Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán phòng GD&ĐT Kim Sơn, Ninh Bình năm 2016 - 2017

1 3.846

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán 

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán phòng GD&ĐT Kim Sơn, Ninh Bình năm 2016 - 2017 có đáp án được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Bộ đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2016 - 2017

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn phòng GD&ĐT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2016 - 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN KIM SƠN
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2016-2017
Môn: TOÁN
(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1 (1.5 điểm):

a) Cho đường thẳng d có phương trình: y = mx + 2m - 4. Tìm m để đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ.

b) Với những giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y= (m2 - m)x2 đi qua điểm A(-1; 2).

Câu 2 (2,5 điểm): Cho phương trình: x2 - (m + 5)x - m + 6 = 0 (1)

a) Giải phương trình với m = 1

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có một nghiệm x = - 2

c) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm x1, x2 thoả mãn x12x2 + x1x22 =24

Câu 3 (2 điểm): Một xí nghiệp sản xuất được 120 sản phẩm loại I và 120 sản phẩm loại II trong thời gian 7 giờ. Mỗi giờ sản xuất được số sản phẩm loại I ít hơn số sản phẩm loại II là 10 sản phẩm. Hỏi mỗi giờ xí nghiệp sản xuất được bao nhiêu sản phẩm mỗi loại.

Câu 4 (3 điểm): Cho hai đường tròn (O) vàcắt nhau tại A và B. Vẽ AC, AD thứ tự là đường kính của hai đường tròn (O) và (O').

a) Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng.

b) Đường thẳng AC cắt đường tròntại E; đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại F (E, F khác A). Chứng minh 4 điểm C, D, E, F cùng nằm trên một đường tròn.

c) Một đường thẳng d thay đổi luôn đi qua A cắt (O) và (O') thứ tự tại M và N. Xác định vị trí của d để CM + DN đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5 (1 điểm):

a) Cho các số dương Chứng minh bất đẳng thức: Đề thi thử vào lớp 10 môn toán

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x2 + 2y2 + 2xy + 3y – 4 = 0

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán

Bộ đề thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn năm học 2016 - 2017

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Cao Dương, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán

Đánh giá bài viết
1 3.846
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm