Đáp án Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bình Dương năm 2019

12 13.506

Đề thi chính thức tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh của sở GD - ĐT Bình Dương năm học 2019 - 2020 nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 năm 2019 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo!

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh - tỉnh Bình Dương 2019

11. B  12. A  13. C  14. B  15. D  

16. D  17. A  18. C  19. D 20. B

21. C  22. A   23. B  24. D  25. C

26. S  27. O  28. Z  29. F  30. L

31. D  32. A  33. B  34. C  35. D

36. C  37. A  38. D  39. A  40. C

41. B  42. B  43. C  44. C  45. D

46. A   47. A   48. B   49. C   50. C

51. Lily would work the following

52. hot for him to drink

53. is spoken all over the

54. if we pollute the environment

55. knew hot to get to the

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 năm 2019 - 2020 tỉnh Bình Dương

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bình Dương. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.  

Đánh giá bài viết
12 13.506
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm