Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh (Lần 2)

1 555

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 có thêm tài liệu ôn thi chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp diễn ra, mời các bạn cùng tham khảo: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT thị xã Quảng Trị (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

D

11

A

21

A

31

D

2

C

12

A

22

C

32

A

3

C

13

B

23

A

33

B

4

C

14

A

24

B

34

C

5

D

15

C

25

A

35

D

6

D

16

B

26

A

36

D

7

B

17

C

27

D

37

D

8

C

18

C

28

A

38

C

9

B

19

B

29

B

39

B

10

D

20

B

30

B

40

C

Đánh giá bài viết
1 555
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm