Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 THPT Thanh Chăn - Điện Biên

1 133

Nằm trong bộ đề thi đầu vào lớp 10 môn Tiếng Anh không chuyên mới nhất trên VnDoc.com, Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2019 THPT Thanh Chăn - Điện Biên giúp học sinh lớp 9 luyện tập các dạng câu hỏi, những kiến thức đã được học nhằm rà soát kiến thức, đồng thời rèn luyện cho các em kĩ năng làm bài, phân bố hợp lí khoảng thời gian làm bài, hạn chế được sai sót đáng tiếc trong quá trình làm bài thi.

I. Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
II. Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2019

1 C 11 C 21 A 31 A 41 B
2 B 12 A 22 D 32 A 42 C
3 A 13 B 23 D 33 B 43 A
4 C 14 C 24 C 34 A 44 A
5 B 15 A 25 B 35 C 45 A
6 A 16 A 26 B 36 B 46 C
7 A 17 B 27 C 37 B 47 B
8 B 18 D 28 D 38 A 48 A
9 C 19 B 29 B 39 B 49 C
10 A 20 A 30 B 40 B 50 B

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 THPT Thanh Chăn - Điện Biên. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi vào lớp 10 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 133
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm