Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu (Lần 1)

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu (Lần 1), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử Toán 2018 có đáp án.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1. Hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 4 đạt cực trị tại x1 và x2 thì tích các giá trị cực trị bằng:

A. -207.

B. -82.

C. 25.

D. -302.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I(2; 3; 4) và đi qua A(4; 2; 2) là:

A. (x − 2)2 + (y + 3)2 + (z − 4)2 = 9.

B. (x + 2)2 + (y + 3)2 + (z − 4)2 = 9.

C. (x − 2)2 + (y + 3)2 + (z − 4)2 = 3.

D. (x + 2)2 + (y − 3)2 + (z + 4)2 = 9.

Câu 3. Với x > 0, ta có xπ.\sqrt[4]{x^2:x^{4\pi}}

A. x1/2

B. x

C. x2

D. x.xπ/2

Câu 4. Cho hàm số y = f (x) liên tục trên đoạn [−4; 3] và có đồ thị trên đoạn [−4; 3] như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Số điểm cực đại của đồ thị hàm số bằng?

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 5: Cho số phức z = a + bi. Phương trình nào sau đây nhận z và Z làm nghiệm?

A. z2 − 2az + a2b2 = 0.

B. z2 − 2az + a2 + b2 = 0.

C. z2 − 2az − a2 − b2 = 0.

D. z2 + 2az + a2 + b2 = 0.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 381
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm