Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND QUẬN HOÀN KIẾM
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Môn Toán Lớp 9; Năm học 2014 2015
Ngày kiểm tra: 15/5/2015
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Bài I (2,0 điểm)
1) Cho biểu thức
1
.
1
x
A
x
Khi
6 2 5,x
tính giá trị biểu thức
.A
2) Rút gọn biểu thức
15 2 1
:
25
5 5
x x
B
x
x x
với
0, 25.x x
3) Tìm
x
để biểu thức
nhận giá trị nguyên.
Bài II (2,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Trong thi tuyển sinh vào lớp 10, hai trường THCS A B tất cả 450 học sinh dự
thi. Biết trong số học sinh trường A dự thi
3
4
số học sinh trúng tuyển, còn trong s
học sinh trường B dự thi
9
10
số học sinh trúng tuyển. Tổng số học sinh trúng tuyển
của hai trường bằng
4
5
số học sinh dự thi của hai trường. Tính số học sinh dự thi của
mỗi trường.
Bài III (2,0 điểm)
1) Giải hệ phương trình:
3 1 2 2 4
.
2 1 2 5
x y
x y
2) Cho parabol
2
( ) :P y x
đường thẳng
( ) : 4.d y mx
a) Chứng minh với mọi giá tr của m thì (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B.
b) Gọi
1 2
,x x
lần lượt là hoành độ của hai điểm A, B. Chứng minh:
1 2
2 2
1 2
2( ) 7
1
8
x x
x x
mọi giá trị của m.
c) Gọi H, K lần lượt hình chiếu vuông góc của hai điểm A, B trên trục hoành. Tính
độ dài đoạn thẳng HK theo m.
Bài IV (3,5 điểm). Cho đường tròn
O
với dây
AB
cố định,
C
điểm di động trên cung lớn
.AB
Lấy M N lần lượt điểm chính giữa cung
AC
cung
.AB
Gọi I giao điểm
của BM CN. Dây MN cắt
AC
AB
lần lượt tại
H
.K
1) Chứng minh: Các điểm
, , ,B N K I
cùng thuộc một đường tròn.
2) Chứng minh:
. . .NM NH NC NI
3)
AI
cắt
( )O
tại điểm thứ hai
,E NE
cắt
CB
tại
.F
Chứng minh: Tam giác
IHA
cân tại
H
ba điểm
, ,H I F
thẳng hàng.
4) Tìm vị trí điểm
C
để chu vi tứ giác
AIBN
lớn nhất.
Bài V (0,5 điểm). Cho
,x y
các số thực dương thỏa mãn điều kiện:
6x y
. Tìm giá trị nhỏ
nhất của biểu thức:
6 24
.P x y
x y
---------- HẾT -----------
Lưu ý: Giám thị không giải thích thêm.
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên t sinh: …………………………… Số báo danh:……..…………….……...
Chữ của giám thị 1: ……………………….. Chữ của giám thị 2: …………...……
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN - ỚNG DẪN CHẤM
Bài
Ý
Đáp án
Điểm
Bài I
2,0 điểm
1)
Ta
6 2 5 0x
2
5 1 .x
5 1 5 1.x
0,25
0,25
Từ đó ta nh được
2 5 5
.
5
A
0,25
2)
Biến đổi
15 2 5
5
. .
1
5 5
x x
x
B
x
x x
0,25
Rút gọn được
1
1
B
x
Kết luận.
0,5
3)
Biến đổi được
1
x
B A
x
chứng minh được
0 1.B A
0,25
Từ đó
0 0
1
x
B A x
x
Z
(thỏa mãn ĐKXĐ).
0,25
Bài II
2,0 điểm
Gọi số học sinh dự thi của các trường A B lần lượt
,x y
(
*
, ;x y N
, 450).x y
0,25
Ta phương trình:
450 (1).x y
0,25
Số học sinh trúng tuyển của trường A :
3
4
x
(học sinh).
0,25
Số học sinh trúng tuyển của trường B:
9
10
y
(học sinh).
0,25
Ta phương trình:
3 9 4
.450 (2).
4 10 5
x y
0,25
Giải hệ các phương trình (1) (2) ta được
300; 150x y
(TMĐK).
0,5
Kết luận.
0,25
Bài III
2,0 điểm
1)
ĐKXĐ :
1, 2x y
.
0,25
Giải hệ phương trình ta được:
1 2; 2 1.x y
0,25
Từ đó ta m được nghiệm
3; 3x y
(thỏa mãn ĐKXĐ).
0,25
2a)
Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) (P):
2
4 0 (1).x mx
0,25
Ta
2
16 0m m
(hoặc
4 0)ac
(1) luôn hai nghiệm
1 2.
, .x x
Từ đó ta ĐPCM.
0,25
2b)
Áp dụng hệ thức Vi-ét tính được
1 2
1 2
.
4
x x m
x x
Xét
2
1 2
2 2 2
2
1 2
8
2( ) 7
1 2 7 1
0
8 8 8
8 8
m
x x
m
m
x x m
m
ĐPCM.
0,25
0,25

Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường Phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường Phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm. Đề thi gồm 5 câu hỏi và thời gian 120 phút, giúp các bạn học sinh tự ôn luyện và hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị tốt cho ôn thi vào lớp 10 các trường THPT. Mời các bạn tham khảo.

.............................................

Các bạn tham khảo thêm:

Ngoài Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Nguyễn Trãi. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.499
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm