Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 THPT Đắk Mil - Đắk Nông

1 219
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
ĐÁP ÁN NĂM 2019
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
22. Are you tired ______ walking along?
A. At B. in C. of D. of
23. We spent our last summer holiday in Da Lat ________ a week.
A. In B. on C. At D. for
24. He has been teaching at school _______ last year.
A. In B. since C. for D. X
25. He is trying to give ______ smoking but I think he can’t.
A. On B. to C. upon D. up
29. Her uncle is a ________ on that ship.
A. Saler B. crew C. sail D.
sailor
30. He couldn’t go far because he was afraid of ___________
A. Fly B. flying C. be flying D. being flying
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN
1
C
11
D
21
C
31
C
41
A
2
A
12
B
22
B
32
A
42
D
3
B
13
B
23
C
33
B
43
C
4
D
14
D
24
D
34
C
44
B
5
C
15
C
25
D
35
C
45
A
6
C
16
D
26
A
36
C
46
B
7
D
17
C
27
C
37
A
47
A

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Anh trường THPT Đắk Mil, Đắk Nông có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh với 50 câu trắc nghiệm khách quan giúp học sinh lớp 9 rà soát kiến thức và chuẩn bị kỹ lưỡng cho kì thi quan trọng sắp tới. 

I. Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

II. Đáp án đề thi thử vào 10 môn Anh năm 2019

1 C 11 D 21 C 31 C 41 A
2 A 12 B 22 B 32 A 42 D
3 B 13 B 23 C 33 B 43 C
4 D 14 D 24 D 34 C 44 B
5 C 15 C 25 D 35 C 45 A
6 C 16 D 26 A 36 C 46 B
7 D 17 C 27 C 37 A 47 A
8 D 18 B 28 D 38 B 48 C
9 C 19 A 29 D 39 C 49 B
10 A 20 D 30 B 40 D 50 D

Trên đây là Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 THPT Đắk Mil - Đắk Nông với những dạng bài thường gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Anh. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu. 

Đánh giá bài viết
1 219
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm