Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hoàng Lê Kha, Thanh Hóa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HOÀNG LÊ KHA
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2019 2020
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ BÀI
Câu 1. Tính đạo hàm của hàm số
( )
23
e
x
fx
=
.
A.
( )
23
2.e
x
fx
=
. B.
( )
23
2.e
x
fx
=
. C.
( )
3
2.e
x
fx
=
. D.
( )
23
e
x
fx
=
.
Câu 2. Cho hàm số
( )
y fx=
đạo hàm liên tục trên khoảng
đồ thị đường cong
( )
C
. Viết
phương trình tiếp tuyến của
( )
C
tại điểm
( )
( )
;Mafa
,
( )
aK
.
A.
( )( ) ( )
y f a xa fa
= −−
. B.
( )( ) ( )
y f a xa fa
= ++
.
C.
( )( ) ( )
y f a xa fa
= −+
. D.
( )( ) ( )
y fa xa f a
= −+
.
Câu 3. Khối chóp đều
.S ABCD
có mặt đáy là
A. Hình chữ nhật. B. Hình thoi. C. Hình vuông. D. Hình bình hành.
Câu 4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
3
log 5 0>
. B.
22
22
log 2016 log 2017
xx++
<
.
C.
0,3
log 0,8 0<
. D.
34
1
log 4 log
3
>
.
Câu 5. Cho khối chóp
.S ABC
, trên ba cạnh
,,SA SB SC
lần lượt lấy ba điểm
,,ABC
′′
sao cho
11 1
,,
23 4
SA SA SB SB SC SC
′′
= = =
. Gọi
V
lần lượt là th tích ca các khối chóp
.S ABC
.S ABC
′′
. Khi đó tỉ số
V
V
là:
A.
12
. B.
1
12
. C.
24
. D.
1
24
.
Câu 6. Khối đa diện đều loại
{ }
4; 3
có bao nhiêu mặt?
A.
4
. B.
7
. C.
8
. D.
6
.
Câu 7. Đồ thị sau đây của hàm số
42
33yx x=−−
. Với giá trị nào của
m
thì phương trình
42
30x xm +=
có ba nghiệm phân biệt?
A.
0m =
. B.
3m =
. C.
4m =
. D.
4m =
.
Câu 8. Giá trị cực tiểu của hàm số
32
3 92yx x x= −+
là:
A.
20
. B.
3
. C.
25
. D.
7
.
Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh.
B. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau.
C. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau.
D. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP
Câu 10. Tìm tập xác định của hàm số
2
2
x
y
x
=
+
A.
. B.
{ }
\2฀
. C.
( )
2; +∞
. D.
{ }
\2
.
Câu 11. Tập xác định của hàm số
( )
1
5
1yx=
là:
A.
( )
0;+∞
. B.
[
)
1;+∞
. C.
( )
1;+∞
. D.
R
.
Câu 12. Cho hàm số
2017
2
y
x
=
có đồ thị
( )
H
. Số đường tiệm cận của
( )
H
là?
A.
3
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 13. Đường cong trong hình sau đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt trong bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
42
1y xx=−+
. B.
42
33yx x=−+
. C.
42
21yx x=−+
. D.
42
32yx x=−+
.
Câu 14. Đồ thị của một hàm số
42
2yx x=−+
là đồ thị nào dưới đây?
A. . B.
C. . D. .
Câu 15. Cho hàm số
42
43yx x=−+
. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số đã cho là hàm số chẵn.
B. Hàm số chỉ có một điểm cực trị.
C. Đồ thị của hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.
D. Các điểm cực trị của đồ thị hàm số tạo thành một tam giác cân.
Câu 16. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
. Biết
( )
SA ABCD
3SA a=
.
Thể tích của khối chóp
.S ABCD
là:
A.
3
3a
. B.
3
3
12
a
. C.
3
3
3
a
. D.
3
4
a
.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP
Câu 17. Cho số thực dương
0a
và khác
1.
Hãy rút gọn biểu thức
1
15
3
22
1 7 19
4 12 12
.
aa a
P
aa a




A.
1Pa
. B.
1P
. C.
Pa
. D.
1Pa
.
Câu 18. Cho hàm số
3
32yx x
. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
; 
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
;0
và nghịch biến trên khoảng
0;
.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;0
và đồng biến trên khoảng
0;
.
Câu 19. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng
( )
;−∞ +
?
A.
( )
32
x
y =
. B.
32
4
x
y

+
=



. C.
2
x
y
e

=


. D.
32
3
x
y

+
=



.
Câu 20. Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
, có bảng biến thiên như sau. Kết luận nào sau đây đúng
A. Hàm số đạt cực đại tại
2x =
. B. Hàm số có 2 điểm cực trị.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
1x =
. D. Hàm số có 3 điểm cực trị.
Câu 21. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
2
2yx x= −−
tại điểm có hoành độ
1x =
là:
A.
20xy−=
. B.
30xy−=
.
C.
10xy −=
. D.
2 40xy−−=
.
Câu 22. Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
chiều cao bằng
h
, góc giữa hai mặt phẳng
( )
SAB
( )
ABCD
bằng
α
. Tính thể tích của khối chóp
.S ABCD
theo
h
α
.
A.
3
2
3
8tan
h
α
. B.
3
2
8
3tan
h
α
. C.
3
2
4
3tan
h
α
. D.
3
2
3
4 tan
h
α
.
Câu 23. bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
để hàm số
( )
32
26 1fx x x m= −+
các giá trị cực
trị trái dấu?
A.
9
. B.
2
. C.
7
. D.
3
.
Câu 24. Hình bên đồ thị của hàm số
( )
'y fx=
. Hỏi đồ thị hàm số
( )
y fx=
đồng biến trên khoảng nào
dưới đây?
A.
( )
2; +∞
. B.
( )
1; 2
.
C.
( )
0;1
. D.
( )
0;1
( )
2; +∞
.
Câu 25. Đồ thị hàm số
( )
22
1
43
=
−−
fx
x xx x
có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?
A.
4
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 26. Cho hình chóp tứ giác đều
S.ABCD
cạnh đáy bằng
2a
cạnh bên bằng
3a
. Tính thể tích
V
của
khối chóp đã cho?
A.
3
47
3
=
a
V
. B.
3
4
3
=
a
V
. C.
3
47=Va
. D.
3
47
9
=
a
V
.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hoàng Lê Kha

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hoàng Lê Kha, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hoàng Lê Kha, Thanh Hóa để bạn tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút và đề có lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hoàng Lê Kha, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 72
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm