Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa

1/10 - Mã đề 389
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4
(Đề thi có 10 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT- QG LẦN 1
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN Toán
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Gọi
n
là số cạnh của hình chóp
101
đỉnh. Tìm
n
.
A.
202n
. B.
200n
. C.
203n
. D.
101n
.
Câu 2. Cho hàm số
y f
x
có bảng biến thiên như sau:
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thịm số đã cho là:
A.
1
. B.
3
. C.
4
. D.
2
.
Câu 3. Cho hàm số
y f
x
có đạo hàm trên . Biết hàm số có đthị
'y f
x
nnh vẽ. Hàm số
g x f x x
đạt cực tiểu tại điểm.
A.
1.x
B.
2.x
C.
0.x
D.
1x
.
Câu 4. Cho hàm số
y f
x
đạo hàm trên
 
4
2 3
4
f x x x x
. Hàm số đã cho bao
nhiêu điểm cực trị?
A.
4
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 5. Cho hàm số
3
( ) .f x x x
và hàm số
3
( ) .g x x x
. Mệnh đề nào sao đây đúng?
A.
2019 20
19
(2 ) (2 )f g . B.
2019 2019
(2 ) (2 )f g . C.
2019 2
019
(2 ) 2 (2 )f g . D.
2019 20
19
(2 ) (2 )f g .
Câu 6. Cho hàm số
4 2
2 3y x x đồ thị hàm số như nh bên dưới. Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để phương trình
4 2
2 3
2 0x x m
có hai nghiệm thực phân biệt.
Mã đề 389
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2/10 - Mã đề 389
A.
3
.
2
2
m
m
B.
0
.
1
2
m
m
C.
1
0 .
2
m
D.
3
4
m
m
.
Câu 7. Cho lăng trụ đứng
.ABC
A B C
đáy
ABC
tam giác vuông tại
A
AB a
, 3AC a , mặt
phẳng
A BC
tạo với đáy một góc
30
. Thể tích của khối lăng trụ
.ABC
A B C
bằng
A.
3
3
3
a
. B.
3
3 3
4
a
. C.
3
3
12
a
. D.
3
3
4
a
.
Câu 8. Hình đa diện sau đâybao nhiêu mặt?
A.
9
. B. 7 . C.
10
. D.
8
.
Câu 9. Biết
6
log 2 a ,
6
log 5 b . Tính
3
log 5I theo
a
b
.
A.
b
I
a
. B.
1
b
I
a
. C.
1
b
I
a
. D.
1
b
I
a
.
Câu 10. Cho hàm số
( )y f
x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số có giá trị cực đại bằng
A.
4
. B.
0
. C.
3
. D. 5.
Câu 11. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình bên
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
3/10 - Mã đề 389
Số nghiệm thực của phương trình
2 3
0f x
là:
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 12. Cho hàm số
( )y
f x
xác địnhliên tục trên
, có đồ thị
( )f
x
như nh vẽ.
Có bao nhiêu giá trị nguyên của
10
;10m
để hàm số
3
4 2
1
( ) (
2 1) 2 2019
2
x
g x f m x x
đồng
biến trên khoảng
0;
.
A.
8
. B.
9
. C.
11
. D.
10
.
Câu 13. Cho nh chóp
.S A
BC
đáy
ABC
tam giác đều cạnh bằng
1
. Biết khoảng cách t
A
đến mặt
phẳng
SBC
là
6
4
, từ
B
đến mặt phẳng
SAC
là
15
10
, t
C
đến mặt phẳng
SAB
là
30
20
nh
chiếu vuông góc của
S
xuống đáy nằm trong tam giác
ABC
. Thể tích khối chóp
.S ABC
bằng
A.
1
24
. B.
1
12
. C.
1
48
. D.
1
36
.
Câu 14. Cho cấp số nhân
n
u
1
3u , công bội
2q
. Ta có
5
u bằng
A.
24
. B.
11
. C.
48
. D.
9
.
Câu 15. Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ bên.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hậu Lộc 4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 292
Thư viện Đề thi Xem thêm