D.
124
V.
3
Câu 16: Trong không gian Oxyz cho điểm
A 1;2;3
mặt phẳng
P x y z 3 0
. Khoảng cách t
A đến mặt phẳng (P) bằng
A.
2 3.
B.
4 3.
C.
3 3.
D.
3.
Câu 17: Trong mặt phẳng Oxy cho
1;3v
phép tịnh tiến theo vecto này biến đường thẳng
:3 5 8 0d x y
thành đường thẳng nào trong các đường thẳng sau
A.
3 2 0xy
B.
3 5 26 0xy
C.
3 5 9 0xy
D.
5 3 10 0xy
Câu 18: Cho hàm số f(x) thỏa mãn
f x 3 5sinx,f 0 10.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
f x 3 5cosx 15.
B.
f x 3 5cosx 2.
C.
f x 3 5cosx 2.
D.
f x 3 5cosx 5.
Câu 19: Cho hàm số f(x) liên tục trên thỏa mãn
5 5 4
1 2 1
f x dx 5, f u du 9, f t dt 4
. Tính
4
2
I f x dx
.
A.
I 8.
B.
I 10.
C.
I 18.
D.
I 0.
Câu 20: Kí hiệu
12
z ,z
là hai nghiệm của phương trình
2
z z 1 0.
Tính
22
1 2 1 2
P z z z z .
A.
P 2.
B.
P 1.
C.
P 1.
D.
P 0.
Trang 3/6 - Mã đề thi 102
Câu 21: Tìm tập xác định D của hàm số
2
y log x 2 2
A.
D 2; .
B.
 
D 2; \ 4 .
C.
D 6; .
D.
 
D 2; \ 6 .
Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây phương trình mặt phẳng đi
qua điểm
M 3; 1;1
và vuông góc với đường thẳng
x 1 y 2 z 3
:?
3 2 1
A.
3x 2y z 12 0.
B.
3x 2y z 12 0.
C.
3x 2y z 8 0.
D.
x 2y 3z 3 0.
Câu 23:
23
lim
3
nn
n
có giá trị là bao nhiêu?
A.
1
; B.
0
; C.
2
3
; D.
5
3
.
Câu 24: Tìm tập hợp tất cả các gtrị của tham sthực m để hàm số
32
1
y x mx 2 m x 1
3
đồng
biến trên
A.
1;2
B.
;2
C.
1;2
D.
; 1 2; 
Câu 25: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh BC,CA AD (tham khảo hình vẽ
bên). Biết
0
150 .MNP
Góc giữa hai đường thẳng AB CD
A.
90 .
B.
45 .
C.
30 .
D.
60 .
Câu 26: Cho hình chóp S.ABC SA vuông góc vi mt phng
ABC
, tam giác ABC vuông ti B và
AB a
,
3AC a
. Tính th tích khi chóp S.ABC biết
2SA a
.
A.
3
15
6
a
B.
3
36
4
a
C.
3
6
6
a
D.
3
2
3
a
Câu 27: Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi
y x,
y x 2
và trục hoành (hình vẽ).
Diện tích của (H) bằng
A.
10
.
3
B.
8
.
3
C.
D.
16
.
3
Câu 28: Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 5), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt kỳ thi THPT quốc gia 2018 - 2019 môn Toán được tốt hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 5). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm