Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa (Lần 1)

1 935

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án đi kèm, là tài liệu luyện thi môn Toán hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp thí sinh thử sức để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

(Đề thi có 05 trang)

Mã đề thi: 102 

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Câu 1

A

Câu 11

C

Câu 21

B

Câu 31

B

Câu 41

D

Câu 2

A

Câu 12

B

Câu 22

D

Câu 32

C

Câu 42

C

Câu 3

C

Câu 13

D

Câu 23

B

Câu 33

A

Câu 43

B

Câu 4

C

Câu 14

C

Câu 24

D

Câu 34

A

Câu 44

C

Câu 5

D

Câu 15

A

Câu 25

B

Câu 35

D

Câu 45

A

Câu 6

D

Câu 16

B

Câu 26

C

Câu 36

B

Câu 46

C

Câu 7

D

Câu 17

C

Câu 27

B

Câu 37

C

Câu 47

B

Câu 8

D

Câu 18

A

Câu 28

C

Câu 38

B

Câu 48

D

Câu 9

D

Câu 19

D

Câu 29

A

Câu 39

A

Câu 49

D

Câu 10

A

Câu 20

D

Câu 30

B

Câu 40

A

Câu 50

C

Đánh giá bài viết
1 935
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm