Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Phú Xuyên B, Hà Nội

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang
1
/
6
- Mã đề thi 118
TRƯỜNG THPT PHÚ XUYÊN B
TỔ TOÁN
KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN I
NĂM HỌC 2019 2020
Môn: Toán - Lớp 12 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
đề thi
118
Họ tên:………………………………………...Lớp:……………...
Câu 1. Một hình nón thiết diện qua trục một tam giác vuông cân cạnh góc vuông bằng
a
. Diện tích
xung quanh của hình nón bằng
A.
B.
2
π 2
2
a
C.
2
π 2
4
a
D.
2
π 2a
Câu 2. Tính thể tích
V
của khối nón có bán kính đáy bằng
3
và chiều cao bằng
6
.
A.
54V
. B.
108V
. C.
18V
. D.
36V
.
Câu 3. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp một khối lập phương có cạnh bằng
.a
A.
3
3
.
3
a
V
B.
3
8 2
.
3
a
V
C.
3
3
.
2
a
V
D.
3
.
3
a
V
Câu 4. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực tiểu?
A.
2
. B.
1
. C.
0
. D.
3
.
Câu 5. Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng
5
, đáy là hình vuông có cạnh bằng
4
. Hỏi thể tích khối lăng
trụ là:
A.
64
. B.
80
3
. C.
100
. D.
80
.
Câu 6. Cho hình chữ nhật
ABCD
4AB
3AD
. Thể tích của khối trụ được tạo thành khi quay hình
chữ nhật
ABCD
quanh cạnh
AB
bằng
A.
36
. B.
48
. C.
24
. D.
12
.
Câu 7. Cho
0a
,
1a
. Biểu thức
2
log
a
a
a
bằng
A.
2
. B.
2
a
. C.
2a
. D.
2
a
.
Câu 8. Cho khối chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác đều cạnh
a
,
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy
2SA a
. Tính thể tích khối chóp
.S ABC
.
A.
3
3
.
12
a
B.
3
3
.
6
a
C.
3
3
.
3
a
D.
3
3
.
2
a
Câu 9. Rút gọn biểu thức
1
6
3
.P x x
với
0x
.
A.
2
9
P x
. B.
1
8
P x
. C.
2
P x
. D.
1
2
P x
.
Câu 10. Bất phương trình
2 4
x
có tập nghiệm là :
Trang 2/6 - Mã đề thi 118
A.
0;2T
. B.
;2T 
. C.
2;T 
. D.
T
.
Câu 11. Đường cong nào như hình vẽ là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
A.
3 2
3 1y x x
. B.
4 2
1y x x
.
C.
3 2
3 1y x x
. D.
1
1
x
y
x
.
Câu 12. Đường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào?
A.
4 2
2 3y x x
B.
4 2
2 3y x x
C.
4 2
2 3y x x
D.
4 2
2 3y x x
Câu 13. Tìm tập xác định D của hàm số
2
log 6 5y x x
.
A.
;1 5;D  
. B.
;1 5;D  
.
C.
1;5D
. D.
1;5D
.
Câu 14. Cho hàm số
3 2
, , ,y ax bx cx d a b c d
có đồ thị như sau
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1;1
. B.
1;2
. C.
2;1
. D.
2; 1
.
Câu 15. Hàm số
2
2
2
x x
y
có đạo hàm là
A.
2
2 2
4 1 2 ln 2
x x
x x x
. B.
2
2
2 ln2
x x
.
C.
2
2 2 1
2 2 ln2
x x
x x
. D.
2
2
4 1 2 ln2
x x
x
.
Câu 16. Cho mặt cầu có diện tích là
2
8
3
a
. Bán kính mặt cầu bằng
A.
6
3
a
. B.
3
3
a
. C.
2
3
a
. D.
6
2
a
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 118
Câu 17. Cho hàm số
f x
liên tục trên
và có bảng biến thiên như nh vẽ dưới đây. Tìm tất cả các giá tr
của tham số thực
m
để phương trình
2 1f x m
3
nghiệm phân biệt.
.
A.
1 3m
. B.
1 1
2 2
m
. C.
0 2m
. D.
1 1m
.
Câu 18. Cho lăng trụ đứng
.ABC A B C
có đáy tam giác đều cạnh
a
. Mặt phẳng
AB C
tạo với mặt đáy
góc
60
. Tính theo
a
thể tích khối lăng trụ
.ABC A B C
.
A.
3
3
.
2
a
V
B.
3
3 3
.
4
a
V
C.
3
3
.
8
a
V
D.
3
3 3
.
8
a
V
Câu 19. Số nghiệm nguyên của bất phương trình
2
1
2
log 2 8 4x x
A. Vô số. B.
4
. C.
5
. D.
6
.
Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình
4 3.2 2 0
x x
A.
;1 2;S 
. B.
;0 1;S 
.
C.
1; 2S
. D.
0;1S
.
Câu 21. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị m số
2
1
x
y
x
, biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng
1
5
3
y x
và tiếp điểm có hoành độ dương.
A.
3 10y x
. B.
3 6y x
. C.
3 2y x
. D.
3 2y x
.
Câu 22. Ông
A
đầu
150
triệu đồng vào một công ty với lãi
8%
một năm lãi hàng năm được nhập vào
vốn ban đầu để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau
5
năm số tiền i ông
A
rút về gần nhất với s tiền nào
dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này ông
A
không rút tiền ra và lãi không thay đổi?
A.
54.074.000
đồng B.
70.399.000
đồng C.
70.390.000
đồng D.
54.073.000
đồng
Câu 23. Cho hàm số
3 2
3 2y x x
. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là
A.
0;2
. B.
0; 2
. C.
2;2
. D.
2; 2
.
Câu 24. Hàm số
2
2
log 2y x x
nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.
0;
. B.
0;1
. C.
;0
. D.
1;
.
Câu 25. Cho m số
3
2
2
4 2
3
x
y x x
, gọi đồ thị của hàm số
C
. Viết phương trình tiếp tuyến của
C
có hệ số góc lớn nhất.
A.
25
5
12
y x
. B.
9 25
4 12
y x
. C.
9 25
2 12
y x
. D.
7 5
2 12
y x
.
Câu 26. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy là hình vuông cạnh
a
. Cạnh bên
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy,
cạnh bên
SC
tạo với mặt phẳng
SAB
một góc
30
. Thể tích của khối chóp
.S ABCD
bằng:
A.
3
3
9
a
B.
3
2
3
a
C.
3
2
2
a
D.
3
3
3
a

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Phú Xuyên B

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Phú Xuyên B, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Phú Xuyên B, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Phú Xuyên B, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ văn lớp 12 Xem thêm