Đề thi thử vào lớp 10 chuyên môn Hóa học lần 2 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2016 - 2017

1 1.650

Đề thi thử vào lớp 10 chuyên môn Hóa học lần 2 

Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học trường THPT chuyên Nguyễn Huệ năm 2016 - 2017 có đáp án được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Hóa học để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi thử vào lớp 10 chuyên môn Sinh học lần 2 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2 năm 2016 - 2017

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 LẦN 2
NĂM HỌC: 2016 – 2017
Môn: Hóa học (Đề gồm 5 câu 02 trang)
Ngày thi: 10-04-2016
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2 điểm).

1. Xác định các chất A, B, C, D và hoàn thành các phản ứng sau:

KMnO4 + HCl đặc → khí A FeS + HCl → khí B

Na2SO3 + H2SO4 → khí C NH4HCO3 + NaOH (dư) → khí D

A + NaOH (t0 thường) → ? A + B → ?

B + C → ? A + B + H2O → ?

Biết rằng A, B, C, D là các chất vô cơ.

2. Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi hoá học sau (ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng nếu có):
Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học

Trong đó các chữ cái A, B, C, D, E, F,G là hợp chất hữu cơ.

Câu 2 (2,25 điểm).

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học

1. a) Hình trên mô tả sơ đồ điều chế và thu khí nào trong phòng thí nghiệm. Hãy cho biết các ghi chú từ (1) – (5) trên hình vẽ ghi những hóa chất gì.

b) Phương pháp thu khí trên là phương pháp gì? Vì sao lại thu như vậy?

2. Cho X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn a mol X cần dùng 3a mol oxi.

a) Xác định công thức và gọi tên X. Viết phương trình điều chế X từ tinh bột, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết coi như có đủ.

b) Hỗn hợp M gồm Axit Y có công thức CmH2m+1COOH (m ≥ 0, nguyên; Y có tính chất hóa học tương tự axit axetic). Tiến hành phản ứng este hóa giữa Y và rượu X (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được este Z. Sau phản ứng tách lấy hỗn hợp N chỉ gồm este Z, axit Y dư và rượu X dư. Chia 24,6 gam hỗn hợp N thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 0,2M thu được dung dịch chứa a gam muối và 5,98 gam rượu X. Đem đốt cháy hoàn toàn phần 2 bằng khí oxi dư thu được 24,64 gam CO2 và 11,34 gam H2O.

Viết các phương trình hoá học xảy ra và tìm công thức cấu tạo của Y, Z.

Xác định a và tính hiệu suất của phản ứng este hoá.

Câu 3. (2 điểm)

1. Cho các chất Fe2O3, Fe3O4, FeS2, FeCO3. Viết các phương trình hóa học xảy ra của các chất đó lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch H2SO4 đặc nóng.

2. Hỗn hợp X có khối lượng 59,58 gam gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được12,096 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl.Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 220ml dung dịch K2CO3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 8,5lần lượng KCl trong X. Tính phần trăm khối lượng KClO3 trong X?

Câu 4. (1,5 điểm)

1. Ba chất A, B, C là những hợp chất hữu cơ có công thức phân tử: C5H8O2; C2H6O; C3H4O2. Chất A, C tác dụng được với Na. Chất A, B tác dụng được với NaOH. Chất A tác dụng với chất C thu được chất B. Xác định các chất A, B, C và viết phương trình phản ứng xảy ra.

2. Dẫn 8,4 lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm metan, etilen và axetilen vào dung dịch chỉ chứa 52,8 gam brom, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 500 ml dung dịch trong đó brom có nồng độ 0,1M. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn 10,3gam hỗn hợp khí A trong oxi dư thì thu được 31,625 gam khí cacbonic.

a) Viết các phương trình hóa học đã xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A.

Câu 5 (2,25 điểm)

1. Cho Na dư vào 135ml dung dịch rượu có độ rượu là ao, sau khi kết thúc phản ứng thu được 30,912 lít H2 (đktc).

a) Xác định a biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8g/ml, của nước là 1g/ml.

b) Cho 27ml dung dịch rượu ở trên tác dụng với 30gam dung dịch CH3COOH 48% có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác. Chưng cất hỗn hợp sản phẩm thu được 15,84 gam este. Tính hiệu suất phản ứng este hóa.

2. Nung hỗn hợp X gồm KMnO4 và MnO2 đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn thu được chỉ bằng 93,45% so với ban đầu. Nếu cho 24,5 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl đặc dư (đun nóng) thì thu được tối đa V lít khí clo (đo ở đktc). Tính giá trị V

Cho: H=1, C=12, O=16, Na=23, Mg = 24, Cl=35,5; K =39; Ca = 40;Mn = 55; Br = 80

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 chuyên môn Hóa học lần 2

Câu 1:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn hóa

Câu 2: 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn hóa

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn hóa

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn hóa

 Câu 3:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn hóa

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn hóa

 

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn hóa

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn hóa

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn hóa

Đánh giá bài viết
1 1.650
Thi vào lớp 10 môn Hóa học Xem thêm