Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án)

24 6.029

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức đề làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án).

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH ĐỊNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN (Không chuyên)
Ngày thi:
14/06/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu I: (2,0 điểm)

Cho biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tìm các giá trị của a để A < 0.

Câu II: (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Câu III: (2,0 điểm)

Một tổ sản xuất theo kế hoạch sẽ sản xuất 130 sản phẩm trong thời gian dự kiến. Nhờ tăng năng suất làm vượt định mức mỗi ngày 2 sản phẩm nên đã hoàn thành sớm hơn 2 ngày và còn làm thêm được 2 sản phẩm. Tính thời gian dự kiến hoàn thành công việc của tổ sản xuất trên.

Câu IV: (4,0 điểm)

Cho đường tròn (O). Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại B, C (AB < AC). Qua A vẽ đường thẳng không đi qua điểm O cắt đường tròn (O) tại D, E (AD < AE). Đường thẳng vuông góc với AB tại A cắt đường thẳng CE tại F.

1. Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp đường tròn.

2. Gọi M là giao điểm thứ hai của FB với đường tròn (O). Chứng minh DM vuông góc với AC.

3. Chứng minh: CE.CF + AD.AE = AC2.

Câu V: (1,0 điểm)

So sánh giá trị của A và B với:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn

24 6.029
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án) để xem.
Lớp 10 Xem thêm