Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên lần 2

SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
TỔ: TOÁN – TIN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề có 50 câu)
(Đề có 07 trang)
Họ tên: ………………………………………………. Số báo danh: ……………….
ĐỀ BÀI
Câu 1. Tính giới hạn
2
2
3 5
lim
2 3
x
x x
x

A.
1
2
. B.

C.
1
3
. D.
2
3
.
Câu 2. Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng?
A.
2
1
2
y
x
. B.
2
1
1
y
x x
. C.
y
x
. D.
4
1
2
y
x
.
Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến?
A.
y ln x
. B.
2018
1
2019
y log x
.
C.
y log x
D.
4 3
y log x
.
Câu 4. Họ nguyên hàm của hàm số
2
1
3y x x
x
A.
3 2
3
ln
3 2
x x
x C
. B.
3 2
3
ln
3 2
x x
x C
.
C.
3 2
3
ln
3 2
x x
x C
. D.
3 2
2
3 1
3 2
x x
C
x
.
Câu 5. Trong không gian cho ba điểm
A 5; 2;0 ,B 2;3;0
C 0;2;3
. Trọng tâm G của tam giác
ABC có tọa độ:
A.
1;2;1
. B.
2;0; 1
. C.
1;1;1
. D.
1;1; 2
Câu 6. Cho hàm số
y f x
đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào
dưới đây?
A.
1;1
B.
1;0
. C.
; 1
. D.
0;1
.
Mã đề 360
Câu 7. Tính thể tích khối lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
biết
' 2AA a
,
3AB a
,
4AC a
AB AC
.
A.
3
12a
B.
3
4 .a
C.
3
24 .a
D.
3
8 .a
Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho 3 điểm
1;0;0 , 0;3;0 , 0;0;4 .
A B C
Phương
trình nào dưới đây là phương trình của
?ABC
A.
1
1 3 4
x y z
B.
1
1 3 4
x y z
C.
1
4 3 1
x y z
D.
1
1 3 4
x y z
Câu 9. Đạo hàm của hàm
2
y ln(x 2)
là:
A.
2
2x
x 2
.
B.
2
x
x 1
.
C.
2
2x 2
x 2
.
D.
2
1
x 2
.
Câu 10. Tìm tập xác định của hàm số
1
2
3
3 2
y x x
A.
;1 2;
 
. B.
\ 1;2
. C.
2
2
'
2 ln 5
x
y
x
. D.
.
Câu 11. Cho
2
2
d 1f x x
,
4
2
d 4
f x x
. Tính
4
2
I df x x
.
A.
I 5
. B.
I 5
. C.
I 3
. D.
I 3
.
Câu 12. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số
1
2 ln
x
x
y x
e
.
A.
1 1
' 2 ln 2 ln .
x
x
y x
x e
B.
1
' 2 ln 2 .
x x
y e
x
 
C.
1 1
' 2 ln 2 .
x
x
y
x e
D.
1
' 2 ln 2 .
x x
y e
x
 
Câu 14. Cho hình vuông ABCD cạnh 1. Khi quay hình vuông ABCD quanh cạnh AB ta được một hình
trụ, hỏi hình trụ này có diện tích toàn phần bằng bao nhiêu?
A.
4 .
B.
2 .
C.
3 .
D.
2 2.
Câu 15. Tính thể tích khối chóp tam giác đều
.
S ABC
biết cạnh đáy bằng
3a
, cạnh bên bằng
2a
.
A.
3
3
.
4
a
B.
3
11
.
4
a
C.
3
11
.
12
a
D.
3
9
.
4
a
Câu 16. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy là hình bình hành. Gọi
, , ,A B C D
lần lượt là trung điểm của
, , ,SA SB SC SD
. Đường thẳng
A B
song song với mặt phẳng nào sau đây?
A.
SAB
. B.
SBC
C.
SCD
. D.
SAD
.
Câu 17. Đường cong trong hình bên đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
3 2
3 2
y x x
B.
3 2
3 2
y x x
C.
3 2
3 2
y x x
D.
3 2
3 2
y x x
Câu 18. Tính diện tích xung quanh của một hình nón có bán kính đáy bằng 5 và chiều cao bằng 12.
A.
90 .
B.
65 .
C.
60 .
D.
65.
Câu 19. Tìm một nguyên hàm
F x
của hàm số
2
0
b
f x ax x
x
, biết rằng
1 1,
F
 
1 4, 1 0
F f
.
A.
2
3 3 7
.
2 4 4
x
F x
x
B.
2
3 3 7
.
4 2 4
x
F x
x
C.
2
3 3 7
.
4 2 4
x
F x
x
D.
2
3 3 1
.
2 2 2
x
F x
x
Câu 20. Tìm tập nghiệm của bất phương trình
1 1
2 2 3 3
x x x x
.
A.
2; .
B.
;2 .

C.
;2 .

D.
2; .
Câu 21. hai giá trị của số thực
a
1 2 1 2
, (0 )a a a a
thỏa mãn
1
(2 3)d 0.
a
x x
Hãy tính
1 2
2
2
1
3 3 log ( ).
a a
a
T
a
A.
26
T
. B.
12T
. C.
13
T
. D.
28
T
.
Câu 22. Tìm hệ số của số hạng chứa
6
x
trong khai triển
9
2
1
2 , 0
x x
x
.
A.
4 4
9
.2
C
. B.
5 5
9
.2
C
. C.
5 5
9
.2
C
. D.
5 4
9
.2
C
.
Câu 23. Cho cấp số nhân
n
u
biết
2
2
u
5
16
u
. Tìm số hạng thứ 8 của cấp số nhân
A. -256. B. 256. C. 128. D. - 128.

Đề thi thử Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 691
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm