Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 có đáp án

1 759

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm. Đây là đề thi thử môn tiếng Anh dành cho các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kì thi THPT Quốc gia 2018 sắp tới. VnDoc.com hy vọng đây là tài liệu hữu ích và giúp các bạn ôn tập hiệu quả. Chúc các bạn đạt thành tích cao trong kì thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn tiếng Anh trường THPT Quỳ Hợp 1, Nghệ An lần 1 có đáp án

15 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Tiếng Anh có đáp án + giải thích chi tiết

 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh

1. C

2. B

3. C

4. B

5. D

6. B

7. C

8. A

9. A

10. B

11. A

12. D

13. C

14. B

15. C

16. A

17. C

18. C

19. D

20. C

21. B

22. A

23. C

24. A

25. B

26. A

27. C

28. D

29. D

30. A

31. D

32. C

33. A

34. B

35. C

36. A

37. B

38. B

39. A

40. D

41. B

42. D

43. C

44. B

45. A

46. D

47. C

48. A

49. A

50. B

Đánh giá bài viết
1 759
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm