Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Sở Giáo dục và Đạo tạo Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trong hai ngày: 8/6 và 9/6. Hôm nay (9/6/2016), các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là môn Toán, với thời gian làm bài 120 phút. Đáp án - Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017 được VnDoc.com cập nhật tới các bạn tham khảo.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Trong khí chờ đáp án chính thức, mời các bạn cùng tham khảo đáp án sau đây:

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Đánh giá bài viết
30 7.048
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm