Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai

1
SỞGD&ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC: 2019 - 2020
Bài thi:
TOÁN
Thời
gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh :..........................................................................
Câu 1. Với các số thực dương bất kỳ a b, mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây đúng?
A.
ln( . ) ln .lna b a b
. B.
ln
ln
ln
a a
b b
. C.
ln( . ) ln lna b a b
. D.
ln ln ln
a
b a
b
.
Câu 2. Tập nghiệm của phương trình:
9 4.3 3 0
x x
A.
1
. B.
0
. C.
1;3
. D.
0;1
.
Câu 3. Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau sai?
A.
sin x cosx c
dx
. B.
1
ln
.
C.
2
2
xdx x c
. D.
2
1
cot
sin
dx x c
x
.
Câu 4. Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị m số nào dưới đây?
A.
4 2
3y x x
. B.
4 2
2y x x
.
C.
4 2
1
2
4
y x x
. D.
4 2
4y x x
.
Câu 5. Cho số thực
(0;1)
a
. Đồ thì hàm số
y log
a
x
đường cong nào dưới đây?
A
x
y
O
1
B .
x
y
1
O
1
C.
x
y
1
O
1
D.
x
y
O
1
đề thi 011
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV Y QGRF FRP
2
Câu 6. Thể tích của một khối chóp chiều cao bằng h diện tích đáy bằng B là:
A.
. .V B h
B.
1
. .
2
V B h
C.
1
. .
6
V B h
D.
1
. .
3
V B h
Câu 7. Cho hình chóp
S.
ABC
đáy
ABC
một tam giác đều có cạnh bằng
a
, cạnh bên
SA a
SA
vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp?
A.
3
3
.
12
a
V
B.
3
.
4
a
V
C.
3
3
.
6
a
V
D.
3
3
.
4
a
V
Câu 8. Cho khối lăng trụ diện tích đáy
2
6
S cm
, chiều cao bằng
3cm
. Tính thể tích khối lăng trụ.
A.
3
108 .
V cm
B.
3
54 .
V cm
C.
3
6 .
V cm
D.
3
18 .
V cm
Câu 9. Một tổ học sinh gồm có
5
nam
7
nữ. bao nhiêu cách chọn
4
học sinh của tổ tham gia đội
xung kích?
A.
4!.
B.
4 4
5 7
.
C C
C.
4
12
.A
D.
4
12
.C
Câu 10. Thể tích của khối nón bán kính đáy
r
chiều cao
h
A.
1
3
rh
B.
2
1
3
r h
C.
2
2
3
r h
D.
2
r h
Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số:
2
3 1
f x x
là:
A.
3
.
3
x
f x dx x c
B.
3
.
f x dx x c
C.
6 .
f x dx x c
D.
3
.
f x dx x x c
Câu 12. Cho hàm số
3 2
3 2
y x x
. Đồ thị hàm số điểm cực đại
A.
2; 2
B.
0;2
C.
2;2
D.
0; 2
Câu 13. Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn nghịch biến trên tập xác định của nó?
A.
2
1
2
y
. B.
2
x
y
. C.
2
3
x
y
. D.
logy x
.
Câu 14. Đường tiệm cận đứng của đồ th hàm số
3 2018
1
x
y
x
phương trình
A.
3
x
. B.
1x
. C.
3
y
. D.
1y
.
Câu 15. Gọi
S
tập hợp các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được lập t các chữ số
1,2,3,4,5,6,7
.
Chọn ngẫu nhiên một số từ
S
. Tính c suất để số được chọn một số chẵn.
A.
4
7
. B.
3
7
. C.
1
2
. D.
2
3
.
Câu 16. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy hình vuông,
SA
vuông góc với mặt đáy. Mệnh đề nào sai
trong các mệnh đề sau?
A. Góc giữa mặt phẳng
SBC
ABCD
góc
SBA
.
B. Góc giữa đường thẳng
BC
mặt phẳng
SAB
bằng
90
.
C. Góc giữa đường thẳng
SB
mặt phẳng
ABCD
góc
SBC
.
D. Góc giữa đường thẳng
SC
mặt phẳng
SAB
góc
BSC
.
Câu 17. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
1
x
y
x
 
tại điểm có hoành độ
0
x
.
A.
2 3y x
. B.
2 3y x
. C.
2 3y x
.
D.
2 3y x
.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP
3
Câu 18. Hàm số
2
e
x
F x
một nguyên hàm của m số nào sau đây ? .
A.
2
2 .e
x
f x x
. B.
2
=e
x
f x
. C.
2
e
2
x
f x
x
. D.
2
2
.e 1
x
y x
.
Câu 19. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
1
= e 2
x
f x
trên đoạn
0;3
.
A.
4
e 2
. B.
3
e 2
. C.
e 2
. D.
2
e 2
.
Câu 20. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
= cos 2f x x
.
A.
sin 2
d
2
x
f x x C
. B.
d 2sin 2
f x x x C
.
C.
d sin 2
f x x x C
. D.
sin 2
d
2
x
f x x C
.
Câu 21. Các khoảng nghịch biến của hàm số
2 1
1
x
y
x
A.
( 1; )
B.
( ;1)
(1; )
C.
( ; 1) ( 1; )
D.
( ; ) \ {1}
Câu 22. Ông An gửi 100 triệu vào ngân ng với i suất 8%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi
ngân hàng thì cứ sau 1 năm số tiền lãi sẽ được gộp o vốn ban đầu để tính lãi suất cho năm tiếp theo.
Hỏi sau 10 năm ông An được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng trong khoảng thời gian này ông An không
rút tiền ra lãi suất không thay đổi.
A.
215,892
. B.
215,802
. C.
115,802
D.
115,892
.
Câu 23. Cho hàm số
( )y f x
xác định, liên tục có bảng biến thiên dưới đây:
y
y'
x
Số nghiệm của phương trình
( ) 1
f x
là:
A.
4
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 24. Tìm tập xác định của hàm số
2
3
log ( 6)
y x x
A.
( ; 2) (3; )
D
 
B.
( ; 2] [3; )
D

.
C.
( 2; 3)
D
D.
\{ 2}
D
.
Câu 25. Cho tam giác
SOA
vuông tại
O
3SO cm
,
5SA cm
. Quay tam giác
SOA
xung quanh
cạnh
SO
được khối nón. Thể tích của khối nón tương ứng là:
A.
3
36
cm
. B.
3
15
cm
. C.
3
80
3
cm
. D.
3
16
cm
.
Câu 26. Tính đạo hàm của hàm số
2
3
x x
y
.
A.
2
2 1
3
x x
y x x
. B.
2
3 .ln3
x x
y
.
C.
2
2 1 3
x x
y x
. D.
2
2 1 3 .ln3
x x
y x
.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Đề thi thử được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm