Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Giao Thủy năm học 2018 - 2019

2 1.207
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 
 
        
 
Thời gian làm bài: 120 phút
 (2,0 điểm). Hãy viết chữ cái đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm.
 . Kết quả phép tính
( 2017 2018).( 2017 2018)
bằng
A.
2017
. B.
2018
. C.
1.
D.
1.
 . Đồ thị hàm s
2 2y x
cắt trục tung tại điểm M tọa độ
A.
1;2M
. B.
. C.
0;2M
. D.
0; 1M
.
 . Phương trình
3
0x x
tập nghiệm
A.
0
. B.
0; 1
. C.
1
. D.
1;1
 . Đường thẳng
2y x m
song song với
2
( 1) 1y m x
khi
A.
1m
. B.
1m
. C.
0m
. D.
2m
.
 . Hàm số
2
( 1)y a x
nghịch biến với
0x
khi
A.
1a
. B.
1a
. C.
0a
. D.
1a
.
 . Hình vuông cạnh bằng
2cm
nội tiếp đường tròn (O). Diện tích của nh tròn (O) bằng
A.
2
2 ( )cm
. B.
2
4 ( )cm
. C.
2
6 ( )cm
. D.
2
2( )cm
.
 . Cho tam giác
IAB
vuông tại
I
. Quay tam giác
IAB
một vòng quanh cạnh
IA
cố định ta được một
A. hình trụ. B. hình nón. C. hình cầu. D. hình chóp.
 . Cắt một hình cầu bởi một mặt phẳng cách tâm hình cầu 4dm. Biết n kính hình cầu bằng 5dm. Chu
vi mặt cắt bằng
A.
12 ( )dm
. B.
10 ( )dm
. C.
8 ( )dm
. D.
6 ( )dm
.
 . (1,5 điểm) Cho biểu thức
2( 12) 5
9
3 8
x x x
P
x
x x
(với
0x
,
9x
64x
).
1) Rút gọn biểu thức
P
; 2) Tìm điều kiện của
x
để
1.P
 . (1,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
cho Parabol
2
( ) :P y x=
đường thẳng
: 4 1d y x m
.
1) Cho
4m
, hãy tìm tất c các hoành độ giao điểm của
d
( )P
.
2) Tìm tất cả các g trị của m để
d
cắt
( )P
tại hai điểm tung độ
1 2
;y y
thỏa mãn
1 2
. 5y y =
.
 . (1,0 điểm) Giải hệ phương trình
1
2
5
2
x
y
x y
y
x
x y
 . (3,0 điểm) Cho đường tròn (O) y
AB
không đi qua tâm. Dây
PQ
của (O) vuông góc với
AB
tại
H
(
HA HB
). Gọi
M
hình chiếu vuông góc của
Q
trên
PB
;
QM
cắt
AB
tại
K
.
1) Chứng minh tứ giác
BHQM
nội tiếp
BQ HM
.
2) Chứng minh tam giác
QAK
cân.
3) Tia
MH
cắt
AP
tại
N
, t
N
kẻ đường thẳng song song với
AK
, đường thẳng đó cắt
QB
tại
I
.
Chứng minh ba điểm
; ;P I K
thẳng hàng.
 . (1,0 điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1) Cho các số thực không âm
;a b
thỏa mãn điều kiện
2a b
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu
thức
T a a b b
.
2) Giải phương trình
3
1 3 3 1 6 2x x x
.
___________ HẾT ___________
Họ tên thí sinh: ………………….…Số báo danh ………. Giám thị : …………………….…………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 
 
          
 

(2,00đ)
Câu
Đáp án
Điểm
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

(1,50đ)

   

1)
(1,0đ)
Với
0x
, x
9 x
64 ta có
2( 12) 5
.
9
3 8
x x x
P
x
x x
=
( 3) 2( 12) 5
.
8
3 3
x x x x
x
x x
0.25
5 24 5
.
8
3 3
x x x
x
x x
0,25
( 3)( 8) 5
.
8
3 3
x x x
x
x x
0,25
5
3
x
x
0,25
2)
(0,50đ)
Với
0x
, x
9 x
64 ta
5 5
1 1 1 0
3 3
x x
P
x x
0,25
8
0 3 0 9
3
x x
x
. Kết hợp điều kiện, kết luận
0 9x
.
0,25

(1,5đ)
1)
(0,5đ)
Với
4m
thì
d
trở thành
: 4 3y x
0,25
Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị
2
4 3 0x x
Giải phương trình trả lời : Tất cả các hoành độ giao điểm của
( )d
( )P
khi
4m
1
3.
0,25
2)
(1,0đ)
Xét phương trình hoành độ giao điểm của
( )d
( )P
:
2
4 1 0x x m
(*)
Điều kiện để
( )d
( )P
cắt nhau tại 2 điểm
0 5m
0,25
Gọi các hoành độ giao điểm tương ứng của các tung độ
1 2
;y y
lần lượt
1 2
;x x
thì
1 2
;x x
cũng nghiệm của (*). Theo Vi-et ta
1 2
1x x m= -
0,25
Ta
2 2
1 2 1 2 1 2
. 5 . 5 . 5 1 5y y x x x x m= Û = Û = Û - =
0,25
Tìm được
4; 6.m m
kết luận
4m
thỏa mãn yêu cầu đề bài.
0,25

(1,0đ)
ĐKXĐ:
0x y
.
Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được
1 5
2 2
x y
y x
x y x y
2x y
0,25
Thay
2x y
2y x
vào phương trình
5
2
y
x
x y
tìm được
3x
.
0,25
Thay
3x
vào phương trình
2x y
tìm được
1y
0,25

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Giao Thủy

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập lại kiến thức môn Toán, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới VnDoc đã sưu tầm và xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Giao Thủy năm học 2018 - 2019. Mời các bạn tải và tham khảo

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Đông Dư, Gia Lâm năm học 2018 - 2019

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019 (lần 1)

Đánh giá bài viết
2 1.207
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm