Đề thi thử vào lớp 10 môn Vật lý trường THCS Bình Xuyên, Hải Dương năm 2013 - 2014

1 415

Đề thi thử vào lớp 10 môn Vật lý

Đề thi thử vào lớp 10 môn Vật lý trường THCS Bình Xuyên năm học 2013 - 2014 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Vật lý hiệu quả để chuẩn bị cho kì thi thử sắp tới đây của mình. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn trường THPT Chuyên quốc học Huế, Thừa Thiên Huế năm 2014 - 2015

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Nam Giang, Nam Đàn năm 2015 - 2016

TRƯỜNG THCS BÌNH XUYÊN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10
MÔN: VẬT LÝ
NĂM HỌC: 2013 - 2014

Câu 1 (1,5 điểm): Một cuộn dây dẫn bằng đồng tiết diện đều bằng 0,2mm2. Đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế 5,1V thì cường độ dòng điện đo được qua cuộn dây là 1,2A.

a) Tính điện trở của cuộn dây.

b) Tính chiều dài của cuộn dây biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 .

Câu 2 (2,5 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ.

Trong đó R1= R2 = 4, hiệu điện thế hai đầu A, B là UAB = 6,4V. Ampe kế chỉ 1A.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Vật lý

Bỏ qua điện trở của dây dẫn và của ampe kế; điện trở của vôn kế vô cùng lớn.

a) Tính điện trở tương đương của toàn mạch và xác định số chỉ của vôn kế.

b) Tính điện trở R3?

c) Xác định số chỉ của các dụng cụ đo khi đổi vị trí của ampe kế và R3 ở trong mạch?

Câu 3 (2,5 điểm): Sử dụng một ấm điện ở hiệu điện thế 220V để đun 2lít nước từ nhiệt độ ban đầu 20oC thì mất thời gian là 12 phút nước mới sôi. Hiệu suất quá trình đun là 80%.

a) Tính cường độ dòng điện qua ấm. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. (Làm tròn kết quả ở số thập phân thứ nhất)

b) Mỗi ngày 2 lần đun nước với điều kiện như trên thì trong một tháng (30 ngày) tiêu tốn bao nhiêu tiền cho việc đun nước? Giá điện là 1200 đồng/số.

Câu 4 (2,5 điểm): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 9 cm. Đặt một vật sáng AB trên trục chính và vuông góc với trục chính của thấu kính, vật cách thấu kính một đoạn 6cm.

a) Ảnh A'B' tạo bởi thấu kính có đặc điểm gì?

b) Vẽ và nêu các bước vẽ sơ đồ tạo ảnh A'B'.

c) Tính tỉ số độ cao giữa vật và ảnh.

Câu 5 (1 điểm): Đặt vào hai đầu đường dây tải điện một hiệu điện thế 5kV thì công suất nhận được ở cuối đường dây là 96kW. Tính cường độ dòng điện trên đường dây biết điện trở của đường dây là 10.

Đánh giá bài viết
1 415
Thi vào lớp 10 môn Vật lý Xem thêm