Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013 môn Toán - Lào Cai

19 2.890

Để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3 sắp tới, Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013 môn Toán - Lào Cai.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH LÀO CAI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi: Toán


Thời gian: 120 phút không kể thời gian giao đề

Câu I: (2,5 điểm)

1. Thực hiện phép tính:

                  

2. Cho biểu thức: 

a) Tìm điều kiện của a để P xác định
b) Rút gọn biểu thức P.

Câu II: (1,5 điểm)

1. Cho hai hàm số bậc nhất y = -x + 2 và y = (m+3)x + 4. Tìm các giá trị của m để đồ thị của hàm số đã cho là:
a) Hai đường thẳng cắt nhau
b) Hai đường thẳng song song.

2. Tìm các giá trị của a để đồ thị hàm số y = ax2 (a # 0) đi qua điểm M(-1; 2).

Câu III: (1,5 điểm)

1. Giải phương trình x2 – 7x – 8 = 0

2. Cho phương trình x2 – 2x + m – 3 = 0 với m là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn điều kiện x13x2 + x1x23 = -6

Câu IV: (1,5 điểm)

1. Giải hệ phương trình:

2. Tìm m để hệ phương trình
 có nghiệm (x; y) thỏa mãn điều kiện x + y > 1.

Câu V: (3,0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R và tiếp tuyến Ax cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm M trên Ax kẻ tiếp tuyến thứ hai MC với nửa đường tròn (C là tiếp điểm). AC cắt OM tại E; MB cắt nửa đường tròn (O) tại D (D khác B).

a) Chứng minh AMOC là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh AMDE là tứ giác nội tiếp đường tròn.

c) Chứng mình góc ADE = góc ACO

19 2.890
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013 môn Toán - Lào Cai để xem.
Lớp 10 Xem thêm