Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 3

3 193
Trang 1/6 - Mã đề 101
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA LẦN 3
NĂM HỌC 2018 - 2019
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:…………………………………......
Mã đề thi
101
Số báo danh:……………...……..……......................
Câu 1. Khẳng định nào dưới đây là sai khi nói về hàm số
log
a
y x
(với
0 1a
)?
A. Trên tập xác định, hàm số đồng biến nếu
1a
, nghịch biến nếu
0 1a
.
B. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang.
C. Tập xác định của hàm số là
.
D. Đồ thị hàm số luôn nằm bên phải trục tung.
Câu 2. Đồ thị hàm số
1
3
2
( 1)
3 2
x
y
x x
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
1.
B.
4.
C.
3.
D.
2.
Câu 3. Hệ phương trình
2 1
2
1 1
log 1 log 1 0
log 1 2 log 1 2 2
x y
x y
y x
có bao nhiêu nghiệm?
A.
0.
B.
1.
C. Vô số. D.
2.
Câu 4. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?
A.
3 2
3 2.y x x
B.
4 2
2 1.y x x
C.
4 2
3 2.y x x
D.
2 1
.
1
x
y
x
Câu 5. Trong phim Cube của đạo diễn Vincenzo Natali thực hiện năm 1997, một căn phòng âm thanh.
Trong căn phòng đó, cứ bất k âm thanh nào phát ra với mức cường độ âm thanh trên 50dB thì có một bộ
phận trong căn phòng sẽ phát ra khí độc giết chết toàn bộ sự sống trong đó. Biết rằng mức cường độ âm thanh
được tính theo công thức
0
10log
I
L
I
(đơn vị:
dB
), trong đó
12 2
0
10 W /I m
cường độ âm chuẩn,
I
cường độ âm. Tính giá trị lớn nhất
max
I
của cường độ âm
I
để căn phòng an toàn.
A.
7 2
max
10 W / .I m
B.
5 2
max
10 W / .I m
C.
8 2
max
10 W / .I m
D.
6 2
max
10 W / .I m
Câu 6. Phương trình
2
3
log 9 2x
có các nghiệm là
A.
17.x
B.
3 2.x
C.
15.x
D.
2 3.x
Câu 7. Khi tính nguyên hàm
1
2
I dx
x
, hai bạn An và Bình tính như sau:
An:
1 1 1 1
ln x
2 2 2
I dx dx C
x x
.
Bình:
2
1 1 2 1 1
ln 2
2 2 2 2 2 2
d x
I dx dx x C
x x x
.
Hỏi bạn nào tính đúng?
A. Cả hai đều sai. B. Cả hai đều đúng.
C. An đúng, Bình sai. D. Bình đúng, An sai.
Trang 2/6 - Mã đề 101
Câu 8. Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học của số phức
( 1 2 )(3 ) 2 6z i i i
?
A.
.P
B.
.M
C.
.N
D.
.Q
Câu 9. Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3
điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên y thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: “Ước ngày mai tôi lại
nhặt được y đèn, Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay”. Thần đèn chấp thuận, và
mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối
cùng để kéo dài thỏa thuận với thần Đèn cho ngày hôm sau. Hỏi sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả
bao nhiêu điều ước?
A.
3096.
B.
3069.
C.
3609.
D.
3906.
Câu 10. Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng
AB
với
1;3;2A
1
2;4;
2
B
A.
8 8 12 25 0.x y z
B.
2 2 3 4 0.x y z
C.
2 2 3 6 0.x y z
D.
3
1 0.
2
x y z
Câu 11. Tính tích phân
1
3
0
x
I e dx
.
A.
3
1
1 .
3
I e
B.
3
1
.
3
I e e
C.
3
.I e e
D.
3
1 .I e
Câu 12. Gọi
M
m
lần lượt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
2 2
2
x x
y
x
trên
3;2 2 2
. Tính
M m
.
A.
1 2
.
3
B.
3 2
.
4
C.
2 2
.
3
D.
2
.
2
Câu 13. Biết
2
2
sin cos
5
x
F x e a x b x
là một nguyên hàm của
2
sin
x
f x e x
(
,a b
). Tính giá trị
biểu thức
2 1.T a b
A.
2
.
5
B.
1.
C.
3
.
5
D.
1.
Câu 14. Tính giá trị biểu thức
2
1 2
T z z
, biết
1 2
,z z
các số phức thỏa mãn đồng thời
5z
7 7 5z i
.
A.
2.
B.
5.
C.
4.
D.
2.
Câu 15. Hàm số nào dưới đây có tập xác định không phải là
?
A.
1
2
2
1 .y x
B.
2
.y x
C.
.
1
x
y
x
D.
3
.y x
Trang 3/6 - Mã đề 101
Câu 16. Trong không gian
Oxyz
, cho hai mặt phẳng
cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng
.
Gọi
n
n
lần lượt vectơ pháp tuyến của
tương ứng. Vectơ nào dưới đây một vectơ chỉ
phương của
?
A.
.n n n n
   
B.
.n n n
C.
.n n n
D.
.n n
Câu 17. Mệnh đề nào dưới đây là sai khi nói về hàm số
1
1
x
y
x
?
A. Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số đi qua điểm
1;0A
.
C. Hàm số có hai cực trị.
D. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định của nó.
Câu 18. Mệnh đề nào dưới đây là sai?
A. Góc giữa hai đường sinh đối xứng qua trục của mặt nón bằng góc ở đỉnh của mặt nón.
B. Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều
ngoại tiếp hình nón đó, khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
C. Diện tích xung quanh của hình nón bằng một nửa tích của chu vi đáy với độ dài đường sinh.
D. Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều
nội tiếp hình nón đó, khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
Câu 19. Có bao nhiêu số phức
z
thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:
2z
2
z
là số thuần ảo?
A.
2.
B. Vô số. C.
0.
D.
4.
Câu 20. Cho hình phẳng
( )H
giới hạn bởi đồ thị hàm s
3
4y x x
, trục hoành, đường thẳng
2x
đường thẳng
1.x
Diện tích của hình phẳng
( )H
bằng
A.
25
.
4
B.
11
.
2
C.
23
.
4
D.
21
.
4
Câu 21. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên sau
Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số đạt cực đại tại
1.x
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
;1 .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1; .
D. Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.
Câu 22. Cho hàm số
4 2
1
2 2
4
y x x
. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu tiếp tuyến song song với trục
hoành?
A.
0.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
Câu 23. Tìm số điểm cực trị của hàm số
2
sin cosy x x
trên
0;2
.
A.
4.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 24. Trong không gian
Oxyz
, điểm nào dưới đây thuộc cả hai mặt phẳng
: 2 1 0x y z
: 2 1 0x y z
?
A.
0;1;0 .Q
B.
1;1;2 .M
C.
0;0;1 .N
D.
1
;0;1 .
2
P

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 193
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm