Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2013 - 2014 môn Toán Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Thái Bình

Giới thiệu

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (2,0 điểm)

Cho biểu thức Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2013 - 2014 môn Toán với x ≥ 0; x # 4

1. Rút gọn biểu thức P

2. Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Câu 2. (2,0 điểm)

Cho hệ phương trình Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2013 - 2014 môn Toán (với m là tham số)

1. Giải hệ phương trình với m = 1

2. Tìm m để hệ có nghiệm (x; y) thỏa mãn 3x - y = 1

Câu 3. (2,0 điểm)

1. Cho phương trình bậc hai: x2 - (2m - 1)x + m2 - m - 6 = 0 (m là tham số). Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi giá trị của m. Tìm m để: -5 < x1 < x2 < 5.

2. Giải phương trình: (x + 2)(x - 3)(x2 + 2x - 24) = 16x2.

Câu 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Trên đường thẳng BC lấy điểm M nằm ngoài đoạn BC sao cho MB > MC và hình chiếu vuông góc của M trên AB là P (P nằm giữa A và B). Kẻ MQ vuông góc với đường thẳng AC tại Q.

1. Chứng minh 4 điểm A, P, Q, M cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm O của đường tròn đó.

2. Chứng minh: BA.BP = BM.BH

3. Chứng minh OH vuông góc với PQ

4. Chứng minh PQ > AH

Câu 5. (0,5 điểm)

Giải phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2013 - 2014 môn Toán

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2013 - 2014 môn Toán để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Lớp 10