Đề thi Trạng Nguyên môn Toán lớp 4 vòng 2 trường tiểu học Ân Thạnh năm 2017 - 2018

25 2.704

 Đề thi Trạng Nguyên môn Toán lớp 4

Đề thi Trạng Nguyên môn Toán lớp 4 vòng 2 trường tiểu học Ân Thạnh, Bình Định năm 2017 - 2018 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho các bài thi Trạng Nguyên các vòng cho năm học mới. Cấu trúc đề thi gồm 2 phần tổng quát các kiến thức cho các em học sinh luyện tập. Mời các em cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN

TRƯỜNG TH ÂN THẠNH

ĐỀ THI “TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI”

Năm học: 2017-2018

MÔN: TOÁN LỚP 4

(Vòng 2)

PHẦN I:

GHI KẾT QUẢ CỦA CÁC BÀI TOÁN SAU VÀO TRONG GIẤY THI.

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a. 150 x 48 : 5 – 597

b. 25 x 895 x 4

Bài 2: Một ngày có 24 giờ. Hỏi 1 năm thường (năm không nhuận) có bao nhiêu giờ?

Bài 3: Tìm số bé nhất có năm chữ số khác nhau. Tính tổng các chữ số của số đó.

Bài 4: Tính diện tích hình bên dưới:

Đề thi trạng nguyên môn Toán lớp 4

Bài 5: Hiện nay tổng số tuổi của bố và con là 50 tuổi. Bố hơn con 28 tuổi. Tính tuổi của mỗi người sau đây 3 năm.

PHẦN II:

GHI BÀI GIẢI CỦA CÁC BÀI TOÁN SAU VÀO TRONG GIẤY THI

Bài 6: Tìm ba số tự nhiên khác nhau, biết số trung bình cộng của ba số đó là 2.

Bài 7: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách hợp lý nhất.

a. (145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)

b. 789 x 101 – 789

Bài 8: Tìm x:

X : 7 = 1204

b. 3072 – x : 3 = 1564

Bài 9: Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?

13 x 14 x 15 x .... x 22

Bài 10: Trong đợt thi đua trồng cây, lớp 4A và lớp 4B trồng được 480 cây, lớp 4B và lớp 4C trồng được 532 cây, lớp 4C và lớp 4A trồng được 436 cây. Hỏi mối lớp trồng được bao nhiêu cây?

Đánh giá bài viết
25 2.704
Trạng Nguyên Tiếng Việt Xem thêm