Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Kim Thành, Hải Dương

Câu 1: Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, cho đường thẳng
phương trình chính tắc
3 1
2 3 1
x y z
. Phương trình tham số của đường thẳng
là:
A.
3 2
1 3
x t
y t
z t
. B.
3 2
1 3
x t
y t
z t
. C.
2 3
3
x t
y t
z t
. D.
3 2
1 3
 
x t
y t
z t
.
Lời giải
Chọn D
Đường thẳng
đi qua điểm
(3; 1;0)M
và có một vector chỉ phương là
(2; 3;1)
u
.
Vậy phương trình tham số của đường thẳng
là:
3 2
1 3
 
x t
y t
z t
.
Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
4
1 y x
x
trên đoạn
bằng:
A.
4
. B.
5
. C.
5
. D.
3
.
Lời giải
Chọn D
Ta có:
2
4
1
y
x
.
2
2 3; 1
4
0 1 0
2 3; 1
x
y
x
x
10
( 3)
3
y
,
( 2) 3 y
,
( 1) 4 y
Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số
4
1 y x
x
trên đoạn
bằng
4
.
Câu 3: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên sau
Số nghiệm thực của phương trình
5 1 2 1 0f x
A.
0
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
--------------------------------------
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT KIM THÀNH
(Đề gồm 50 câu trắc nghiệm)
-------------------------
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV Y QGRF FRP
Lời giải
Chọn D
3
1 2 2
1
2
5 1 2 1 0 1 2
5
1 2 2 1
, 2
2
x
x
f x f x
x a a
x a
Suy ra phương trình
5 1 2 1 0f x
có 2 nghiệm thực.
Câu 4: Cho
1
0
d 2f x x
4
1
d 5f x x
, khi đó
4
0
df x x
bằng
A.
6
. B.
7
. C.
10
. D.
3
.
Lời giải
Chọn B
4
0
df x x
1 4
0 1
d d 2 5 7.f x x f x x
Câu 5: Cho hàm số
 
y f x
đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
 
1f x m
có bốn nghiệm phân biệt?
A.
0 2m
. B.
2 3m
. C.
0 1m
. D.
1 2m
.
Lời giải
Chọn B
   
1 1f x m f x m
(1).
Để phương trình (1) bốn nghiệm phân biệt thì đồ thị hàm số
 
y f x
đường thẳng
1y m
cắt nhau tại bốn điểm. Dựa vào đồ thị hàm số
 
y f x
đường thẳng
1y m
ta
1 1 2 2 3m m  
.

7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV Y QGRF F RP
Câu 6: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy
ABC
là tam giác vuông cân tại
A
,
2AB a
,
SA
vuông góc với
mặt đáy góc giữa
SB
mặt đáy bằng
60
. Gọi
góc giữa hai mặt phẳng
SBC
ABC
. Giá trị
cos
bằng
A.
15
5
. B.
2
5
. C.
1
7
. D.
2
7
.
Lời giải
Chọn C
Gọi
M
là trung điểm
BC
AM BC
(1)
BC SA
BC SM
BC AM
(2)
Từ (1) và (2) suy ra
·
·
,SBC ABC SMA
.
Do
SA ABC SA AB
AB
hình chiếu vuông góc của
SB
lên
ABC
·
60SBA
.
SAB
·
.tan 2 .tan60 2 3SA AB SBA a a
.
ABC
2 2
2 2
1 1 1
2 2 2
2 2 2
AM BC AB AC a a a
.
SAM
vuông tại
A
2 2 2 2
2 1
cos
7
2 3 2
AM AM a
SM
SA AM
a a
.
Câu 7: Cho phương trình
2
4 5
3 9
x x- +
=
tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là:
A.
26
. B.
27
. C.
25
. D.
28
.
Lời giải
Chọn D
Ta có:
2
4 5
3 9
x x- +
=
2
4 5 2x xÛ - + =
2
4 3 0x xÛ - + =
1
2
1
3
x
x
é
=
ê
Û
ê
=
ë
.
Vậy
3 3
1 2
28x x+ =
.
Câu 8: Trong không gian
Oxyz
cho hai điểm
( )
2; 4; 1I -
( )
0;2;3A
. Phương trình mặt cầu tâm
I
đi qua
A
là:
A.
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 4 1 2 6x y z+ + + + - =
. B.
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 4 1 24x y z- + - + + =
.
C.
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 4 1 24x y z+ + + + - =
. D.
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 4 1 2 6x y z- + - + + =
.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV Y QGRF F RP

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Kim Thành

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Kim Thành, Hải Dương vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Kim Thành, Hải Dương để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Kim Thành, Hải Dương, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm