Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường Chuyên Quang Trung, Bình Phước

1
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
THPT CHUYÊN QUANGTRUNG
Đ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)
Đ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2
NĂM HC: 2019 - 2020
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
H, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................
Câu 1. Hàm số
42
23y x x
đồng bin trên những khoảng nào sau đây?
A.
1;0
1; 
B.
1;0 1; 
. C.
; 1 0;1
. D.
0;
.
Câu 2. Diện tích mặt cầu
S
tâm
đường kính bằng
a
A.
2
a
. B.
2
4 a
. C.
2
2 a
. D.
2
4
a
.
Câu 3. Tìm số phức liên hợp của số phức
2 1 2z i i
.
A.
43zi
. B.
45zi
. C.
43zi
. D.
5zi
.
Câu 4. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh
a
và chiều cao bằng
2a
. Thể tích của khối lăng trụ
đã cho bằng
A.
3
2a
. B.
3
2
3
a
. C.
3
4a
. D.
3
4
3
a
.
Câu 5. Gọi
M
,
m
lần lượt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
1
1
x
fx
x
trên
3; 1
. Khi đó
.Mm
bằng
A.
. B.
1
2
. C.
2
. D.
4
.
Câu 6. Điểm
A
trong hình v bên điểm biểu diễn của số phức
. Khi đó tích phần thực phần ảo
của
z
A.
. B.
2
. C.
3
. D.
3
.
Mã đ thi 003
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP
2
Câu 7 . Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
2
32
1
xx
y
x

A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
4
u 8 . Cho hàm số
y f x
đồ thị như hình v bên. Hàm số đã cho đồng bin trên khoảng nào
dưới đây?
A.
0;
. B.
1; 
. C.
2;0
. D.
4; 
.
Câu 9. Đồ thị hình v bên là đồ thị của hàm số nào?
A.
42
23y x x
. B.
42
23y x x
.
C.
42
23y x x
. D.
42
23y x x
.
Câu 10. Cho hàm số
ax b
y
cx d
đồ thị như hình v. Chọn mệnh đề đúng?
A.
0ac
. B.
0cd
. C.
0ab
. D.
ad bc
.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP
3
Câu 11. Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng
.
Tứ diện đều Hình lập phương Hình bát diện đều Hình trụ
A.Tứ diện đều. B. Lập phương. C. Bát diện đều. D. Hình trụ.
Câu 12. Cho hàm số
21
x
y 
chọn mệnh đề sai?
A. Hàm số đồng bin trên
0;
.
B. Hàm số nghịch bin trên
;
.
C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là trục hoành.
D. Đồ thị hàm số đi qua điểm
0;1A
.
Câu 13. Cho các số thực dương
,ab
với
1a
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng
A.
2
11
log log
22
a
a
ab b
. B.
2
log 2 log
a
a
ab b
.
C.
2
1
log log
4
a
a
ab b
. D.
2
1
log log
2
a
a
ab b
.
Câu 14. Cho phương trình
2
5
3 81 0
x

có hai nghiệm
12
,xx
. Tính giá trị tích
12
.xx
.
A.
9
. B.
9
. C.
6
. D.
27
.
Câu 15. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 3 2 12 0x y z
. Vectơ nào sau đây một
vectơ pháp tuyn của
?
A.
3; 1;2n 
. B.
3; 1;2n
. C.
3;1;2n
. D.
1;3; 2n
.
Câu 16. Mệnh đề nào sau đây sai .
A.
kf x dx k f x dx

.
B. Nu
f x dx F x C
thì
f u du F u C
.
C. Nu
Fx
Gx
đều là nguyên hàm của hàm số
fx
thì
F x G x C
với C là hằng số.
D.
1 2 1 2
()f x f x dx f x dx f x dx


.
Câu 17. Họ nguyên hàm của hàm số
sin2f x x x
.
A.
2
1
cos2
22
x
xC
. B.
2
cos2
2
x
xC
.
C.
2
1
cos2
2
x x C
. D.
2
1
cos2
22
x
xC
.
Câu 18. Cho
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
6
; 0 1
21
f x F
x

. Tính
1F
A.
1 ln27 1F 
. B.
1 3ln3 1F 
.
C.
1 ln3 1F 
. D.
1 3ln3F
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, mặt cầu
2 2 2
( ): 2 4 5 0S x y z x z
có bán kính bằng
A.
10
. B.
5
. C.
10.
D.
11
.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường Chuyên Quang Trung

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường Chuyên Quang Trung, Bình Phước để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường Chuyên Quang Trung, Bình Phước vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường Chuyên Quang Trung, Bình Phước, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 544
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm