Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

VnDoc.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) bám sát cấu trúc đề thi, giúp thi sinh ôn luyện kiến thức môn Vật lý tốt nhất đạt điểm tối đa trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Mời các em tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học tự nhiên - môn Vật lý trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 1)

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật Lý

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

Đề thi có 4 trang

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 LỚP 12

NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề

Mã đề thi 132

Câu 1: Đồ thị dưới đây biểu diễn x = Acos(ωt + φ).

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Phương trình dao động

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hoà tự do theo phương nằm ngang với chiều dài quỹ đạo là 14cm. Vật có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 100N/m. Cho π2 ≈ 10. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong s là:

A. 21cm B. 10,5cm C. 14√3cm D. 7√3cm

Câu 3: Một sợi dây đàn hồi AB dài 60 cm hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với 5 nút sóng. Tính bước sóng

A. 12 cm. B. 15cm. C. 30 cm. D. 24cm.

Câu 4: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ A1 = 6 cm và trễ pha π/2 so với dao động tổng hợp. Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ 9 cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng

A. 9√3cm B. 18 cm. C. 6√3cm. D. 12cm.

Câu 5: Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng từ hiện tượng cộng hưởng cơ

A. Lên dây đàn B. Đo vận tốc âm C. Máy đo tần số D. Máy đầm bê tông

Câu 6: Hai vật dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2). Gọi x(+) = x1 + x2 và x(−) = x1 – x2. Biết rằng biên độ dao động của x(+) gấp 4 lần biên độ dao động của x(−). Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 500 B. 400 C. 300 D. 600

Câu 7: Một con lắc lò xo trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2N/m và vật nhỏ khối lượng 40g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 20cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10m/s2. Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng bằng.

A. 39,6mJ B. 240mJ. C. 24,4mJ D. 79,2mJ

Câu 8: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos(ωt + φ). Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy π2 = 10. Khối lượng vật nhỏ bằng

A. 200 g. B. 40 g. C. 100 g. D. 400 g.

Câu 9: Một con lắc đơn gồm quả cầu tích điện dương 100μC, khối lượng 100 g buộc vào sợi dây mảnh cách điện dài 1,5 m. Con lắc được treo trong điện trường đều 5000V/m, véc tơ cường độ điện thẳng đứng hướng lên. Cho g = 10 m/s2. Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong điện trường

A. 3,44s. B. 1,51s. C. 0,94 s. D. 1,99s.

Câu 10: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 19cm, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số 25Hz. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50cm/s. Trên đoạn AB có:

A. 18 cực tiểu giao thoa. B. 20 cực tiểu giao thoa.

C. 21 cực đại giao thoa. D. 23 cực đại giao thoa.

Câu 11: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 200 N/m, quả cầu M có khối lượng 1 kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm. Khi quả cầu xuống đến vị trí thấp nhất thì có một vật nhỏ khối lượng 500 g bay theo phương trục lò xo, từ dưới lên với tốc độ v tới dính chặt vào M. lấy g = 10m/s2. Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa. Biên độ của hệ hai vật sau va chạm là 10√2 cm. Tốc độ v có giá trị bằng:

A. 2√3 m/s. B. 4 m/s. C. 6 m/s. D. 8 m/s.

Câu 12: Tai người chỉ phân biệt được độ to của hai âm nếu độ chênh lệch mức cường độ âm của chúng ít nhất là:

A. 1dB B. 1B C. 1,3 dB D. 1,3B

Câu 13: Sóng truyền trên sợi dây dài l với bước sóng λ, để có sóng dừng trên sợi dây với một đầu dây cố định và một đầu dây tự do thì

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Câu 14: Một sóng truyền theo trục Ox có phương trình u = 8cos(0,5πx – 0,4πt - π/4) trong đó u tính bằng cm, x tính bằng m, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trong môi trường đó là

A. 8cm/s. B. 5 cm/s. C. 0,8 m/s. D. 0,5m/s.

Câu 15: Một con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8 m/s2. Cho biết chiều dài của mỗi thanh ray là 12,5 m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ

A. 40 km/h B. 72 km/h C. 30 km/h D. 24 km/h

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

1

B

11

A

21

B

31

C

2

D

12

A

22

D

32

A

3

C

13

D

23

D

33

B

4

C

14

C

24

A

34

C

5

B

15

C

25

A

35

B

6

C

16

C

26

B

36

B

7

A

17

B

27

A

37

D

8

D

18

D

28

D

38

C

9

A

19

B

29

A

39

B

10

A

20

D

30

D

40

C

Mời các bạn tải file về để xem bản đầy đủ.

Đánh giá bài viết
1 878
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm