Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bến Tre năm học 2012 - 2013 môn Toán

Đề chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3 sắp tới, Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bến Tre năm học 2012 - 2013 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẾN TRE

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm).

Không dùng máy tính bỏ túi, hãy rút gọn các biểu thức sau:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bến Tre năm học 2012 - 2013 môn Toán

Câu 2 (2,5 điểm).

Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) (x2 - x + 1)2 - 3(x2 - x + 1) - 4 = 0

b) Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bến Tre năm học 2012 - 2013 môn Toán

Câu 3 (2,5 điểm).

a) Chứng minh rằng phương trình x2 - 2mx + 3m - 8 = 0 luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m. Với giá trị nào của m thì hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn (x1 - 2)(x2 - 2) < 0

b) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa: x2 + y2 + z2 = 1. Chứng minh rằng:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bến Tre năm học 2012 - 2013 môn Toán. Đẳng thức xảy ra khi nào?

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ A, B vẽ các tiếp tuyến Ax, By về phía có chứa nửa đường tròn (O). Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng OA; điểm N thuộc nửa đường tròn (O). Đường tròn (O’) ngoại tiếp tam giác AMN cắt Ax tại C; đường thẳng CN cắt By tại D.

a) Chứng minh tứ giác BMND nội tiếp.

b) Chứng minh DM là tiếp tuyến của đường tròn (O’).

c/ Gọi I là giao điểm của AN và CM; K là giao điểm của BN và DM. Chứng minh IK song song AB.

Đánh giá bài viết
9 6.128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 10 Xem thêm