Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 hệ giáo dục thường xuyên - môn Toán

3 3.149
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề thi chính thức)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011
Môn thi: TOÁN − Giáo dục thường xuyên


Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề thi: 931

Câu 1. (3,0 điểm)

Cho hàm số y = 2x3 - 6x - 3

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị (C) với trục tung.

Câu 2. (2,0 điểm)

1) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn [-2; 5 ] 

2) Tính tích phân: 

Câu 3. (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(0;1;4) và đường thẳng d có phương trình:


1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d

2) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng d

Câu 4. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình 

2) Tìm số phức liên hợp và tính môđun của số phức z, biết z = (2 + 4i) + 2i(1 - 3i)

Câu 5. (1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SB = 2a. Tính thể tích khối chóp S.ABC  theo a

3 3.149
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 hệ giáo dục thường xuyên - môn Toán để xem.
Học tập Xem thêm