Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc

Trang 1/6 - Mã đề thi 119
x
y
O
1
1
2
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT QUANG HÀ
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ÔN THI THPTQG 2020, LẦN 2
Môn, Toán
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Số giao điểm của
với trục
Ox
A.
1
B.
2
C.
3
D.
0
Câu 2: Khoảng đồng biến của hàm số
42
81y x x
là:
A.
;0
0;2
B.
;2
2;
C.
;2
0;2
D.
2;0
2;
Câu 3: Đường cong trong nh n d ư i đồ th của mt m s
trong bn hàm số được lit bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hi
hàm s đó hàm s nào?
A.
13
23
xxy
. B.
133
23
xxxy
.
C.
13
23
xxy
. D.
13
3
xxy
.
Câu 4: Đầu năm 2016, ông A thành lập một công ty. Tổng số tiền ông A
dùng để trlương cho nhân viên trong năm 2016 1 tỷ đồng. Biết rằng cứ
sau mỗi năm thì tổng số tiền để trả lương cho nhân viên trong cả năm đó tăng thêm 15% so với năm
trước. Hỏi năm nào dưới đây năm đầu tiên tổng số tiền ông A ng để trả lương cho nhân viên
trong cả năm lớn hơn 2 tỷ đồng?
A. Năm 2023 B. Năm 2022 C. Năm 2021 D. Năm 2020
Câu 5: Người ta cần xây một hồ chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích
bằng
500
3
m
3
. Đáy hồ hình chữ nhật chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để y hồ
500.000 đồng/m
2
. Khi đó, kích thước của hồ nước sao cho chi phí thuê nhân công thấp nhất là:
A. Chiều dài 20m chiều rộng 10m chiều cao
5
m
6
B. Chiều dài 10m chiều rộng 5m chiều cao
10
m
3
C. Chiều dài 30m chiều rộng 15m chiều cao
10
m
27
D. Một đáp án khác
Câu 6: Cho khối tứ diện ABCD cạnh AB = 2x, các cạnh còn lại bằng
22
. Tìm x để thể tích khối tứ
diện ABCD đạt giá trị lớn nhất
A.
14x
B.
6x
C.
3x
D.
32x
Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số
32
3y x x
trên đoạn
1;1
là:
A. 0. B.
4
.
C. 2. D.
2
.
Câu 8: Cho hàm số
()y f x
đồ thị của
'( )y f x
như hình vẽ. Số
điểm cực trị của đồ thị hàm số:
3
( ) ( )g x f x
là :
A. 2 B. 3
C. 0 D. 1
Mã đề: 119
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 119
Câu 9: Biết rằng hàm số
()fx
đồ thị được cho như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số
()y f f x
A. 5 B. 3
C. 4 D. 6
Câu 10: bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số
31
3
x
x
y
m
nghịch biến trên khoảng
0;
?
A. 0 B. 5 C. vô số D. 2
Câu 11: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình vuông cạnh
;a
hình chiếu của
S
trên
ABCD
trùng
với trung điểm của cạnh
;AB
cạnh bên
3
2
a
SD
. Thể tích của khối chóp
.S ABCD
tính theo
a
bằng:
A.
3
7
3
a
. B.
3
3
3
a
. C.
3
3
a
. D.
3
5
3
a
.
Câu 12: Cho hình lăng trụ đứng diện tích đáy là
2
3a
. Độ dài cnh bên
2a
. Khi đó th tích ca
khối lăng trụ là:
A.
3
6a
. B.
3
3a
. C.
3
2a
. D.
3
6
3
a
.
Câu 13: Cho hàm số
y f x
đồ thị của hàm số
'y f x
như hình n. Hàm số
2
2 ( 2) 4 4y f x x x
đồng biến trên
khoảng:
A.
1;1
B.
1;
C.
3; 1
D.
1;2
Câu 14: Cho khối chóp
.S ABCD
ABCD
hình vuông cạnh
3a
. Tam giác
SAB
cân tại
S
nằm trong mặt phẳng vuông góc
với đáy. Tính thể tích
V
của khối chóp
.S ABCD
, biết góc giữa
SC
ABCD
bằng
0
60
.
A.
3
18 15Va
B.
3
18 3Va
. C.
3
9 15
2
a
V
. D.
3
93Va
.
Câu 15: Cho hàm số
1
1
x
y
x
. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là:
A.
1y
B.
1x
C.
1x 
D.
1y 
Câu 16: Khối hai mươi mặt đều thuộc loại nào sau đây ?
A.
5;3
B.
3;4
C.
4;3
D.
3;5
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 119
x
y
-2
1
-1
1
Câu 17: Đường cong bên dưới là đồ thị của hàm số nào:
A.
32
22y x x x
B.
32
3 3 1y x x x
C.
32
3 3 1y x x x
D.
3
31y x x
Câu 18: Cho đồ thị hàm số
y f x
hình bên. Khẳng định nào đúng?
A. Hàm số có một cực đại và một cực tiểu.
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng
;1
1;
;
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
;1
1;
;
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng
1x
, tiệm cận ngang
1y 
;
Câu 19: Hàm số:
3
34y x x
đạt cực tiểu tại
A.
1x
B.
3x
C.
3x
D.
1x
Câu 20: Cho
32
: 2 1
m
C y x x m x m
. Tất cả giá trị tham số
m
để
m
C
cắt trục hoành tại ba
điểm phân biệt có hoành độ
1 2 3
,,x x x
thỏa
2 2 2
1 2 3
4x x x
là:
A.
0m
B.
1
4
0
m
m

C.
2m
D.
1m
Câu 21: Hệ số của
3
x
trong khai triển
6
2
2
x
x



A. 6 B. 60 C. 12 D. 1
Câu 22: Độ dài đường chéo của một hình lập phương bằng
3.a
Tính thể tích
V
của khối lập phương.
A.
3
8Va
. B.
3
Va
. C.
3
3Va
. D.
3
33Va
Câu 23: Ecoli vi khuẩn đường ruột y tiêu chảy, đau bụng ddội. Cứ sau 20 phút vi khuẩn Ecoli lại
tăng gấp đôi. Ban đầu chỉ 60 vi khuẩn Ecoli trong đường ruột. Sau 8h số lượng vi khuẩn Ecoli bao
nhiêu?
A. 158159469 B. 2108252760 C. 3251603769 D. 1006632960
Câu 24: Hàm số
2
2y x x
đồng biến trên:
A.
0;2
B.
0;1
C.
1;2
D.
Câu 25: Cho
, mn
là các số thực tùy ý. Chọn biến đổi đúng ?
A.
11
.
33
mn
mn
B.
5 5 .
mn
mn
C. .
11
.
33
mn
mn
D.
5 5 .
mn
mn
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Quang Hà

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm